RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Piaţa forţei de muncă, trimestru II 2008
Piaţa forţei de muncă, trimestru II 2008
26.08.2008
Versiune tipar

Forţa de muncă în Republica Moldova:
ocuparea şi şomajul în trimestrul II 20081

În trimestrul II 2008 populaţia economic activă (populaţia ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit peste 1399 mii persoane, cu 178 mii persoane mai mult faţă de trimestrul anterior. Disparităţi importante pe sexe în cadrul persoanelor active nu s-au înregistrat: numărul bărbaţilor a fost practic egal cu cel al femeilor. Ponderea populaţiei rurale a fost mai mare faţă de cea a populaţiei urbane (56,6% şi, respectiv 43,4%).

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia populaţiei active de 15 ani şi peste în populaţia totală în vârstă de 15 ani şi peste) a constituit 47,5%, păstrând nivelul trimestrului respectiv al anului 2007 şi atingând valori mai înalte în rândul populaţiei masculine – 50,6%, în comparaţie cu rata pentru femei – 43,5%. Ratele de activitate pe medii au înregistrat următoarele valori: 48,3% în mediul urban şi 46,9% în mediul rural. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 28,8%, iar în categoria 15-64 ani (vârstă de muncă aplicată în ţările Uniunii Europene conform metodologiei Eurostat) – 52,7%, menţinându-se la nivelul trimestrului II 2007.

Populaţia ocupată a constituit circa 1357 mii persoane, cu 203 mii persoane mai mult faţă de trimestrul I 2008. Repartiţia pe sexe relevă că ponderea bărbaţilor a fost practic egală cu cea a femeilor. Mediului rural i-au revenit  57,3% şi celui urban – 42,7%.

Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia persoanelor ocupate în vârstă de 15 ani şi peste faţă de populaţia totală din aceeaşi categorie de vârstă) a fost de 46,1%, înregistrând o creştere cu 6,7 p.p. faţă de trimestrul respectiv al anului precedent. La bărbaţi ea a fost mai înaltă (48,9%) în comparaţie cu femeile – 43,5%. În distribuţia pe medii de reşedinţă rata de ocupare a avut aceeaşi valoare, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural - de 46%. Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (16- 56/61 ani) a fost de 51,8%, a populaţiei în de vârstă de 15-64 ani  - 51,1% şi în categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 27,4%.

În distribuţia după activităţile din economia naţională se constată că 34,2% din totalul persoanelor ocupate au activat în sectorul agricol, din ei 43,8% au lucrat în gospodăriile auxiliare proprii. În activităţile non-agricole numărul persoanelor ocupate a fost de circa 892 mii (+ 51 mii faţă de tr.II 2007). Ponderea persoanelor ocupate în industrie a constituit 12,6% şi în construcţii, respectiv, 6,6%. În sectorul serviciilor au activat 46,6% din totalul persoanelor ocupate, depăşind cota tr.II 2007 (+1,4 p.p.).

Conform repartizării după forme de proprietate 71,8% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu forma de proprietate privată, 24,6% - cu cea publică, şi, 3,6% - în unităţi cu forme de proprietate mixtă ( publică şi privată)  şi cu participarea capitalului străin.

Structura populaţiei ocupate după statutul profesional relevă, că numărul salariaţilor constituie 65,3% din total.

În sectorul informal au lucrat 11% din totalul persoanelor ocupate în economie, iar 31,3% au avut un loc de muncă informal. Din numărul persoanelor informal salariaţii au alcătuit circa 30%; totodată 14% din totalul salariaţilor aveau un loc de muncă informal. Numărul persoanelor subocupate, adică acele persoane care au avut un loc de muncă, însă orele efectiv lucrate în toate activităţile în timpul perioadei de referinţă au fost sub  limita stabilită (40 ore), doreau şi au fost disponibile să lucreze ore suplimentare a fost de 86,5 mii, ceea ce reprezintă 6,4% din totalul persoanelor ocupate.

Numărul şomerilor, estimat  conform metodologiei Biroului Internaţional al Muncii a fost de circa 43 mii, fiind cu 15 mii mai mic faţă de tr.II 2007. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbaţii – 56,2%, la fel şi persoanele din mediul urban – 64,7%.

Rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3%, fiind mai joasă faţă de trimestrul II a. 2007 (4,2%). S-au înregistrat disparităţi semnificative între rata şomajului la bărbaţi – 3,4% şi la femei – 2,7%; în mediul urban – 4,5%, faţă de mediul rural – 1,9%. În rândurile tinerilor (15-24 ani) rata şomajului a constituit 7%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea 5%.

Populaţia inactivă de 15 ani şi peste a reprezentat 52,5% din totalul populaţiei de aceeaşi categorie de vârstă, menţinându-se la nivelul trimestrului respectiv al anului 2007. Din punct de vedere al relaţiei cu piaţa muncii, în cadrul populaţiei inactive distingem două categorii importante: persoane descurajate şi persoane care au fost declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru. Persoane descurajate de a-şi găsi loc de lucru dorit au fost înregistrate circa 13 mii. Numărul persoanelor declarate de către gospodării plecate în alte ţări la lucru sau în căutare de lucru a fost de circa 253 mii persoane. Circa două treimi din cei declaraţi plecaţi au fost bărbaţi. Persoanelor plecate peste hotare din localităţile rurale le-a revenit circa 70% din total. Din totalul persoanelor inactive 60 mii persoane, care fusese anterior declarate plecate la lucru peste hotare, la momentul interviului se aflau acasă.

Raportul de dependenţă economică, exprimat prin numărul persoanelor neocupate (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 persoane ocupate a fost de 16330/00.

Anexă

Populaţia de 15 ani şi peste după situaţia economică, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
trimestrul II anul 2008

mii persoane

Grupe de vîrstă, sexe, medii

Persoane active

Persoane inactive

Rata de activitate,  %

Rata de ocupare,  %

Rata şomajului BIM, %

Total

Ocupate

Şomeri BIM

TOTAL

1399,2

1356,7

42,6

1546,8

47,5

46,1

3,0

15-24 ani

132,4

123,1

9,3

540,6

19,7

18,3

7,0

25-34 ani

286,8

276,8

9,9

194,3

59,6

57,6

3,5

35-54 ani

738,5

719,0

19,5

327,8

69,3

67,4

2,6

55-64 ani

192,9

189,1

3,8

148,6

56,5

55,4

2,0

65 ani şi peste

48,7

48,6

*

335,5

12,7

12,7

0,2

25-54 ani

1025,2

995,8

29,4

522,0

66,3

64,4

2,9

15-64 ani

1350,5

1308,0

42,5

1211,3

52,7

51,1

3,1

Masculin

706,1

682,2

23,9

689,0

50,6

48,9

3,4

15-24 ani

77,3

73,2

4,0

265,4

22,6

21,4

5,2

25-34 ani

150,0

143,6

6,4

89,3

62,7

60,0

4,3

35-54 ani

346,9

336,8

10,1

165,3

67,7

65,8

2,9

55-64 ani

106,7

103,5

3,3

47,3

69,3

67,2

3,1

65 ani şi peste

25,2

25,1

*

121,6

17,2

17,1

0,4

25-54 ani

496,9

480,3

16,5

254,7

66,1

63,9

3,3

15-64 ani

680,9

657,1

23,8

567,3

54,5

52,6

3,5

Feminin

693,1

674,5

18,6

857,8

44,7

43,5

2,7

15-24 ani

55,1

49,8

5,3

275,2

16,7

15,1

9,5

25-34 ani

136,7

133,3

3,5

104,9

56,6

55,1

2,6

35-54 ani

391,6

382,2

9,4

162,4

70,7

69,0

2,4

55-64 ani

86,2

85,7

*

101,4

46,0

45,7

0,6

65 ani şi peste

23,5

23,5

-

213,9

9,9

9,9

-

25-54 ani

528,3

515,5

12,9

267,4

66,4

64,8

2,4

15-64 ani

669,6

651,0

18,6

643,9

51,0

49,6

2,8

Urban

607,7

580,2

27,5

650,9

48,3

46,1

4,5

15-24 ani

59,4

54,4

5,0

240,5

19,8

18,1

8,4

25-34 ani

145,4

138,9

6,5

81,7

64,0

61,1

4,5

35-54 ani

317,1

303,4

13,7

135,7

70,0

67,0

4,3

55-64 ani

78,2

75,9

2,3

70,6

52,6

51,0

2,9

65 ani şi peste

7,7

7,6

*

122,4

5,9

5,8

1,2

25-54 ani

462,5

442,3

20,2

217,5

68,0

65,0

4,4

15-64 ani

600,0

572,6

27,4

528,5

53,2

50,7

4,6

Rural

791,5

776,5

15,0

895,9

46,9

46,0

1,9

15-24 ani

73,0

68,7

4,3

300,2

19,6

18,4

5,9

25-34 ani

141,4

138,0

3,4

112,5

55,7

54,3

2,4

35-54 ani

421,4

415,5

5,8

192,0

68,7

67,7

1,4

55-64 ani

114,7

113,2

1,5

78,1

59,5

58,7

1,3

65 ani şi peste

41,0

41,0

-

213,1

16,1

16,1

-

25-54 ani

562,7

553,5

9,2

304,6

64,9

63,8

1,6

15-64 ani

750,5

735,4

15,0

682,8

52,4

51,3

2,0

Notă:

Populaţia ocupată pe activităţi, grupe de vîrstă, sexe şi medii
trimestrul II anul 2008

mii persoane

Sexe, medii, activităţi ale economiei naţionale

Populaţia ocupată, total

Grupe de vîrstă

15-24 ani

25-34 ani

35-49 ani

50-64 ani

65 ani şi  peste

TOTAL

1356,7

123,1

276,8

563,4

344,7

48,6

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

465,1

32,4

70,6

180,5

141,4

40,1

Industrie

170,3

20,7

37,1

68,6

42,2

1,7

Construcţii

89,7

9,2

21,8

42,0

16,3

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

221,6

29,0

58,5

94,1

39,3

*

Transporturi şi comunicaţii

76,8

5,6

20,7

32,3

18,0

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

248,7

17,3

48,0

108,9

69,9

4,6

Alte activităţi

84,6

9,1

20,0

36,9

17,6

1,0

Masculin

682,2

73,2

143,6

265,1

175,1

25,1

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

247,2

19,2

37,1

97,4

73,3

20,2

Industrie

94,7

11,6

20,8

33,4

27,3

1,5

Construcţii

79,3

8,3

19,9

36,0

14,9

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

91,7

14,4

26,9

33,5

16,7

*

Transporturi şi comunicaţii

56,3

4,7

16,1

23,0

12,3

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

74,1

9,9

13,5

26,6

21,8

2,3

Alte activităţi

38,8

5,1

9,4

15,2

8,7

*

Feminin

674,5

49,8

133,3

298,3

169,6

23,5

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

217,9

13,2

33,6

83,1

68,1

19,9

Industrie

75,6

9,0

16,4

35,2

14,8

*

Construcţii

10,3

*

2,0

6,1

1,4

-

Comerţ, hoteluri şi restaurante

129,9

14,6

31,6

60,7

22,6

*

Transporturi şi comunicaţii

20,4

*

4,6

9,3

5,7

-

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

174,6

7,3

34,5

82,3

48,2

2,3

Alte activităţi

45,8

3,9

10,6

21,7

8,9

*

Urban

580,2

54,4

138,9

240,2

139,1

7,6

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

19,1

*

1,7

9,0

7,0

1,0

Industrie

107,3

10,5

24,2

41,5

29,8

1,3

Construcţii

49,5

4,3

8,0

25,1

11,7

*

Comerţ, hoteluri şi restaurante

164,8

21,8

47,6

66,5

28,2

*

Transporturi şi comunicaţii

53,8

4,2

13,8

22,7

12,9

*

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

123,3

7,3

28,5

49,2

35,1

3,2

Alte activităţi

62,4

5,9

15,1

26,3

14,3

*

Rural

776,5

68,7

138,0

323,2

205,6

41,0

Agricultură, economia vînatului, silvicultură şi pescuit

446,0

32,0

69,0

171,5

134,4

39,1

Industrie

63,0

10,2

12,9

27,1

12,4

*

Construcţii

40,2

4,9

13,8

17,0

4,5

-

Comerţ, hoteluri şi restaurante

56,8

7,2

10,9

27,6

11,1

-

Transporturi şi comunicaţii

23,0

1,4

6,9

9,6

5,1

-

Administraţie publică, învăţămînt, sănătate şi asistenţă socială

125,4

9,9

19,5

59,7

34,8

1,4

Alte activităţi

22,1

3,2

4,9

10,7

3,3

*

Populaţia ocupată după nivelul de instruire, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii
trimestrul II anul 2008

mii persoane

Grupe de vîrstă, sexe, medii

Populaţia ocupată, total

Nivel de instruire

Superior

Mediu de specialitate

Secundar profesional

Liceal; mediu general

Gimnazial

Primar sau fără şcoală primară

TOTAL

1356,7

258,3

226,4

340,2

273,6

238,7

19,4

15-24 ani

123,1

18,3

8,1

25,7

23,9

45,0

2,1

25-34 ani

276,8

74,0

33,3

64,1

50,4

52,7

2,3

35-49 ani

563,4

105,3

112,6

157,9

126,7

59,5

1,3

50-64 ani

344,7

55,0

69,6

86,3

69,4

61,5

2,9

65 ani şi peste

48,6

5,8

2,7

6,1

3,1

20,1

10,8

Masculin

682,2

119,0

91,6

218,5

126,4

116,7

10,1

15-24 ani

73,2

11,1

4,3

17,2

13,1

26,3

1,3

25-34 ani

143,6

36,8

15,1

39,6

22,9

27,5

1,6

35-49 ani

265,1

41,6

40,5

96,2

57,2

28,5

1,1

50-64 ani

175,1

26,8

29,7

59,8

31,2

26,4

1,2

65 ani şi peste

25,1

2,7

1,9

5,6

1,9

8,0

4,9

Feminin

674,5

139,4

134,8

121,7

147,2

122,0

9,3

15-24 ani

49,8

7,2

3,8

8,5

10,8

18,7

*

25-34 ani

133,3

37,2

18,2

24,5

27,5

25,2

*

35-49 ani

298,3

63,7

72,1

61,7

69,6

31,0

*

50-64 ani

169,6

28,2

39,9

26,4

38,2

35,1

1,7

65 ani şi peste

23,5

3,1

*

*

12,0

5,9

Urban

580,2

192,0

119,3

138,8

90,7

38,0

1,5

15-24 ani

54,4

14,5

4,0

12,8

13,1

9,6

*

25-34 ani

138,9

60,5

20,8

30,2

20,3

6,5

*

35-49 ani

240,2

76,0

56,3

60,8

36,5

10,6

-

50-64 ani

139,1

37,5

37,1

33,7

20,3

10,3

*

65 ani şi peste

7,6

3,5

1,1

1,3

*

1,0

*

Rural

776,5

66,3

107,1

201,4

183,0

200,8

17,8

15-24 ani

68,7

3,7

4,1

13,0

10,8

35,4

1,7

25-34 ani

138,0

13,5

12,5

33,9

30,1

46,2

1,7

35-49 ani

323,2

29,2

56,3

97,1

90,2

49,0

1,3

50-64 ani

205,6

17,5

32,6

52,6

49,1

51,2

2,6

65 ani şi peste

41,0

2,3

1,6

4,9

2,7

19,0

10,5

Persoane ocupate după tipul unităţii de producţie, statutul ocupaţional, natura locului de muncă, pe sexe şi medii

(activitatea principală): include toate activităţile economice trimestrul  II  anul 2008

mii persoane

Tipul unităţii de producţie, sexe, medii

Total economie

Lucrător pe cont propriu, patron, membru al unei cooperative

Ajutor familial neremunerat

Salariaţi

Total ocupaţii

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Informale

Ocupaţii Formale

Ocupaţii Informale

11

22

32

4

5

6

7

8

TOTAL

1356,7

932,2

424,5

169,6

266,7

33,9

762,6

123,9

Întreprinderile sectorului formal

1062,2

932,2

130,1

169,6

-

28,6

762,6

101,5

din care:

Public

333,7

333,7

-

-

-

-

333,7

-

Altele

728,5

598,4

130,1

169,6

-

28,6

428,9

101,5

Întreprinderile sectorului informal

149,8

-

149,8

-

126,4

5,3

-

18,2

Gospodării casnice

144,6

-

144,6

-

140,3

-

-

4,3

Masculin

682,2

462,5

219,7

102,1

140,6

10,2

360,4

68,9

Întreprinderile sectorului formal

526,2

462,5

63,7

102,1

-

9,0

360,4

54,7

din care:

Public

122,8

122,8

-

-

-

-

122,8

-

Altele

403,5

339,7

63,7

102,1

-

9,0

237,6

54,7

Întreprinderile sectorului informal

97,3

-

97,3

-

82,3

1,2

-

13,9

Gospodării casnice

58,7

-

58,7

-

58,4

-

-

*

Feminin

674,5

469,7

204,8

67,5

126,1

23,7

402,2

55,0

Întreprinderile sectorului formal

536,0

469,7

66,3

67,5

-

19,6

402,2

46,7

din care:

Public

211,0

211,0

-

-

-

-

211,0

-

Altele

325,1

258,7

66,3

67,5

-

19,6

191,2

46,7

Întreprinderile sectorului informal

52,5

-

52,5

-

44,1

4,1

-

4,3

Gospodării casnice

85,9

-

85,9

-

82,0

-

-

4,0

Urban

580,2

493,8

86,4

37,1

34,0

1,4

456,6

51,0

Întreprinderile sectorului formal

543,3

493,8

49,5

37,1

-

1,4

456,6

48,1

din care:

Public

178,6

178,6

-

-

-

-

178,6

-

Altele

364,7

315,2

49,5

37,1

-

1,4

278,1

48,1

Întreprinderile sectorului informal

34,3

-

34,3

-

32,6

-

-

1,7

Gospodării casnice

2,6

-

2,6

-

1,4

-

-

1,2

Rural

776,5

438,4

338,1

132,4

232,7

32,5

306,0

72,9

Întreprinderile sectorului formal

519,0

438,4

80,6

132,4

-

27,2

306,0

53,4

din care:

Public

155,1

155,1

-

-

-

-

155,1

-

Altele

363,8

283,3

80,6

132,4

-

27,2

150,8

53,4

Întreprinderile sectorului informal

115,6

-

115,6

-

93,8

5,3

-

16,4

Gospodării casnice

141,9

-

141,9

-

138,9

-

-

3,1

1 col.1 = col.2 + col.3 sau col.1= col.4 + col.5 + col.6 + col.7+ col.8

2 col.2 = col.4 + col.7

3 col.3 = col.5 + col.6 + col.8

Şomeri BIM după nivelul de instruire, pe grupe de vârstă, sexe şi medii trimestrul II anul 2008

mii persoane

Sexe, medii, nivelul de instruire

Şomeri BIM, total

Grupe de vîrstă

15-24 ani

25-34 ani

35-49 ani

50 şi peste

 

TOTAL

42,6

9,3

9,9

15,3

8,0

Superior

10,2

2,1

3,8

2,0

-

Mediu de specialitate

5,4

*

*

3,2

*

Secundar profesional

12,0

2,3

1,9

5,3

1,8

Liceal, mediu general

9,8

1,7

2,2

4,1

2,4

Gimnazial

5,0

2,6

1,2

*

*

Primar sau fără şcoală primară

*

*

-

*

2,3

 Masculin

23,9

4,0

6,4

8,4

5,0

Superior

5,5

*

2,5

1,2

-

Mediu de specialitate

2,8

*

*

1,3

*

Secundar profesional

7,0

*

1,1

3,5

*

Liceal, mediu general

5,5

1,3

1,2

2,0

1,7

Gimnazial

3,0

1,3

1,1

*

*

Primar sau fără şcoală primară

*

*

-

-

1,4

 Feminin

18,6

5,3

3,5

6,9

3,0

Superior

4,7

1,7

1,3

*

-

Mediu de specialitate

2,5

*

*

1,9

*

Secundar profesional

4,9

1,6

*

1,8

*

Liceal, mediu general

4,4

*

1,1

2,1

*

Gimnazial

2,0

1,3

*

*

*

Primar sau fără şcoală primară

*

-

-

*

*

 Urban

27,5

5,0

6,5

10,4

5,6

Superior

7,9

1,1

3,4

1,5

-

Mediu de specialitate

4,1

-

*

2,9

*

Secundar profesional

7,0

1,0

1,2

3,4

*

Liceal, mediu general

6,2

1,6

1,1

2,5

1,4

Gimnazial

2,0

1,1

*

-

*

Primar sau fără şcoală primară

*

*

-

*

1,9

 Rural

15,0

4,3

3,4

4,9

2,5

Superior

2,3

1,0

*

*

-

Mediu de specialitate

1,3

*

*

*

*

Secundar profesional

4,9

1,3

*

2,0

*

Liceal, mediu general

3,7

*

1,1

1,6

1,0

Gimnazial

2,9

1,5

*

*

*

Primar sau fără şcoală primară

-

-

-

-

*

  1. Datorită rotunjirii părţii zecimale pot exista diferenţe între unele totaluri din tabelă şi ceea ce rezultă din însumare.
  2. Semnul „* ”, indică, că datele calculate prin extindere nu sunt fiabile din cauza numărului redus de cazuri observate.
  3. Semnul  „- ”, indică, că evenimentul nu a existat.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24541 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran