RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.08.2018
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie octombrie / noiembrie / decembrie
29.09.2017
Tranziţia de la muncă la pensionare
Cercetarea statistică „Tranziţia de la muncă la pensionare”, desfășurată pentru prima dată de Biroul Național de Statistică, este un modul complementar, ataşat Anchetei Forţei de Muncă care s-a realizat în luna martie 2017. Cercetarea a fost organizată şi desfăşurată conform standardelor stabilite de către oficiul de statistică al Uniunii Europene pentru cercetarea similară din spațiul UE realizată în anul 2012. Obiectivul principal este de a furniza informații privind modul în care are loc tranziția de la activitatea profesională la pensionare, motivele care determină ieșirea la pensie, factorii de influență și condițiile care ar putea amâna decizia de pensionare în favoarea prelungirii perioadei de desfășurare a activității profesionale.

28.09.2017
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2016
La începutul anului 2017, în Republica Moldova locuiau 609,9 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 17,2% din numărul total al populației stabile. Circa 60% din numărul total al vîrstnicilor sunt femei şi 57% locuiesc în mediul rural. Referitor la structura acestui contingent de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrstă de 60-64 ani, iar 13,4% sunt persoane care au depășit vîrsta de 80 ani.

25.09.2017
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-august 2017 întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,8 mil. tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 21,2%.

20.09.2017
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2017
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2017 preţurile producătorului în industrie s-au majorat faţă de iulie curent cu 0,2%, faţă de august 2016 – cu 4,0% și față de decembrie 2016 – cu 2,2%.

18.09.2017
Minimul de existenţă în semestrul I 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1866,3 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2016 cu 2,9%.

15.09.2017
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2227,6 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 2,5%.

15.09.2017
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2017
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2017, Produsul intern brut pe serie brută, a însumat 34 251 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 2,5% față de trimestrul II 2016. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 2,8% față de același trimestru din 2016 și cu 0,7% față de trimestrul I 2017.

13.09.2017
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică comunică că în luna iulie 2017, producția industrială s-a majorat față de luna corespunzătoare din anul precedent cu 1,6%, ca urmare a creșterii producției industriale în industria prelucrătoare. Totodată, s-a înregistrat descreșteri în industria extractivă și la producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat.

11.09.2017
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2017
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2017 inflaţia anuală a constituit 7,3%, inclusiv la: produse alimentare – 8,4%, mărfuri nealimentare – 4,9% şi servicii prestate populaţiei – 8,6%.

07.09.2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2017
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-iulie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 1219,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 13,9%, iar importurile de mărfuri au constituit 2578,3 mil. dolari SUA, volum superior față de cel înregistrat în perioada similară din anul 2016 cu 18,1%.

04.09.2017
Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în trimestru lI 2017
Biroul Naţional de Statistică anunţă că în trimestru II 2017 populația economic activă a Republicii Moldova a constituit 1316,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 3,4% față de trimestrul II 2016.

30.09.2016
Utilizarea timpului de către persoanele vârstnice în Republica Moldova
Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 60 ani şi peste mai bine de jumătate din timpul zilnic îl consumă pentru activităţile de îngrijire personală; 30,4% din durata unei zile - o dedică activităților de muncă pentru un venit, îngrijire a gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi călătoriilor/deplasărilor, iar 17,9% - petrecerii timpului liber. Diferențele înregistrate dintre femei și bărbați în utilizarea timpului pentru două din cele trei grupe de activități umane sunt nesemnificative.

28.09.2016
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că la începutul anului 2016 în Republica Moldova locuiau 592,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ceea ce constituie 16,7% din numărul total al populației stabile. Circa 60% din numărul total al vîrstnicilor sunt femei şi 58% locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,3% sunt persoanele care au depășit vîrsta de 80 ani.

23.09.2016
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2016 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1500,4 mii tone de mărfuri, cu 25,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 19,0% în raport cu luna august 2015. Parcursul mărfurilor în luna august 2016 a totalizat 375,3 mil. tone-km, cu 18,0% mai mult faţă de luna iulie 2016 şi cu 11,1% comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2015.

22.09.2016
Câştigul salarial mediu în luna iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iulie 2016 câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 5274,0 lei, înregistrând o creştere de 8,0% faţă de luna iulie 2015.

20.09.2016
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2016 preţurile producătorului în industrie s-au majorat cu 0,1% faţă de iulie curent, cu 1,0% − faţă de decembrie 2015 şi cu 2,5% − faţă de august 2015.

15.09.2016
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iulie 2016 exporturile de mărfuri au totalizat 1071,1 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2015 cu 7,5%. Importurile de mărfuri, în ianuarie-iulie 2016, s-au cifrat la 2183,2 mil. dolari SUA, nivel mai inferior cu 6,1%, comparativ cu cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2015.

15.09.2016
Produsul intern brut în trimestrul II și semestrul I 2016
Biroul Național de Statistică informează că, în trimestrul II 2016, Produsul intern brut (PIB) pe serie brută, a însumat 31 434 mil. lei prețuri curente de piață, în creștere - în termeni reali – cu 1,8% față de trimestrul II 2015. Pe seria ajustată sezonier, Produsul intern brut s-a majorat cu 1,0% față de același trimestru din 2015 și cu 0,6% față de trimestrul I 2016.

14.09.2016
Minimul de existenţă în semestrul I 2016
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2016 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1813,7 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2015 cu 5,2%.

13.09.2016
Activitatea industriei Republicii Moldova in ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2016 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2015 a constituit 99,2%. În luna iulie 2016 faţă de iulie 2015 acest indice a marcat 94,8%.

13.09.2016
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2016 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2030,4 lei, fiind în creştere cu 1,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015. În termeni reali veniturile populaţiei au înregistrat o descreştere de 5,8%

09.09.2016
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2016
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2016 inflaţia anuală (pentru ultimele 12 luni din august 2015 pînă în august 2016) a constituit 3,6%, inclusiv la: produse alimentare – 6,2%, nealimentare – 4,5% şi servicii – (-0,4%).Totodată, indicele preţurilor de consum în august 2016 faţă de iulie 2016 a constituit 99,6% (informativ: în august 2015 faţă de iulie 2015 IPC a marcat 102,9%).

06.09.2016
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2015 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 21 123,3 mil. lei investiţii în active materiale pe termen lung. Comparativ cu anul 2014 volumul s-a micșorat cu 9,4%.

05.09.2016
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2016
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2016 s-au cifrat la 165,7 mil. dolari SUA, cu 5,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 0,5% - comparativ cu luna iulie 2015. În ianuarie-iulie 2016 importurile de mărfuri au totalizat 2 183,2 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2015 cu 6,1%.

28.09.2015
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în Republica Moldova la începutul anului 2015 locuiau 576,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie 16 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Circa 58,4% din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,4% sunt persoanele care au depăşit vîrsta de 80 ani.

22.09.2015
Câştigul salarial mediu în iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna iulie 2015, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4882,6 lei, înregistrând o creştere cu 12,8% faţă de luna iulie 2014. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2015 faţă de luna iulie 2014 a fost de 103,9%.

21.09.2015
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna august 2015 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1050,2 mii tone de mărfuri, cu 5,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 21,1% - în raport cu luna august 2014. Parcursul mărfurilor în luna august 2015 a totalizat 322,0 mil. tone-km, ce e cu 1,1 % mai puţin faţă de luna iulie 2015 şi cu 11,9 % - comparativ cu luna corespunzătoare din anul 2014.

18.09.2015
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna august 2015 preţurile producătorului în industrie au crescut cu 2,4% faţă de iulie curent, cu 7,5% − faţă de decembrie 2014 şi cu 7,4% − faţă de august 2014.

16.09.2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1997,1 lei, fiind în creştere cu 13,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 2075,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,8%.

16.09.2015
Minimul de existenţă în semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că în semestrul I 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1724,9 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2014 cu 3,4%.

15.09.2015
Produsul intern brut în trimestrul II şi semestrul I 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,5% faţă de trimestrul II 2014 pe seria brută şi cu 2,9% pe seria ajustată sezonier; faţă de trimestrul I 2015 Produsul intern brut a crescut cu 0,2%, pe seria ajustată sezonier.

14.09.2015
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, notă informativă
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-iulie 2015 exporturile de mărfuri au totalizat 1157,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada similară din anul 2014 cu 15,9%. În ianuarie-iulie 2015 importurile de mărfuri au totalizat 2325,8 mil. dolari SUA, volum inferior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2014 cu 22,3%.

10.09.2015
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-iulie 2015 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-iulie 2014 a constituit 106,7%. În luna iulie 2015 faţă de iulie 2014 acest indice a marcat 110,5%.

10.09.2015
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna august 2015
Biroul Naţional de Statistică informează că, indicele preţurilor de consum în august 2015 faţă de iulie 2015 a constituit 102,9%, iar faţă de august 2014 – 112,2%.

07.09.2015
Comerţul exterior de mărfuri al Republicii Moldova în ianuarie-iulie 2015, informaţie succintă
Biroul Naţional de Statistică informează că, exporturile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 s-au cifrat la 164,9 mil. dolari SUA, cu 8,7% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 19,3% - comparativ cu luna iulie 2014. Importurile de mărfuri realizate în luna iulie 2015 au însumat 340,9 mil. dolari SUA, cu 3,0% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 23,7% - comparativ cu luna iulie 2014.

03.09.2015
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul II 2015
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în trimestrul II 2015 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1339,2 mii persoane, fiind aproximativ, la nivelul anului 2014 (+ 0,8%). Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a scăzut de la 96,4% la 95,9%, iar ponderea şomerilor s-a majorat de la 3,7% la 4,1%.

29.09.2014
Vîrstnicii în Republica Moldova în anul 2013
Biroul Naţional de Statistică relatează că, la începutul anului 2014 în Republica Moldova locuiau 559,5 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, ce constituie circa 15 la sută din numărul total al populaţiei stabile. Aproximativ două treimi din numărul total al vîrstnicilor locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, se constată că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă între 60-64 ani, iar 13,7% sunt persoanele care au mai mult de 80 ani.

22.09.2014
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-august 2014
Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2014 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 1331,6 mii tone de mărfuri, cu 3,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 6,5% mai puţin comparativ cu luna august 2013. Parcursul mărfurilor în luna august 2014 a totalizat 365,7 mil. tone-km, cu 2,6% mai mult în raport cu luna iulie 2014 şi cu 12,2% mai puţin faţă de luna corespunzătoare din anul 2013.

22.09.2014
Câştigul salarial mediu în iulie 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna iulie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4328,8 lei, înregistrând o creştere cu 10,8 % faţă de luna iulie 2013. Indicele câştigului salarial real pentru luna iulie 2014 faţă de luna iulie 2013 a fost de 105,2%.

19.09.2014
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna august 2014
Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna august 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 1,1% faţă de iulie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 4,1% faţă de decembrie 2013 şi cu 6,2% − faţă de august 2013.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
15807 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2018 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran