RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Comunicate de presă
Comunicate de presă
Toate / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008
ianuarie / februarie / martie / aprilie / mai / iunie / iulie / august / septembrie / octombrie / noiembrie / decembrie
23.03.2012
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3139,0 lei, înregistrând o creştere cu 10,7% faţă de luna ianuarie 2011.

22.03.2012
Numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial
Biroul Naţional de Statistică prezintă informaţia privind numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova la 1 ianuarie 2012, în profil teritorial.

21.03.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna februarie 2012 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 401,4 mii tone de mărfuri, cu 4,9% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 39,2% - comparativ cu luna februarie 2011.

16.03.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna februarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 0,7%, faţă de decembrie 2011 – cu 1,7% şi faţă de februarie 2011 – cu 6,6%.

15.03.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012 indicele producţiei industriale faţă de ianuarie 2011 a constituit 95,8%. Diminuarea volumului producţiei industriale, comparativ cu ianuarie 2011, a fost cauzată de reducerea volumului în industria prelucrătoare cu 2,5% şi în sectorul energetic – cu 8,9%. Totodată, în luna de raport a fost înregistrată o creştere cu 41,7% în industria extractivă.

15.03.2012
Produsul intern brut în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează că, conform datelor operative, în anul 2011 produsul intern brut a constituit în valoare nominală 82174 mil. lei, preţuri curente de piaţă, fiind în creştere - în termeni reali - cu 6,4% faţă de anul 2010.

07.03.2012
Evoluţia preţurilor de consum în luna februarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în februarie 2012 faţă de ianuarie 2012 a constituit 100,6%, iar faţă de februarie 2011 – 106,2%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 0,9 la sută.

05.03.2012
Evoluţia preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile producătorului (preţurile medii de vînzare de către întreprinderile agricole) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au crescut cu 10,0%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale s-a majorat cu 12,5%, la produsele animaliere – au rămas la nivelul anului precedent.

03.03.2012
Nivelul infracţionalităţii în Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică că în anul 2011 au fost înregistrate 35,1 mii infracţiuni sau cu 5,2% mai mult faţă de anul precedent, iar faţă de anul 2006 nivelul infracţionalităţii a crescut cu 41,8%. Din total infracţiuni circa două treimi au fost înregistrate în localităţile urbane. În medie la 10 mii locuitori revin 99 infracţiuni, faţă de 69 infracţiuni în anul 2006.

01.03.2012
Forţa de muncă în Republica Moldova: ocuparea şi şomajul în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul IV 2011 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1216,4 mii persoane, fiind în creştere cu 5,5% (63,1 mii) faţă de tr.IV 2010. Structura populaţiei active s-a modificat după cum urmează: ponderea populaţiei ocupate a crescut de la 92,5% la 93,8%, iar ponderea şomerilor s-a micşorat de la 7,5% la 6,2%.

24.02.2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd investiţiile în active materiale pe termen lung în anul 2011. În ianuarie-decembrie 2011 întreprinderile şi organizaţiile au realizat investiţii în valoare de 15198,5 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu anul 2010, acest volum s-a majorat cu 9,3% (în preţuri comparabile).

23.02.2012
Сonstrucţii de locuinţe în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică datele preliminare vizînd construcţia locuinţelor în anul 2011. În ianuarie-decembrie 2011 din contul tuturor surselor de finanţare au fost date în folosinţă 4,1 mii apartamente cu suprafaţa totală de 477,7 mii m², ceea ce a constituit 87,5 % faţă de perioada respectivă a anului precedent.

21.02.2012
Activitatea turistică a agenţiilor de turism şi turoperatorilor din Republica Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 agenţiile de turism şi turoperatorii au acordat servicii turistice la 184,6 mii de turişti şi excursionişti, cu 14,2% mai mult decît în anul 2010.

17.02.2012
Activitatea de construcţii realizată în antrepriză în Republica Moldova în ianuarie-decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2011 organizaţiile de construcţii au efectuat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 4706 mil. lei (în preţuri curente), ceea ce reprezintă 97,5% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în anul 2010.

17.02.2012
Frecventarea structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în anul 2011 capacitatea de cazare turistică în funcţiune a structurilor de primire turistică colective a constituit 4379,9 mii locuri-zile, majorîndu-se cu 1,3% faţă de anul 2010.

16.02.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna ianuarie 2012 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de decembrie 2011 cu 2,9%, iar faţă de ianuarie 2011 – cu 10,4%.

15.02.2012
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna decembrie şi anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2011 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 17,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2010.În anul 2011 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 1,2% (în preţuri comparabile), comparativ cu anul 2010.

14.02.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în anul 2011, date provizorii
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în anul 2011 exporturile de mărfuri au totalizat 2221,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul precedent cu 44,1%. Importurile au totalizat 5191,6 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în anul anterior cu 34,7%.

14.02.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-decembrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 7,4% faţă de ianuarie-decembrie 2010. În luna decembrie 2011 faţă de decembrie 2010 volumul producţiei industriale s-a diminuat cu 3,7%.

10.02.2012
Câştigul salarial mediu în anul 2011 şi în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2011 a constituit 3193,9 lei şi s-a mărit faţă de anul 2010 în valoare nominală cu 11,6 %, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 3,7%.

10.02.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în ianuarie 2012 faţă de decembrie 2011 a constituit 100,3%, iar faţă de ianuarie 2011 – 107,0%.

08.02.2012
Numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2012
Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind numărul preliminar al populaţiei stabile în Republica Moldova la 1 ianuarie 2012.

26.01.2012
Producţia globală agricolă în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2011, conform datelor prealabile, a marcat o creştere cu 4,6% faţă de anul 2010. Majorarea producţiei globale agricole în anul 2011 a fost determinată în general de creşterea producţiei vegetale cu 6,7%, producţia animală fiind în creştere moderată de 0,4%.

24.01.2012
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în anul 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna decembrie 2011 întreprinderile de transport feroviar, auto, fluvial şi aerian au transportat 728,7 mii tone de mărfuri, cu 29,0% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 8,4% - comparativ cu luna decembrie 2010.

19.01.2012
Evoluţia preţurilor în construcţii în Republica Moldova în trimestrul IV 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că preţurile la lucrările de construcţii-montaj în trimestrul IV anul 2011 faţă de perioada respectivă a anului precedent s-au majorat cu 9,3%.

17.01.2012
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică relatează, că în luna decembrie 2011 preţurile producătorului în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de noiembrie 2011 cu 0,4%, iar faţă de decembrie 2010 – cu 8,1%.

13.01.2012
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că în ianuarie-noiembrie 2011 producţia industrială a marcat o creştere de 8,9% faţă de ianuarie-noiembrie 2010. În luna noiembrie 2011 faţă de noiembrie 2010 volumul producţiei industriale a sporit cu 3,5%.

12.01.2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică comunică, că exporturile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 s-au cifrat la 242,7 mil. dolari SUA, cu 14,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 20,9% - comparativ cu luna noiembrie 2010. Importurile de mărfuri realizate în luna noiembrie 2011 au însumat 494,9 mil. dolari SUA, cu 5,7% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 22,1% - comparativ cu luna noiembrie 2010.

10.01.2012
Câştigul salarial mediu în luna noiembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna noiembrie 2011, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3231,0 lei, înregistrând o creştere cu 9,8% faţă de luna noiembrie 2010 şi cu 2,2% faţă de luna precedentă (octombrie 2011).

10.01.2012
Evoluţia preţurilor de consum în Republica Moldova în luna decembrie 2011
Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor de consum (IPC) în decembrie faţă de noiembrie 2011 a constituit 100,2%, iar faţă de decembrie 2010 – 107,8%. De la începutul anului preţurile de consum s-au majorat cu 7,8 la sută.

20.12.2010
Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2010/11
Biroul Naţional de Statistică comunică că reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general este constituită din 1489 şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv 5 şcoli serale şi 1484 şcoli de zi. Învăţămîntul de zi se desfăşoară în 85 şcoli primare, 763 gimnazii, 495 licee, 108 şcoli medii de cultură generală şi 33 şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

 
Pagina
1234
 
 
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25347 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran