RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 23.04.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
02.05.2013
Utilizarea timpului în Republica Moldova
Biroul Național de Statistică anunță principalele rezultate ale cercetării ”Utilizarea timpului”. Populaţia Republicii Moldovei în vârsta de 10 ani şi peste utilizează aproape jumătate din timpul zilnic (47%) pentru activităţi de îngrijire personală (11ore 18 minute); 36,5% din durata unei zile (8 ore 45 minute) se dedică muncii, studiilor, îngrijirii gospodăriei şi familiei, lucrului voluntar şi deplasărilor, iar 16,5% - petrecerii timpului liber (3 ore 57 minute). Diferenţele în utilizarea timpului dintre bărbaţi şi femei, pentru două din cele trei categorii de activităţi, sunt semnificative.

02.05.2013
Contravenţii constatate în 2012
Biroul Naţional de Statistică informează că în anul 2012 au fost constatate 358,9 mii încălcări sau cu 20,5% mai mult comparativ cu anul precedent. În medie la 1000 persoane revin 93 cazuri de contravenţii constatate cu aplicarea pedepselor. Din numărul total al contravenţiilor constatate, 2,9 mii (9,0%) au fost transmise organelor de cercetare prealabilă (penală), dat fiind că în acţiunile contravenţiilor se conţinea indiciul infracţiunii.

25.05.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 1784,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului 2011, acest volum s-a redus cu 4,6% (în preţuri comparabile).

24.05.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în ianuarie-martie 2012 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 425 apartamente cu suprafaţa totală de 59,1 mii m², ceea ce a constituit 77,5% faţă de perioada respectivă a anului precedent.

22.05.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 21,1 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,4% mai mult decît în perioada similară din anul 2011.

22.05.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 690,4 mii tone de mărfuri, cu 7,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 3,2% mai mult comparativ cu luna aprilie 2011.

18.05.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-martie 2012 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 515,4 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 109,0% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-martie 2011.

18.05.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat cu 1,8% faţă de decembrie 2011, cu 5,8% – faţă de aprilie 2011 şi au păstrat nivelul celor din martie curent.

17.05.2012
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2012. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2012 a constituit 3559,5 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2011 cu 0,9 mii.

17.05.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2012 structurile de cazare turistică colective au fost frecventate de 35,8 mii de turişti, din care 19,5 mii de turişti moldoveni (54,6% din total) şi 16,3 mii de turişti străini (45,4%).

16.05.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-martie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie-martie 2011 a constituit 96,6%. În luna martie 2012 faţă de martie 2011 acest indice a marcat 95,5%.

16.05.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna martie şi trimestrul I 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna martie 2012 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 19,6% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 1,2% comparativ cu luna martie 2011.

14.05.2012
Câştigul salarial mediu în martie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna martie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3273,5 lei, înregistrând o creştere cu 9,7% faţă de luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2012 s-au cifrat la 199,8 mil. dolari SUA, cu 26,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 12,1% - comparativ cu luna martie 2011. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2012 au însumat 476,3 mil. dolari SUA, cu 22,4% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 4,1% - comparativ cu luna martie 2011.

11.05.2012
Activitatea companiilor de leasing în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în anul 2011 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 837 mil. lei, sau cu 301 mil. lei (cu 56%) mai mult decît în anul 2010 şi cu 409 mil .lei (cu 33%) mai puţin faţă de anul 2008. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloace de transport în valoare de 661,5 mil. lei (sau 79% din total), din care autoturismele deţin 95% (în valoare de 629,2 mil. lei).

10.05.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie 2012 faţă de martie 2012 a constituit 100,2%, iar faţă de aprilie 2011 – 104,7%. De la începutul anului (în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2011) preţurile de consum s-au majorat cu 1,2 la sută.

07.05.2012
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că din suprafaţa totală a terenurilor localităţilor urbane, 7,4 mii ha sau 9,4% sînt ocupate de spaţii verzi, ce reprezintă nivelul anului precedent. Suprafaţa acestor spaţii în proporţie de 56 la sută reprezintă spaţii de folosinţă generală (scuare, grădini, parcuri, etc.), restul fiind spaţiile din zonele turistice şi de agrement (18%), cele cu acces limitat (13%) şi spaţiile cu funcţii utilitare (8%).

07.05.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole) în ianuarie-martie 2012 faţă de perioada respectivă a anului precedent au marcat o descreştere cu 0,4%.

03.05.2012
Activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că activitatea de cercetare-dezvoltare în anul 2011 s-a desfăşurat în 64 unităţi, din care 42 institute şi/sau centre de cercetare, 13 instituţii de învăţămînt superior şi 9 – alte tipuri de unităţi. Din total unităţi cu activitate de cercetare-dezvoltare, 52 unităţi sau 81,3% sunt în proprietatea statului.

02.05.2012
Contravenţii constatate în 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în urma aplicării Codului contravenţional în anul 2011 au fost constatate 297,8 mii încălcări de lege sau 84 cazuri de pedepse aplicate în medie la 1000 populaţie.

31.05.2011
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul I 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1137,7 mii persoane, fiind în creştere cu 1,2% (13,0 mii) faţă de trimestrul I 2010.

31.05.2011
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind situaţia copiilor în anul 2010.

25.05.2011
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 18,5 mii turişti şi excursionişti, cu 46,2% mai mult decît în perioada corespunzătoare din anul 2010.

23.05.2011
Activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, datele privind activitatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru anul 2010.

20.05.2011
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 647,8 mii tone de mărfuri, cu 21,8% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 13,0% mai mult comparativ cu luna aprilie 2010.

17.05.2011
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 654,7 mii locuri-zile, micşorîndu-se cu 7,7% faţă de perioada similară din anul 2010.

17.05.2011
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna aprilie 2011 preţurile în industrie în ansamblu au crescut faţă de martie curent cu 0,6%. În raport cu luna decembrie 2010 preţurile producţiei industriale s-au majorat cu 4,0%, iar faţă de aprilie 2010 – cu 5,5%.

11.05.2011
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că producţia industrială în ianuarie-februarie 2011 faţă de ianuarie-februarie 2010 a marcat o creştere de 11,7%. În luna februarie curent în raport cu februarie 2010 acest indice a marcat 109,1%.

11.05.2011
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna aprilie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în aprilie faţă de martie 2011 a constituit 101,0 %, iar faţă de aprilie 2010 – 106,5 %. De la începutul anului (în luna aprilie a.c. faţă de decembrie 2010) preţurile s-au majorat cu 4,3 la sută.

10.05.2011
Structura populaţiei stabile a Republicii Moldova pe sexe şi vîrste la 1 ianuarie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele definitivate privind structura populaţiei stabile pe sexe şi vîrste la începutul anului 2011. Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 01.01.2011 a constituit 3560,4 mii persoane în scădere faţă de aceeaşi dată a anului 2010 cu 3,3 mii.

06.05.2011
Infrastructura edilitară şi activitatea de salubritate în localităţile urbane în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că suprafaţa totală a terenurilor şi bazinelor de apă situate în cadrul perimetrului oficial al localităţilor urbane constituie 79,1 mii ha, din care suprafaţă din intravilan – 43,2 mii ha sau 54,6% din suprafaţa totală.

06.05.2011
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2011 s-au cifrat la 182,9 mil. dolari SUA, cu 13,5% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 61,5% - comparativ cu luna martie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2011 au însumat 457,5 mil. dolari SUA, cu 28,2% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 46,4% - comparativ cu luna martie 2010.

05.05.2011
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului la produsele agricole în ianuarie-martie 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent au crescut cu 17,3%. Preţurile de vînzare la produsele vegetale s-au majorat în medie cu 31,3%, la produsele animaliere au scăzut cu 7,0%.

05.05.2011
Activitatea companiilor de leasing în anul 2010
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2010 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 535 mil. lei, sau cu 123 mil. lei (cu 30%) mai mult decît în anul 2009.

31.05.2010
Remunerarea salariaţilor în Republica Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010, salariul mediu lunar al unui lucrător din economia naţională a constituit 2766,9 lei şi s-a mărit faţă de perioada similară a anului precedent cu 5,6%, salariul real fiind în scădere faţă de nivelul anului trecut (99,2%).

31.05.2010
Forţa de muncă în Republica Moldova - ocupare şi şomaj. Trimestrul I 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul I 2010 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1124,7 mii persoane, fiind în descreştere cu 4,8% (-56,3 mii) faţă de tr.I 2009. Acest fapt a fost determinat în principal de scăderea numărului populaţiei ocupate (-67,4 mii), în special a populaţiei ocupate în agricultură (-26 mii).

28.05.2010
Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2009
Biroul Naţional de Statistică vă prezintă informaţia privind situaţia copiilor pentru anul 2009.

25.05.2010
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în ianuarie-martie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în ianuarie-martie 2010 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 12,6 mii turişti şi excursionişti, cu 21,8% mai puţin decît în perioada corespunzătoare din anul 2009.

24.05.2010
Comerţul cu amănuntul şi serviciile cu plată prestate populaţiei în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna aprilie 2010 vînzările de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale au însumat 1982,2 mil.lei, marcînd, în termeni reali, o creştere de 4,7% faţă de luna precedentă şi de 11,0% comparativ cu luna aprilie 2009. Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile oficial înregistrate în luna aprilie 2010 a însumat 1202,1 mil. lei, fiind mai mică cu 2,0% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi mai mare cu 12,2% comparativ cu luna aprilie 2009.

24.05.2010
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-aprilie 2010
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în ianuarie-aprilie 2010 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 7845,8 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-aprilie 2009 a constituit 105,5% în preţuri comparabile. În luna aprilie curent în raport cu aprilie 2009 acest indice a marcat 106,2%.

 
Pagina
12345
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
44901 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran