RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
22.03.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 670,6 mii tone de mărfuri, cu 42,3% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 70,7% - comparativ cu luna februarie 2010.

22.03.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în luna ianuarie 2011 faţă de ianuarie 2010 a marcat o creştere de 9,8%.Creşterea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2010, a fost determinată de majorarea volumului de producţie în industria extractivă de circa 3,9 ori şi în cea prelucrătoare – cu 19,4%. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică în aceeaşi perioadă a fost în descreştere cu 5,8%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind salariul mediu al personalului medical specificat pe unele categorii şi tipuri de activităţi în anul 2010.

16.03.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de ianuarie curent cu 2,3%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 3,2%, iar faţă de februarie 2010 – cu 4,9%.

16.03.2011
Salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţământ în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind salariul mediu al personalului didactic specificat pe unele instituţii de învăţămînt în anul 2010.

16.03.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitive privind remunerarea salariaţilor în anul 2010.În anul 2010 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 2971,7 lei şi s-a mărit faţă de anul 2009 în valoare nominală cu 8,2% iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) cu 0,7 %.

14.03.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie faţă de ianuarie 2011 a constituit 101,2%, iar faţă de februarie 2010 – 105,5%. De la începutul anului preţurile s-au majorat cu 2,3 la sută.

12.03.2011
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2011, în profil teritorial.

09.03.2011
Rezultatele studiului în gospodării "Accesul populaţiei la serviciile de sănătate"
Studiul a fost realizat în perioada august-octombrie 2010 ca modul complementar la studiul în gospodării Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice.Este al doilea studiu realizat de BNS în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică din partea Băncii Mondiale, proiectul Servicii de Sănătate şi Asistenţă Socială, primul fiind realizat în anul 2008.

04.03.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 au crescut cu 42,9%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 57,8%, la produsele animaliere – cu 4,7%.

04.03.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2010
În trimestrul IV 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1153,3 mii persoane, în descreştere cu 42,2 mii faţă de perioada respectivă a anului 2009.

28.02.2011
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2010 au fost înregistrate 33,4 mii infracţiuni sau cu 30,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 34,9%. Din total infracţiuni 67% au fost înregistrate în localităţile urbane.

25.02.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 161,8 mii turişti şi excursionişti, cu 15,8% mai mult decît în anul 2009.

18.02.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2010 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4328,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 13,8% faţă de anul 2009.

17.02.2011
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2010, produsul intern brut în valoare nominală de 71 849 milioane lei, preţuri curente de piaţă, a fost în creştere - în termeni reali - cu 6,9% faţă de anul 2009 şi cu 64,8% faţă de anul 2000.

15.02.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de decembrie 2010 cu 0,8%. În raport cu luna ianuarie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,2%.

10.02.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că exporturile de mărfuri realizate în anul 2010 au totalizat 1582,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 22,9%. Importurile în anul 2010 au totalizat 3855,3 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul 2009 cu 17,6%.

09.02.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2011 faţă de decembrie 2010 a constituit 101,1%, iar faţă de ianuarie 2010 – 106,7% (informativ: în ianuarie 2010 faţă de decembrie 2009 IPC a marcat 102,4% şi faţă de ianuarie 2009 – 102,8 %).

08.02.2011
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2011.

04.02.2011
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 2670 apartamente cu suprafaţa totală de 348,4 mii m2, ceea ce a constituit 78,0 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

04.02.2011
Investiţiile în capital fix în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au realizat investiţii în capital fix în valoare de 12927,4 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu ianuarie-decembrie 2009, acest volum s-a majorat cu 16,7 % (în preţuri comparabile).

03.02.2011
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-decembrie 2010 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4011,8 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 105,9 % (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-decembrie 2009.

03.02.2011
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că în ianuarie-decembrie 2010, conform datelor preliminare, salariul mediu lunar nominal al unui lucrător din economia naţională a constituit 2972,2 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%. Indicele salariului real pentru aceeaşi perioadă de timp a fost de 100,7%.

31.01.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-decembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 27056,5 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-decembrie 2009 a constituit 107,0% în preţuri comparabile.

28.01.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 787,3 mii tone de mărfuri, cu 16,1% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 7,2% mai mult comparativ cu luna decembrie 2009.

27.01.2011
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2,6 mild. lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 12,6% faţă de luna precedentă şi de 9,2% comparativ cu luna decembrie 2009.

25.01.2011
Producţia globală agricolă în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2010, conform estimărilor preliminare, a constituit în preţuri curente 19715 mil. lei, marcînd o creştere cu 7,9% (în preţuri comparabile ale a.2005) faţă de anul 2009.

19.01.2011
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV a.2010 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 3,5 %.

18.01.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de noiembrie 2010 cu 1,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 6,5%.

12.01.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 s-au cifrat la 204,8 mil. dolari SUA, cu 14,2% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 48,0% - comparativ cu luna noiembrie 2009. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2010 au însumat 405,4 mil. dolari SUA, cu 8,5% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 23,1% - comparativ cu luna noiembrie 2009.

12.01.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie 2010 faţă de noiembrie 2010 a constituit 101,3% iar faţă de decembrie 2009 – 108,1% (informativ: în decembrie 2009 faţă de noiembrie 2009 IPC a marcat 100,9% şi faţă de decembrie 2008 – 100,4 %).

30.12.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-noiembrie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2923,8 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 8,2%, salariul real rămânând practic la nivelul anului trecut (100,8%).

22.12.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 2251,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o scădere de 3,2% faţă de luna precedentă şi o creştere de 12,7% comparativ cu luna noiembrie 2009.

22.12.2010
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 934,3 mii tone de mărfuri, cu 5,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 3,7% mai mult comparativ cu luna noiembrie 2009.

22.12.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-noiembrie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 24299,6 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-noiembrie 2009 a constituit 107,6% în preţuri comparabile.

20.12.2010
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2010/11
Biroul Naţional de Statistică comunică că reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1489 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 5 şcoli serale şi 1484 şcoli de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 85 şcoli primare, 763 gimnazii, 495 licee, 108 şcoli medii de cultură generală şi 33 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

17.12.2010
Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie
Cercetarea statistică Reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie a fost desfăşurată în trimestrul II 2010, ca modul complementar la Ancheta forţei de muncă în gospodării. Pentru asigurarea comparabilităţii internaţionale a datelor, la proiectarea anchetei complementare s-au luat în consideraţie standardele şi reglementările Uniunii Europene.

16.12.2010
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul III 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul III anul 2010 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1337,3 lei, fiind în creştere cu 12,0% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 3,9%.

15.12.2010
Produsul Intern Brut în ianuarie-septembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-septembrie 2010 produsul intern brut a însumat 52 214 mil. lei, preţuri curente de piaţă, în creştere - în termeni reali - cu 6,5% faţă de ianuarie-septembrie 2009 şi cu 52,9% faţă de ianuarie-septembrie 2000.

15.12.2010
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna noiembrie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna noiembrie 2010 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de octombrie curent cu 0,1%. În raport cu luna decembrie 2009 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 5,3%, iar faţă de noiembrie 2009 – cu 6,8%.

 
Pagina
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25865 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran