RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în trimestrul II 2008
Minimul de existenţă în trimestrul II 2008
13.10.2008
Versiune tipar

Minimul de existenţă în trimestrul II 2008

Mărimea minimului de existenţă1  în trimestrul II 2008 a constituit în medie pe o persoană  1341,9 lei, fiind în creştere faţă de trimestrul I 2008 cu 2,0%. Această creştere a fost condiţionată atât de nivelul preţurilor la produsele alimentare incluse în coşul alimentar, cât şi de ponderea cheltuielilor ce revine coşului nealimentar (costul produselor nealimentare şi serviciilor), care este determinată în baza structurii reale a cheltuielilor de consum ale populaţiei conform Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.

Evoluţia trimestrială a minimului de existenţă în 2006-2008

În mediul urban minimul de existenţă a constituit 1437,7 lei, faţă de 1274,6 lei în mediul rural, înregistrînd astfel un decalaj în mărime de 163,1 lei (12,8%), datorită structurii  diferite a cheltuielilor de consum şi ponderii mai mari a autoconsumului în mediul rural. Astfel în mediul urban coşul nealimentar constituie în medie 34,0% din minimul de existenţă, iar în rural – 21,3% (în medie pe ţară acest indicator reprezintă 28,4%).

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă pe categorii de populaţie în aprilie - iunie 2008

mediu lunar pe o persoană, lei

Total

Urban

Rural

Total populaţie

1341,9

1437,7

1274,6

Populaţia aptă de muncă

1423,2

1502,6

1356,1

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1508,5

1584,6

1444,2

Femei în vârstă aptă de muncă

1334,9

1423,6

1259,6

Pensionari

1149,9

1215,5

1112,4

Copii

1228,6

1343,1

1166,8

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

474,1

519,0

448,6

1-6 ani

1067,2

1168,3

1010,0

7-16 ani

1359,5

1491,8

1289,6

Pe categorii de populaţie valoarea maximă a minimului de existenţă a fost înregistrată pentru populaţia aptă de muncă, în special bărbaţi – 1508,5 lei. Întreţinerea unui copil presupune alocarea în medie a 1228,6 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vîrsta copilului, de la 474,1 lei pentru un copil în vîrstă de pînă la 1 an şi pînă la 1359,5 lei pentru un copil în vîrstă de 7-16 ani. Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 85,7% din valoarea medie pe total şi reprezintă respectiv 1149,9 lei.

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, veniturile disponibile medii lunare pe o persoană în trimestrul II 2008 au constituit 1215,2 lei, înregistrînd un ritm de creştere de 20,9% faţă de trimestrul II anul 2007. Totodată, în termeni reali (cu ajustarea la Indicele Preţurilor de Consum) acest indicator a marcat o majorare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut în mărime de 4%2. Veniturile disponibile ale populaţiei în trimestrul II 2008 au acoperit valoarea medie a minimului de existenţă în proporţie de 90,6%.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în trimestrul II 2006 - 2008

2006

2007

2008

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

83,6

94,6

90,6

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi minimul de existenţă pentru pensionari, în %

53,1

58,7

56,0

Co-raportul dintre salariului mediu lunar şi minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă, în %

164,1

184,0

181,5

Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2008 a constituit 643,7 lei, sau cu 20,8 % mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, ce respectiv face posibilă acoperirea  minimului de existenţă la nivel de 56,0%3.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat a constituit în trimestrul II 2008 - 2583,4 lei, sau cu 24,9% mai mult comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, făcînd astfel posibilă acoperirea minimului de existenţă de 1,8 ori.

1

Valoarea minimului de existenţă este calculată în baza Regulamentului „Cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.902, din 28 august 2000

2

Indicele Preţurilor de Consum în aprilie – iunie 2008 faţă de aprilie – iunie 2007 a constituit 116,2 %

3

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie

Anexă

Evoluţia minimului de existenţă pe trimestru II în 2006 – 2008

medii lunare pe o persoană, lei

2006

2007

2008

Total

Total populaţie

968,2

1062,6

1341,9

Populaţia aptă de muncă

1026,6

1124,5

1423,2

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1087

1188,7

1508,5

Femei în vârstă aptă de muncă

965,5

1059,5

1334,9

Pensionari

834,8

908,4

1149,9

Copii

862,4

958,9

1228,6

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

336,4

369,6

474,1

1-6 ani

750,6

829,6

1067,2

7-16 ani

961,8

1072,3

1359,5

Urban

Total populaţie

1086,7

1170,9

1437,7

Populaţia aptă de muncă

1134,6

1221,5

1502,6

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1189,3

1277,1

1584,6

Femei în vârstă aptă de muncă

1083,2

1169,1

1423,6

Pensionari

927,7

988,4

1215,5

Copii

987,6

1076,8

1343,1

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

384,4

414,5

519

1-6 ani

861,8

934,2

1168,3

7-16 ani

1106,5

1209,7

1491,8

Rural

Total populaţie

885

986,5

1274,6

Populaţia aptă de muncă

940,8

1047,8

1356,1

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

1000

1113,5

1444,2

Femei în vârstă aptă de muncă

877,5

977,5

1259,6

Pensionari

784,6

865,1

1112,4

Copii

794,8

895,3

1166,8

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

307,5

342,5

448,6

1-6 ani

689,4

771,9

1010

7-16 ani

885,2

999,6

1289,6

Persoană de contact: Ala Negruţa  – şeful secţiei statistica socială, tel. 40 30 77

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25740 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran