RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.11.2018
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
29.06.2018
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2018, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 1287,3 mii locuinţe cu o suprafaţă totală de 87265,2 mii m.p.

25.06.2018
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-mai 2018 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din 2017 cu 13,4%. Parcursul mărfurilor a constituit 1762,8 mil. tone-km, cu 5,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2017.

19.06.2018
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2018 preţurile producătorului în industrie față de aprilie curent s-au diminuat cu 0,3% , față de mai 2017 prețurile s-au majorat cu 0,3%, iar faţă de decembrie 2017 prețurile s-au micșorat cu 0,5%.

18.06.2018
Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2018
Biroul Național de Statistică informează, că în trimestrul I 2018 veniturile disponibile ale populației au fost în medie 2353 lei lunar pe o persoană, fiind în creștere cu 10,3% față de aceeași perioadă a anului precedent iar față de trimestrul IV 2017 s-au redus cu 1,9%. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 4,8%.

15.06.2018
Produsul intern brut în trimestrul I 2018
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul I 2018, Produsul intern brut (PIB) a însumat, pe serie brută, 37 609 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,7% față de trimestrul I 2017. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2017, PIB s-a majorat cu 3,6%, iar față de trimestrul IV 2017 s-a diminuat cu 0,8%.

12.06.2018
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în luna aprilie 2018, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 13,3%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Totodată, s-a înregistrat descreștere în industria extractivă.

11.06.2018
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2018
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2018 inflaţia anuală a constituit 2,8%, inclusiv la: produse alimentare – 4,2%, mărfuri nealimentare – 2,7% şi servicii prestate populaţiei – 0,4%. Totodată, indicele preţurilor de consum în mai 2018 faţă de aprilie 2018 a constituit 100,0%.

07.06.2018
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2018
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2018 exporturile de mărfuri au totalizat 878,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 28,7%, iar importurile de mărfuri au constituit 1770,8 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2017 cu 27,2%.

04.06.2018
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestrul l 2018
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2018 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1172,9 mii persoane, fiind în descreștere cu 2,4% față de trimestrul I 2017.

30.06.2017
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că la 1 ianuarie 2017 fondul locativ al Republicii Moldovaa a constituit 86830,6 mii m.p. Localităţilor urbane le revin 37895,8 mii m.p. sau 43,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48934,8 mii m.p. sau 56,4%.

29.06.2017
RPL2014: Migrația populației în cadrul țării și din alte țări
Repartizarea populaţiei Republicii Moldova după domiciliul actual relevă că 1918,7 mii de persoane locuiau în localitatea de recenzare de la naştere. În mediul urban, în localitatea de recenzare locuia de la naştere 59,1% din populaţie, iar în mediul rural – 79,0%. Astfel, 741,5 mii de persoane şi-au schimbat domiciliul cel puţin o dată în viaţă.

26.06.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-mai 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 5,2 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 22,8%.

16.06.2017
Veniturile și cheltuielile populației în trimestrul I anul 2017
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul I 2017 veniturile disponibile ale populației au constituit în medie pe o persoană pe lună 2134,5 lei, fiind în creștere cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului precedent. În termeni reali veniturile populației au înregistrat o creștere de 0,9%.

16.06.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldovaîn luna mai 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează că în luna mai 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de aprilie curent cu 0,4%, faţă de mai 2016 – cu 3,6% și față de decembrie 2016 – cu 1,4%.

15.06.2017
Produsul intern brut în trimestrul I 2017
Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul I 2017, Produsul intern brut a însumat, pe serie brută, 29 670 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 3,1% față de trimestrul I 2016. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2016, PIB s-a majorat cu 2,8%, iar față de trimestrul IV 2016 s-a diminuat cu 0,7%.

13.06.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna aprilie 2017 producția industrială s-a diminuat față de luna corespunzătoare din anul precedent ca serie brută cu 9,3%, iar ca serie ajustată1 în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate – cu 3,4%.

09.06.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2017 inflaţia anuală a constituit 7,4%, inclusiv la: produse alimentare – 9,1%, mărfuri nealimentare – 5,0% şi servicii prestate populaţiei – 8,1%.

07.06.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-aprilie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 682,4 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 14,7%.

05.06.2017
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2016 evoluţia proceselor demografice se caracterizează prin descreştere faţă de anul 2015 a principalilor indicatori demografici.

05.06.2017
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestru l 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestru I 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1201,6 mii persoane, fără modificări esențiale față de trimestrul I 2016.

30.06.2016
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, la 1 ianuarie 2016, fondul locativ al Republicii Moldova a constituit 81531,3 mii m2. Localităţilor urbane le revin 32485,3 mii m2 sau 39,8% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 49046,0 mii m2 sau – 60,2%.

30.06.2016
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în anul 2015 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 49,8 mii întreprinderi, sau cu 0,5 mii întreprinderi (cu 1%) mai puţin faţă de anul 2014. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,2% din numărul total de întreprinderi.

24.06.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie–mai 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 978,2 mii tone de mărfuri, cu 2,6% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 22,9% - în raport cu luna mai 2015.

22.06.2016
Câştigul salarial mediu în aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna aprilie 2016, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4909,6 lei, înregistrând o creştere cu 8,5% faţă de luna aprilie 2015.

17.06.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna mai 2016 preţurile producătorului în industrie au înregistrat majorarea acestora cu 0,3% faţă de aprilie curent, cu 0,7% − faţă de decembrie 2015 şi cu 5,4% − faţă de mai 2015.

15.06.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-aprilie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 595,7 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 6,8%. În ianuarie-aprilie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 1289,5 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 1,2%.

15.06.2016
Produsul intern brut în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul I 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 27097 mil. lei preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali – cu 0,8% faţă de trimestrul I 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 0,3% faţă de acelaşi trimestru din 2015 şi cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2015.

14.06.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2026,8 lei, fiind în creştere cu 9,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2016 au constituit în medie pe o persoană 2058,5 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 7,6%.

10.06.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna mai 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din mai 2015 pînă în mai 2016) a constituit 7,9%, inclusiv la: produse alimentare – 8,1%, nealimentare – 7,3% şi servicii – 7,7%. Totodată, indicele preţurilor de consum în mai 2016 faţă de aprilie 2016 a constituit 100,2%.

10.06.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-aprilie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2015 a constituit 102,7%. În luna aprilie 2016 faţă de aprilie 2015 acest indice a marcat 110,0%.

09.06.2016
Mărimea salariului mediu lunar pe ţară pentru anii 2014 şi 2015
Biroul Național de Statistică aduce la cunoştinţa agenţilor economici că, salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2014 constituie 4172,0 lei şi în anul 2015 - 4610,9 lei.

06.06.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna aprilie 2016 s-au cifrat la 178,5 mil. dolari SUA, cu 10,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 18,0% - comparativ cu luna aprilie 2015. Importurile de mărfuri realizate în luna aprilie 2016 au însumat 400,1 mil. dolari SUA, cu 1,3% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 21,4%- comparativ cu luna aprilie 2015.

03.06.2016
Situaţia demografică în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2016 a constituit 3553,1 mii persoane, din care 1511,1 mii (42,5%) – populaţia urbană şi 2042,0 mii (57,5%) – cea rurală. Repartizarea populaţiei după sexe se prezintă astfel: 51,9% (1844,0 mii persoane) – femei şi 48,1% (1709,1 mii persoane) – bărbaţi, menţinîndu-se, astfel, proporţiile anului precedent.

03.06.2016
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul I 2016 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1198,1 mii persoane, fiind în creştere cu 4,0% (46,2 mii) faţă de tr.I 2015. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 91,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micșorat de la 8,5% la 6,2%.

30.06.2015
Fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, fondul locativ al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2015 a constituit 81046,5 mii m². Localităţilor urbane le revin 32073,6 mii m² sau 39,6% din volumul total al fondului locativ, localităţilor rurale – respectiv 48972,9 mii m² sau – 60,4%. Gradul de asigurare a populaţiei cu spaţiu locativ pe un locuitor, în medie pe ţară, a constituit 22,8 m², în localităţile urbane – 21,3 m², rurale – 23,9 m².

29.06.2015
Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2014 numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (în continuare ÎMM) a constituit 52,3 mii întreprinderi, sau cu 1,4 mii întreprinderi (cu 2,8%) mai mult faţă de anul 2013. Sectorul ÎMM reprezintă circa 97,4% din numărul total de întreprinderi.

22.06.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-mai 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna mai 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1093,8 mii tone de mărfuri, cu 20,0% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 2,7% în raport cu luna mai 2014. Parcursul mărfurilor în luna mai 2015 a totalizat 326,1 mil. tone-km, ce e cu 11,4% mai mult faţă de luna aprilie 2015 şi cu 0,1% mai puţin comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

22.06.2015
Câştigul salarial mediu în aprilie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna aprilie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4526,5 lei, înregistrând o creştere cu 12,9% faţă de luna aprilie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2015 faţă de luna aprilie 2014 a fost de 104,9%.

18.06.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna mai 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna mai 2015 preţurile producătorului în industrie au rămas la acelaşi nivel faţă de aprilie curent, în acelaşi timp preţurile au înregistrat creştere cu 4,2% faţă de decembrie 2014 şi cu 4,5% − faţă de mai 2014.

16.06.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1853,6 lei, fiind în creştere cu 12,3% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul I 2015 au constituit în medie pe o persoană 1913,1 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioada a anului precedent cu 10,4%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25330 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran