RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008
07.11.2008
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008 1) 2)

Biroul Naţional de Statistică prezintă datele referitor la comerţul exterior al Republicii Moldova în ianuarie-septembrie 2008.
O particularitatea caracteristică activităţii de comerţ exterior în luna septembrie 2008 a fost faptul, că pe fundalul exporturilor, care s-au menţinut la nivelul lunii august, s-a înregistrat o diminuare a importurilor (-3,6%), ce a condus la reducerea deficitului balanţei comerciale în această perioadă cu 5,5%.

1_Evo_lunar_export.jpg

Exporturile de mărfuri în luna septembrie 2008 s-au cifrat la 154,5 mil. dolari SUA, fiind la nivelul lunii precedente şi superioare celor înregistrate în luna septembrie 2007 cu 41,5%.

Evoluţia diversă a exporturilor şi importurilor în luna septembrie 2008 nu a schimbat radical tendinţa de dezvoltare a comerţului exterior în ianuarie-septembrie 2008.

Ianuarie-Septembrie 2008

Structura
%

Gradul de influenţă
a grupelor de ţări
la creşterea (+), scăderea (-)
exporturilor şi importurilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2007

2008

2007

2008

Export – total

1203,3

130,4

100,0

100,0

28,4

30,4

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

623,9

135,1

50,1

51,9

14,7

17,6

ţările CSI

465,9

123,0

41,0

38,7

10,5

9,4

alte ţări

113,5

138,6

8,9

9,4

3,2

3,4

Import – total

3672,0

145,1

100,0

100,0

37,3

45,1

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

1621,3

141,3

45,4

44,2

17,6

18,7

ţările CSI

1274,3

137,8

36,5

34,7

12,0

13,8

alte ţări

776,4

de 1,7 ori

18,1

21,1

7,7

12,6

Deficitul balanţei comerciale – total

2468,7

153,6

100,0

100,0

x

x

din care:

ţările Uniunii Europene (UE-27)

997,4

145,5

42,6

40,4

x

x

ţările CSI

808,4

148,1

34,0

32,7

x

x

alte ţări

662,9

de 1,8 ori

23,4

26,9

x

x

În ianuarie-septembrie 2008 exporturile au totalizat 1203,3 mil. dolari  SUA, volum superior celui înregistrat în  perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 30,4%.

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 623,9 mil. dolari SUA (+35,1% faţă de ianuarie-septembrie 2007), deţinînd o cotă de 51,9% în total exporturi (50,1% în ianuarie-septembrie 2007).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 38,7% (ianuarie-septembrie 2007 – 41,0%), ce corespunde unei valori de 465,9 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 23,0%, comparativ cu ianuarie-septembrie 2007.

Primele 15 ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 89,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-Septembrie 2008

Ponderea
%

Gradul de influenţă
a ţărilor la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1203,3

130,4

100,0

100,0

28,4

30,4

din care:

România

259,0

de 1,8 ori

15,4

21,5

5,2

12,7

Federaţia Rusă

238,6

149,7

17,3

19,8

2,4

8,6

Italia

128,7

129,3

10,8

10,7

2,1

3,2

Ucraina

105,5

89,8

12,7

8,8

4,2

-1,3

Belarus

69,7

121,2

6,2

5,8

1,3

1,3

Germania

52,9

91,1

6,3

4,4

3,5

-0,6

Polonia

44,2

142,6

3,4

3,7

1,4

1,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

37,0

140,8

2,9

3,1

1,0

1,2

Kazahstan

32,6

107,4

3,3

2,7

2,1

0,2

Turcia

24,9

102,6

2,6

2,1

0,3

0,1

Elveţia

24,4

120,2

2,2

2,0

1,9

0,4

Bulgaria

19,1

99,6

2,1

1,6

1,1

0,0

Franţa

15,6

111,3

1,5

1,3

0,0

0,2

Statele Unite ale Americii

12,1

110,6

1,2

1,0

0,0

0,1

Ungaria

11,9

de 2,7 ori

0,5

1,0

-0,4

0,8

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către România (de 1,8 ori), Federaţia Rusă (+49,7%), Italia (+29,3%), Polonia (+42,6%), Belarus (+21,2%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+40,8%), Ungaria (de 2,7 ori), Elveţia (+20,2%), Kazahstan (+7,4%), Franţa (+11,3%) etc., a contribuit la creşterea pe total exporturi respectiv cu 12,7%, 8,6%, 3,2%, 1,4%, 1,3%, 1,2%, 0,8%, 0,4%, 0,2%, 0,2%.

Unsprezece grupe de mărfuri care deţineau 89,1% din total exporturi se prezintă astfel:

Ianuarie-Septembrie 2008

Structura
%

Gradul de influenţă
a grupelor de mărfuri la creşterea (+), scăderea (-) exporturilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2007

2008

2007

2008

Export - total

1203,3

130,4

100,0

100,0

28,4

30,4

din care:

Materiale textile şi articole din aceste materiale

241,0

121,4

21,5

20,0

4,9

4,6

din care:

ţările Uniunii Europene

191,9

120,3

17,3

15,9

4,2

3,5

ţările CSI

27,0

145,3

2,0

2,2

0,9

0,9

Produse alimentare, băuturi şi tutun

236,2

133,6

19,2

19,6

-2,8

6,4

din care:

ţările Uniunii Europene

52,0

118,1

4,8

4,3

-0,5

0,9

ţările CSI

164,5

136,5

13,1

13,7

-3,1

4,8

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

130,7

de 2,2 ori

6,4

10,9

2,8

7,8

din care:

ţările Uniunii Europene

86,5

de 4,0 ori

2,3

7,2

1,2

7,0

ţările CSI

35,1

113,9

3,3

2,9

1,1

0,5

Produse vegetale

125,9

112,2

12,2

10,5

3,9

1,5

din care:

ţările Uniunii Europene

53,1

125,4

4,6

4,4

0,4

1,2

ţările CSI

40,2

89,5

4,9

3,3

2,2

-0,5

Metale comune şi articole din metale comune

99,8

128,8

8,4

8,3

4,9

2,4

din care:

ţările Uniunii Europene

55,7

124,0

4,9

4,6

2,7

1,2

ţările CSI

31,9

101,7

3,4

2,7

2,0

0,1

Produse minerale

58,7

139,7

4,6

4,9

2,9

1,8

din care:

ţările Uniunii Europene

18,4

128,1

1,6

1,5

1,0

0,4

ţările CSI

40,2

145,9

3,0

3,3

1,9

1,4

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

42,7

117,9

3,9

3,5

2,0

0,7

din care:

ţările Uniunii Europene

24,7

132,1

2,0

2,1

1,4

0,7

ţările CSI

16,2

96,7

1,8

1,3

0,5

-0,1

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

42,0

109,5

4,2

3,5

2,3

0,4

din care:

ţările Uniunii Europene

20,3

102,1

2,2

1,7

1,0

0,0

ţările CSI

20,2

128,8

1,7

1,7

1,3

0,5

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

39,2

126,6

3,4

3,3

1,0

0,9

din care:

ţările Uniunii Europene

37,1

122,9

3,3

3,1

1,0

0,7

ţările CSI

1,6

de 2,3 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

29,3

123,6

2,6

2,4

1,7

0,6

din care:

ţările Uniunii Europene

7,7

98,1

0,9

0,6

0,1

0,0

ţările CSI

20,9

134,5

1,7

1,7

1,6

0,6

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

26,4

129,0

2,2

2,2

0,5

0,6

din care:

ţările Uniunii Europene

23,9

136,0

1,9

2,0

0,3

0,7

ţările CSI

0,2

22,3

0,1

0,0

0,1

-0,1

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (de 2,2 ori), produse alimentare, băuturi şi tutun (+33,6%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+21,4%), metale comune şi articole din metale comune (+28,8%), produse minerale (+39,7%), produse vegetale (+12,2%), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea (+26,6%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+17,9%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+23,6%), piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea (+29,0%), care au influenţat la creşterea pe total exporturi respectiv cu 7,8%, 6,4%, 4,6%, 2,4%, 1,8%, 1,5%, 0,9%, 0,7%, 0,6%, 0,6%.

În luna septembrie 2008 importurile de mărfuri au însumat 437,9 mil. dolari SUA,  cu 3,6% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 38,9% mai mult, comparativ cu luna septembrie 2007.

2_Evo_lunar_import.jpg

În ianuarie-septembrie 2008 importurile au totalizat 3672,0 mil. dolari SUA, volum superior celui înregistrat în aceeaşi perioadă din anul 2007 cu 45,1%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) au marcat 1621,3 mil. dolari SUA (cu 41,3% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2007), reprezentînd 44,2% în total importuri (45,4% în ianuarie-septembrie 2007).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 1274,3 mil. dolari SUA (cu 37,8% mai mare faţă de ianuarie-septembrie 2007), care echivalează cu 34,7% în total importuri (36,5% în ianuarie-septembrie 2007).

Primele 19 ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 88,6% din volumul total, au fost:

Ianuarie-Septembrie 2008

Ponderea
%

Gradul de influenţăa ţărilor
la creşterea (+), scăderea (-)  importurilor
%

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

3672,0

145,1

100,0

100,0

37,3

45,1

din care:

Ucraina

640,8

131,8

19,2

17,5

6,3

6,1

România

475,7

159,4

11,8

13,0

3,1

7,0

Federaţia Rusă

447,0

135,1

13,1

12,2

3,1

4,6

Germania

279,9

126,5

8,7

7,6

4,9

2,3

Italia

229,4

123,5

7,3

6,2

2,6

1,7

China

226,7

de 1,7 ori

5,2

6,2

2,9

3,8

Turcia

175,5

151,6

4,6

4,8

2,0

2,4

Belarus

157,6

de 1,7 ori

3,6

4,3

2,0

2,6

Polonia

91,5

151,4

2,4

2,5

0,5

1,2

Franţa

82,8

139,4

2,3

2,3

0,9

0,9

Statele Unite ale Americii

75,9

de 2,5 ori

1,2

2,1

0,2

1,8

Japonia

64,6

de 2,2 ori

1,2

1,8

0,7

1,4

Austria

56,5

de 2,5 ori

0,9

1,5

0,3

1,3

Ungaria

52,5

151,2

1,4

1,4

0,6

0,7

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

48,0

de 1,7 ori

1,1

1,3

0,3

0,8

Republica Cehă

43,7

148,6

1,2

1,2

0,5

0,6

Olanda

37,5

146,6

1,0

1,0

0,7

0,5

Bulgaria

33,8

86,4

1,5

0,9

0,9

-0,2

Suedia

30,7

de 1,8 ori

0,7

0,8

0,4

0,5

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din România (+59,4%), Ucraina (+31,8%), Federaţia Rusă (+35,1%), China (de 1,7 ori), Belarus (de 1,7 ori), Turcia (+51,6%), Germania (+26,5%), Statele Unite ale Americii (de 2,5 ori), Italia (+23,5%), Japonia (de 2,2 ori), Austria (de 2,5 ori), Polonia (+51,4%), Franţa (+39,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (de 1,7 ori), Ungaria (+51,2%), Republica Cehă (+48,6%), Olanda (+46,6%), Suedia (de 1,8 ori) etc., a contribuit la creşterea pe total importuri respectiv cu 7,0%, 6,1%, 4,6%, 3,8%, 2,6%, 2,4%, 2,3%, 1,8%, 1,7%, 1,4%, 1,3%, 1,2%, 0,9%, 0,8%, 0,7%, 0,6%, 0,5%, 0,5%.

Treisprezece grupe de mărfuri care deţineau 93,9% din total importuri se prezintă astfel:

Ianuarie-Septembrie 2008

Structura
%

Gradul de influenţă
a grupelor de mărfuri
la creşterea (+), scăderea (-)
importurilor, %

mil.dolari SUA

în % faţă de ianuarie-septembrie 2007

ianuarie-septembrie

ianuarie-septembrie

2007

2008

2007

2008

Import - total

3672,0

145,1

100,0

100,0

37,3

45,1

din care:

Produse minerale

823,6

152,5

21,3

22,4

4,4

11,2

din care:

ţările Uniunii Europene

287,0

de 1,8 ori

6,2

7,8

1,0

5,1

ţările CSI

532,3

139,3

15,1

14,5

3,4

5,9

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

576,0

156,9

14,5

15,7

6,4

8,3

din care:

ţările Uniunii Europene

326,2

159,1

8,1

8,9

4,3

4,8

ţările CSI

74,9

118,8

2,5

2,0

0,7

0,5

Produse chimice

314,6

137,5

9,0

8,6

3,8

3,4

din care:

ţările Uniunii Europene

165,6

130,1

5,0

4,5

1,8

1,5

ţările CSI

68,0

138,9

1,9

1,9

1,0

0,8

Mijloace şi materiale de transport

298,9

de 1,7 ori

7,0

8,1

4,5

4,8

din care:

ţările Uniunii Europene

154,7

155,7

3,9

4,2

2,8

2,2

ţările CSI

46,7

116,2

1,6

1,3

0,9

0,3

Metale comune şi articole din metale comune

291,9

114,3

10,1

7,9

5,8

1,4

din care:

ţările Uniunii Europene

97,4

85,6

4,5

2,7

2,9

-0,6

ţările CSI

126,3

132,4

3,8

3,4

1,7

1,2

Metale comune şi articole din metale comune

291,9

114,3

10,1

7,9

5,8

1,4

din care:

ţările Uniunii Europene

97,4

85,6

4,5

2,7

2,9

-0,6

ţările CSI

126,3

132,4

3,8

3,4

1,7

1,2

Produse alimentare, băuturi şi tutun

259,7

157,7

6,5

7,1

2,2

3,8

din care:

ţările Uniunii Europene

67,7

141,8

1,9

1,8

0,6

0,8

ţările CSI

169,1

162,1

4,1

4,6

1,9

2,6

Materiale textile şi articole din aceste materiale

212,7

120,5

7,0

5,8

1,6

1,4

din care:

ţările Uniunii Europene

130,3

117,9

4,4

3,5

0,4

0,8

ţările CSI

9,1

133,3

0,3

0,2

0,1

0,1

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

212,6

132,4

6,3

5,8

2,3

2,1

din care:

ţările Uniunii Europene

102,3

124,4

3,3

2,8

1,1

0,8

ţările CSI

46,4

110,1

1,7

1,3

0,5

0,2

Produse vegetale

130,9

152,9

3,4

3,6

1,7

1,8

din care:

ţările Uniunii Europene

47,3

130,1

1,4

1,3

0,6

0,4

ţările CSI

42,1

de 2,0 ori

0,8

1,1

0,6

0,8

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

107,5

147,3

2,9

2,9

0,9

1,4

din care:

ţările Uniunii Europene

40,8

de 1,7 ori

0,9

1,1

0,2

0,7

ţările CSI

46,8

127,9

1,4

1,3

0,4

0,4

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

87,1

123,5

2,8

2,4

1,0

0,7

din care:

ţările Uniunii Europene

39,4

123,3

1,3

1,1

0,4

0,3

ţările CSI

31,6

116,2

1,1

0,9

0,4

0,2

Animale vii şi produse animale

67,2

de 1,7 ori

1,5

1,8

0,1

1,1

din care:

ţările Uniunii Europene

19,3

159,4

0,5

0,5

0,1

0,3

ţările CSI

13,2

133,4

0,4

0,4

0,0

0,1

Lemn şi produse din lemn

66,3

143,6

1,8

1,8

0,5

0,8

din care:

ţările Uniunii Europene

27,7

146,4

0,7

0,8

0,2

0,3

ţările CSI

32,1

132,3

1,0

0,9

0,2

0,3

Pe grupe de mărfuri creşteri semnificative s-au înregistrat la importurile de produse minerale (+52,5%), maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+56,9%), mijloace şi materiale de transport (de 1,7 ori), produse alimentare, băuturi şi tutun (+57,7%), produse chimice (+37,5%), materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea (+32,4%), produse vegetale (+52,9%), metale comune şi articole din metale comune (+14,3%), materiale textile şi articole din aceste materiale (+20,5%), articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare (+47,3%), animale vii şi produse animale (de 1,7 ori), lemn şi produse din lemn  (+43,6%), pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea (+23,5%), care au influenţat la creşterea pe total importuri respectiv cu 11,2%, 8,3%, 4,8%, 3,8%, 3,4%, 2,1%, 1,8%, 1,4%, 1,4%, 1,4%, 1,1%, 0,8%, 0,7%.

3_Tend_com_ext.jpg

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-septembrie 2008 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 2468,7 mil. dolari SUA, cu 861,1 mil. dolari SUA (+53,6%) mai mare faţă de cel înregistrat în ianuarie-septembrie 2007. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 997,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2007 – 685,5 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 808,4 mil. dolari SUA (în ianuarie-septembrie 2007 – 545,8 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-Septembrie

Ianuarie-Septembrie 2008
în % faţă de
Ianuarie-Septembrie 2007

2007

2008

BalanţA comercială – total
mil. dolari SUA

-1607,6

-2468,7

153,6

din care:

Ucraina

-368,6

-535,3

145,2

Germania

-163,2

-227,0

139,0

China

-130,0

-225,4

de 1,7 ori

România

-156,2

-216,7

138,8

Federaţia Rusă

-171,4

-208,4

121,6

Turcia

-91,6

-150,6

164,6

Italia

-86,2

-100,7

116,9

Belarus

-33,6

-87,9

de 2,6 ori

Franţa

-45,3

-67,2

148,2

Statele Unite ale Americii

-19,7

-63,7

de 3,2 ori

Japonia

-28,7

-62,7

de 2,2 ori

Austria

-1,4

-48,6

de 34,3 ori

Polonia

-29,5

-47,3

160,5

Ungaria

-30,4

-40,6

133,6

Republica Cehă

-25,4

-40,2

158,1

Olanda

-15,5

-28,9

de 1,9 ori

Suedia

-16,3

-23,5

143,9

Bulgaria

-19,9

-14,7

73,6

Regatul Unit al Marii Britanii
şi Irlandei de Nord

-1,3

-11,0

de 8,4 ori

Elveţia

7,4

5,1

69,3

Kazahstan

27,1

13,9

51,2

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri se prezintă astfel:

Ianuarie-Septembrie

Ianuarie-Septembrie 2008
în % faţă de
Ianuarie-Septembrie 2007

2007

2008

Balanţa comercială – total
mil. dolari SUA

-1607,6

-2468,7

153,6

din care:

Produse minerale

-498,1

-764,9

153,6

din care:

ţările Uniunii Europene

-142,3

-268,6

de 1,9 ori

ţările CSI

-354,5

-492,1

138,8

Maşini şi aparate; echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile

-308,5

-445,3

144,4

din care:

ţările Uniunii Europene

-183,5

-239,7

130,7

ţările CSI

-32,1

-39,8

123,5

Produse chimice

-210,6

-289,0

137,2

din care:

ţările Uniunii Europene

-123,3

-160,0

129,8

ţările CSI

-35,1

-48,3

137,7

Mijloace şi materiale de transport

-164,1

-286,6

de 1,7 ori

din care:

ţările Uniunii Europene

-95,4

-147,9

155,1

ţările CSI

-30,5

-42,4

139,3

Metale comune şi articole din metale comune

-177,8

-192,1

108,0

din care:

ţările Uniunii Europene

-68,8

-41,7

60,6

ţările CSI

-64,0

-94,4

147,4

Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea

-136,9

-183,3

133,9

din care:

ţările Uniunii Europene

-74,4

-94,6

127,2

ţările CSI

-26,6

-25,5

95,8

Pastă de lemn, hîrtie, carton şi articole din acestea

-51,6

-72,3

140,1

din care:

ţările Uniunii Europene

-22,4

-31,1

138,6

ţările CSI

-17,9

-25,4

141,3

Articole din piatră,  ipsos, ciment, ceramică, sticlă şi din materiale similare

-36,8

-64,8

de 1,8 ori

din care:

ţările Uniunii Europene

-4,8

-16,1

de 3,4 ori

ţările CSI

-19,8

-30,6

154,3

Lemn şi produse din lemn

-4,3

-62,2

145,4

din care:

ţările Uniunii Europene

-16,8

-24,8

147,6

ţările CSI

-23,7

-31,1

131,3

Animale vii şi produse animale

-30,7

-58,8

de 1,9 ori

din care:

ţările Uniunii Europene

-11,7

-19,0

162,5

ţările CSI

-6,3

-8,3

131,1

Produse alimentare, băuturi şi tutun

12,1

-23,5

x

din care:

ţările Uniunii Europene

-3,7

-15,7

de 4,2 ori

ţările CSI

16,3

-4,6

x

Produse vegetale

26,6

-5,0

x

din care:

ţările Uniunii Europene

6,0

5,8

97,3

ţările CSI

24,0

-1,9

x

Piei brute, piei tăbăcite; blănuri şi produse din acestea

0,9

1,3

148,6

din care:

ţările Uniunii Europene

2,1

4,1

de 2,0 ori

ţările CSI

0,2

-0,5

x

Încălţăminte, pălării, umbrele şi articole din acestea

15,4

16,8

108,9

din care:

ţările Uniunii Europene

22,8

27,8

121,8

ţările CSI

-0,4

-0,2

49,2

Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale

29,0

28,1

96,9

din care:

ţările Uniunii Europene

16,6

16,5

99,4

ţările CSI

11,8

12,4

104,9

Materiale textile şi articole din aceste materiale

22,0

28,3

128,8

din care:

ţările Uniunii Europene

49,0

61,6

125,8

ţările CSI

11,7

17,9

152,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în perioada de referinţă a fost de 32,8% faţă de 36,5% în ianuarie-septembrie 2007.

Persoanele fizice au exportat în ianuarie-septembrie 2008 mărfuri şi produse în valoare de 0,2 mil. dolari SUA şi au importat bunuri materiale în sumă de 122,4 mil. dolari SUA. Comparativ cu ianuarie-septembrie 2007 exporturile s-au diminuat cu 1,0%, iar importurile au crescut cu 39,5%, în principal, datorită majorării importurilor de autoturisme (+41,9%) din Germania, Italia, Franţa şi SUA.

Notă:

1) Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun.Bender.

2) Datele pentru luna septembrie 2008 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import)

Persoană de contact: Mariana Eni, şeful Direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor, tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
26240 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran