Prima / Conturi naţionale
Conturi naţionale

Banca de date

Produsul intern brut
Conturi consolidate
Mijloace fixe
Remunerarea salariaţilor
Reconcilierea calculelor trimestriale ale PIB cu cele anuale
► Sectorul intreprinderilor mici si mijlocii

Tabele Excel

Serii de timp infraanuale

  1. Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-iunie 2018 (6 tabele)
  2. Resursele şi utilizările produsului intern brut în ianuarie-martie 2018 (5 tabele)
  3. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2017 (zip)
  4. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2016 (zip)
  5. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2015 (zip)
  6. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2014 (zip)
  7. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2013 (zip)
  8. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2012 (zip)
  9. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2011 (zip)
  10. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2010 (zip)
  11. Resursele şi utilizările produsului intern brut, perioadele anului 2009 (zip)

Serii de timp anuale

 1. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2017date semidefinitive
 2. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2017date preliminare
 3. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2016,
 4. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2015,
 5. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2014 
 6. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2013 
 7. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2012
 8. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2011
 9. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2010
 10. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2009
 11. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2008
 12. Resursele şi utilizările produsului intern brut în anul 2007
 13. Dinamica principalilor indicatori macroeconomici (1995-2017)date semidefinitive
 14. Economia neobservată (2015-2016)
Vezi tabelele din Anuarul Statistic
Grafice
 1. Dinamica produsului intern brut (PIB) trimestrial (2010-2018)
 2. Structura PIB pe categorii de resurse (2000-2016)
 3. Structura PIB pe categorii de utilizări (2000-2016)
 4. Structura PIB pe forme de proprietate (2000-2016)
 5. Indicii volumului fizic ai produsului intern brut, 1995=100 (1995-2016)
 6. Indicii volumului fizic ai produsului intern brut, 2000=100 (2000-2016)
 7. Indicii volumului fizic ai produsului intern brut, 2005=100 (2005-2016)
 8. Principalii indicatori macroeconomici ai sistemului conturilor naţionale (2005-2016)
Prima / Conturi naţionale
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire