Comunicate de presă
Ratele BNM   18.09.2019
RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.09.2019
Comunicate de presă
16.09.2019  
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2019
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2019, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 49704 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 5,8% față de trimestrul II 2018. Pe seria ajustată sezonier, PIB s-a majorat cu 5,2% față de același trimestru din 2018 și cu 2,0% față de trimestrul I 2019.
16.09.2019  
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2019
Biroul Național de Statistică informează, că în ianuarie-iulie 2019 exporturile de mărfuri au totalizat 1581,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 3,1%, iar importurile de mărfuri au constituit 3306,3 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2018 cu 2,6%.
16.09.2019  
Transportul de pasageri şi mărfuri în Republica Moldova, în ianuarie-iulie 2019
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-iulie 2019, cu transportul public, au fost transportați 59,7 mil. pasageri, cu 2,0% mai mult ca în perioada similară din anul 2018. Parcursul pasagerilor a constituit 3387,0 mil. pasageri-km, cu 3,3% mai mult comparativ cu ianuarie-iulie 2018.
10.09.2019  
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2019
29.08.2019
Investiţii în active imobilizate în ianuarie-iunie 2019
 
Noutăţi
10.09.2019  
Anunț de angajare
Biroul Național de Statistică anunță concurs pentru suplinirea funcției de operator de teren
Data limită de depunere a documentelor este pînă la 30.09.2019
06.09.2019
Publicaţia trimestrială "Situaţia social-economică a municipiului Chişinău în ianuarie-iunie 2019" plasată pe pagina web
Ediţia dată conţine informaţii statistice privind situaţia economică, socială şi demografică a municipiului Chişinău. Publicaţia conţine indicatori statistici vizând: situaţia demografică, piața muncii, sănătate, turism, infracţiuni, agricultura, industria, investiţiile în active imobilizate, construcţii, transporturile.
04.09.2019
Anunț cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Biroului Naţional de Statistică
Biroul Național de Statistică anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor publice vacante.
30.08.2019
A fost plasată publicaţia statistică "Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2018"
„Aspecte privind nivelul de trai al populaţiei în 2018” este o publicaţie statistică anuală, ce conţine informaţie privind nivelul de bunăstare al populaţiei şi în special, a veniturilor, cheltuielilor, condiţiilor de trai, posedarea mărfurilor de folosinţă îndelungată, consumului în gospodărie etc. Informaţia prezentată în publicaţia dată este o generalizare a rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul 2018.
29.08.2019
Culegerea statistică "Forţa de muncă în Republica Moldova. Ocupare şi şomaj", ediţia 2019, plasată pe pagina web
Culegerea conţine informaţii statistice privind piaţa forţei de muncă în Republica Moldova în anul 2018, în comparaţie cu un şir de ani precedenţi. Sunt prezentate informaţii referitoare la populaţia economic activă, ocupată şi în şomaj, pe activităţi, grupe de vârstă, sex, medii, nivelul de instruire etc.
13.08.2019
Atenționare adresată reprezentanților mass-media cu privire la utilizarea eronată a datelor statistice
23.07.2019
Şedinţa Comitetului de coordonare a proiectului comun ONU „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” convocată la BNS
 
Indicatori cheie
Populaţia cu reședință obișnuită 2681,7 mii
IPC 99,97%
PIB 105,8%
Producţia industrială 101,3%
Producţia agricolă 95,8
Mai mulţi indicatori

 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
20099 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran