RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.03.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.05.2018
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 investiţiile în active imobilizate au însumat 2434,5 mil. lei, fiind în creştere cu 2,9% faţă de perioada similară a anului precedent.

29.05.2018
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează ca la 1 ianuarie 2018, numărul copiilor în Republica Moldova1 a constituit 676,0 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vârstă de pînă la 18 ani. Rata natalităţii a constituit 9,6 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decât în localităţile urbane.

25.05.2018
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2017 comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 33 unități, astfel pe teritoriul ţării în anul 2017 au fost amplasate 1214 sisteme de alimentare cu apă. Din total apeducte, pe parcursul anului au funcţionat 1150 sisteme sau 94,7 %, totodată au fost reconstruite 26 apeducte, din care 25 în localități rurale.

25.05.2018
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 au fost date în exploatare 1119 locuințe cu suprafaţa totală de 91,2 mii m². Comparativ cu ianuarie-martie 2017 acest indicator s-a diminuat cu 25,6%.

25.05.2018
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5906,5 lei, înregistrând o creștere de 13,2% față de trimestrul I 2017. Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2018 față de trimestrul I 2017 a fost de 107,6%, sau în creștere cu 7,6% față de nivelul anului trecut.

23.05.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-aprilie 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 4,4 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 12,7%. Parcursul mărfurilor a constituit 1369,0 mil. tone-km, cu 4,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

23.05.2018
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcții” a constituit 1089,5 mil. lei sau 98,3% (în prețuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului 2017.

22.05.2018
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2018 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost în creştere cu 5,0% faţă de perioada corespunzătoare din anul 2017.

21.05.2018
Activitatea asigurătorilor în ianuarie-martie 2018
Biroul Național de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 primele brute subscrise au constituit 332,1 mil. lei, fiind în creştere cu 7,0% faţă de primelebrute subscrise în perioada respectivă a anului precedent.

18.05.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2018 preţurile producătorului în industrie față de martie curent s-au diminuat cu 0,1% , față de aprile 2017 prețurile s-au majorat cu 1,0%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,3%.

18.05.2018
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 35,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 27,6% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2017. Majorarea numărului de turişti şi excursionişti a fost condiţionată de cresterea numărului de participanţi la turismul emiţător și turismul receptor. Totodată, s-a redus numărul de participanți la turismul intern.

15.05.2018
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2018 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 49,7 mii de turişti, din care 27,1 mii de turişti străini și 22,6 mii de turiști moldoveni.

14.05.2018
Activitatea companiilor de leasing în anul 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2017 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1426,6 mil. lei, sau cu 195,1 mil. lei mai mult decât în anul 2016. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1335,6 mil. lei, din care autoturismele au constituit 1286,8 mil.lei.

14.05.2018
Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-martie 2018
Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-martie 2018 încasările în numerar pe sistemul bancar au însumat 24790 mil. lei, fiind în creștere cu 1,3% față de încasările din perioada respectivă a anului precedent.

11.05.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna martie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 10,2%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.05.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2018 inflaţia anuală a constituit 3,7%, inclusiv la: produse alimentare – 6,8%, mărfuri nealimentare – 2,4% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în aprilie 2018 faţă de martie 2018 a constituit 100,5%.

10.05.2018
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 788,3 mii persoane, în creștere cu 12,3% fată de perioada corespunzătoare din anul 2017.

08.05.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 678,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,4%, iar importurile de mărfuri au constituit 1326,2 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%.

07.05.2018
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2017
Activitatea de amenajare, reamenajare și întreţinere a spațiilor verzi în localitățile urbane pe parcursul anului 2017 s-a desfăşurat pe o suprafață totală de 7,7 mii ha, sau pe 8,9% din suprafaţa totală a intravilanului, ceea ce reprezintă practic nivelul anului precedent. În perioada anilor 2010-2013 suprafaţa spaţiilor verzi se menține practic constantă.

07.05.2018
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova ianuarie-martie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2018 faţă de perioada respectivă a anului 2017 a constituit 91,5%.

02.05.2018
Activitatea de doctorat și postdoctorat în anul 2017
În anul 2017, studiile superioare de doctorat s-au desfășurat în 46 școli doctorale, organizate în 19 instituții de învăţământ superior, unele dintre acestea formând consorții, parteneriate naționale și internaționale cu alte instituții de învățământ superior și instituții de cercetări științifice.

02.05.2018
Contravenţii constatate în anul 2017
În anul 2017 au fost constatate 450,4 mii contravenţii, cu 32,9 mii mai mult comparativ cu anul precedent. Pentru majoritatea cazurilor de contravenţii constatate au fost aplicate pedepse. În medie, la 1000 locuitori revin 121 pedepse aplicate.

31.05.2017
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că la 1 ianuarie 2017, numărul copiilor în Republica Moldova a constituit 681,3 mii copii sau fiecare a cincea persoană este în vîrstă de pînă la 18 ani.

29.05.2017
Investiţiile în active imobilizate în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2017 valoarea investiţiilor1 în active imobilizate a constituit 2322,1 mil. lei. Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o descreştere cu 1,2%.

26.05.2017
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2016. Comparativ cu anul precedent numărul sistemelor de alimentare cu apă s-a majorat cu 68 unități, astfel pe teritoriul ţării fiind amplasate 1181 sisteme de alimentare cu apă.

25.05.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 1,2 mil. tone de mărfuri, cu 1,3% mai puțin faţă de luna precedentă şi cu 15,8% mai mult în raport cu luna aprilie 2016.

25.05.2017
Locuinţe date în exploatare în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-martie 2017 au fost date în exploatare 1177 locuințe cu suprafaţa totală de 122,6 mii m², sau de 2,0 ori mai mult faţă de ianuarie-martie 2016.

25.05.2017
Câștigul salarial mediu lunar în I trimestru 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2017 câștigul salarial mediu lunar nominal brut a fost de 5218,9 lei, înregistrând o creștere de 11,3% față de trimestrul I 2016.

24.05.2017
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-martie 2017 volumul lucrărilor executate de organizaţiile cu genul principal de activitate „Construcţii” a constituit 1 034,0 mil. lei sau 101,7% faţă de nivelul înregistrat în perioada respectivă a anului 2016.

23.05.2017
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie - martie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în ianuarie-martie 2017 cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a diminuat cu 4,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2016.

22.05.2017
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe vârste, sexe și medii la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2017 a constituit 3 550,9 mii și nu este recalculat în baza datelor recensământului populației și al locuințelor din anul 2014.

19.05.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează că în luna aprilie 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 1,1% față de decembrie 2016 și cu 3,5% − faţă de aprilie 2016, iar faţă de martie curent prețurile au rămas la același nivel.

19.05.2017
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2017 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 27,9 mii de turişti şi excursionişti, cu 29,1% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2016.

16.05.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna martie 2017 producția industrială s-a diminuat față de luna corespunzătoare din anul precedent ca serie brută cu 2,3%, iar ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate s-a majorat cu 1,3%.

15.05.2017
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2017 structurile de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare au fost frecventate de 44,8 mii de turişti, din care 23,6 mii de turişti străini și 21,2 mii de turiști moldoveni.

12.05.2017
Activitatea companiilor de leasing în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că în anul 2016 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 1231,5 mil. lei, sau cu 142,4 mil. lei mai mult decât în anul 2015. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing au constituit mijloacele de transport în valoare de 1085,2 mil. lei, din care autoturismele au constituit 919 mil. lei.

12.05.2017
Mortalitatea generală după principalele clase ale cauzelor de deces în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că numărul decedaţilor în anul 2016 a fost de 38490 persoane, cu 1416 persoane mai puţin comparativ cu anul precedent, rata mortalităţii generale constituind 10,8 decedaţi la 1000 locuitori.

11.05.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2017 inflaţia anuală a constituit 6,6%, inclusiv la: produse alimentare – 7,0%, mărfuri nealimentare – 5,5% şi servicii prestate populaţiei – 7,5%.

10.05.2017
Infrastructura edilitară în localităţile urbane şi servicii de salubrizare în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică că total pe republică localitățile urbane în anul 2016 au avut o suprafață totală cu spații verzi de 7,72 mii ha sau 8,8% din suprafaţa totală a intravilanului.

10.05.2017
Numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini și cetățenii Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-martie 2017 numărul de traversări ale frontierei de stat de către cetățenii străini, la intrarea în Republica Moldova a totalizat 701,9 mii persoane, în creștere cu 7,6% fată de perioada corespunzătoare din anul 2016.

 
Pagina
123456
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
36746 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran