RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 2008
21.11.2008
Versiune tipar

Activitatea industriei Republicii Moldova în ianuarie-octombrie 20081

Biroul Naţional de Statistică comunică că în ianuarie-octombrie 2008 întreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 24485,62 mil. lei în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de ianuarie-octombrie 2007 a constituit 102,0% în preţuri comparabile3. În luna octombrie curent faţă de octombrie 2007 acest indice a marcat 97,0%.

Majorarea producţiei în ansamblu a fost motivată, în special, de creşterea producţiei în întreprinderile din industria alimentară şi a băuturilor (cu 7,6%) şi din sectorul energetic (cu 5,0%). La majorarea volumului producţiei industriale au contribuit mai semnificativ întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea vinului – cu 36,1% (deţinînd ponderea de 8,6% în total producţie industrială a motivat creşterea acesteia cu 2,3%); fabricarea băuturilor alcoolice distilate – cu 34,0% (deţinînd ponderea de 2,6% a motivat creşterea cu 0,7%); fabricarea zahărului – cu 36,7% (deţinînd ponderea de 2,0% a motivat creşterea cu 0,5%);  fabricarea produselor lactate – cu 5,5% (deţinînd ponderea de 4,9% a motivat creşterea cu 0,3%); fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete – cu 8,8% (deţinînd ponderea de 3,6% a motivat creşterea cu 0,3%); aprovizionarea cu aburi şi apă caldă – cu 11,0% (deţinînd ponderea de 2,5% a motivat creşterea cu 0,3%); producţia şi distribuţia energiei electrice – cu 3,1% (deţinînd ponderea de 7,3% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne – cu 6,7% (deţinînd ponderea de 3,4% a motivat creşterea cu 0,2%); fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie – cu 12,1% (deţinînd ponderea de 1,7% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia de mobilier – cu 14,9% (deţinînd ponderea de 1,5% a motivat creşterea cu 0,2%); producţia de articole din cauciuc şi din material plastic – cu 3,4% (deţinînd ponderea de 3,0% a motivat creşterea cu 0,1%); industria extractivă – cu 6,7% (deţinînd ponderea de 1,9% a motivat creşterea cu 0,1%) etc.

Creşteri ale volumului de producţie s-au înregistrat şi la întreprinderile cu genul principal de activitate: tăbăcirea şi prepararea pieilor (cu 37,0%); industria metalurgică (cu 25,4%); fabricarea de lacuri şi vopsele (cu 12,5%); tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei (cu 9,5%); fabricarea cimentului, varului şi ipsosului (cu 7,1%); fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice (cu 6,9%); fabricarea maşinilor-unelte (cu 5,5%); prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn (cu 2,5%) etc.

În acelaşi timp, a avut loc reducerea producţiei la întreprinderile cu următoarele activităţi principale: fabricarea articolelor de îmbrăcăminte – cu 14,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 1,6%); fabricarea berii – cu 18,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); fabricarea hîrtiei şi cartonului – cu 24,7% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,6%); prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor – cu 9,6% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,5%); fabricarea elementelor din beton, ipsos şi ciment – cu 14,0% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,3%); fabricarea uleiurilor şi grăsimilor – cu 3,8% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea produselor de tutun – cu 12,4% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%); fabricarea sticlei şi articolelor din sticlă – cu 6,1% (cauzînd reducerea pe total industrie cu 0,2%) etc.

Indicii valorii producţiei industriale pe principalele tipuri de activităţi conform datelor operative obţinute de la întreprinderile industriale, incluse în cercetare statistică lunară, se reflectă în tabelul de mai jos:

Valoarea producţiei industriale, în preţuri curente, mil. lei

Indicii valorii producţiei în ianuarie-octombrie 2008 faţă de ianuarie-octombrie 2007 în preţuri comparabile3, %

Ponderea în valoarea totală a producţiei de la începutul anului 2008, în preţuri comparabile3, %

Gradul de influ-enţă a creşterii (descreşterii) valorii pro-ducţiei asupra indicelui general de producţie, %

Informativ: ianuarie-octombrie 2007 faţă de ianuarie-octombrie 2006, în preţuri comparabile4,%

Industria – total

24485,62

102,0

100,0

+2,0

99,3

Industria extractivă

422,8

106,7

1,9

+0,1

103,3

Industria prelucrătoare

15901,9

101,6

88,3

+1,4

99,2

din care:

Industria alimentară şi a băuturilor

8064,6

107,6

40,6

+2,9

92,4

inclusiv:

producţia, prelucrarea şi conserva-rea cărnii şi a produselor din carne

806,1

106,7

3,4

+0,2

126,4

prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

859,3

90,4

4,9

-0,5

111,5

fabricarea produselor lactate

1013,1

105,5

4,9

+0,3

102,7

fabricarea produselor de morărit

71,4

105,9

0,3

+0,0

175,1

fabricarea nutreţurilor gata pentru animale

21,6

83,9

0,1

-0,0

101,9

fabricarea pîinii şi a produselor de patiserie proaspete

723,5

108,8

3,6

+0,3

107,6

fabricarea zahărului

327,1

136,7

2,0

+0,5

46,7

fabricarea de cacao, ciocolată şi produse zaharoase de cofetărie

347,1

112,1

1,7

+0,2

116,2

fabricarea băuturilor alcoolice distilate

411,8

134,0

2,6

+0,7

68,3

fabricarea vinului

1609,2

136,1

8,6

+2,3

65,8

fabricarea apei minerale şi băuturilor răcoritoare

260,0

83,4

1,1

-0,2

134,0

Fabricarea produselor de tutun

283,8

87,6

1,4

-0,2

90,5

Fabricarea produselor textile

507,2

93,2

2,8

-0,2

111,5

Fabricarea de articole de îmbrăcămin-te; prepararea şi vopsirea blănurilor

526,7

85,3

8,9

-1,6

92,5

Tăbăcirea şi prepararea pieilor

32,6

137,0

0,2

+0,1

107,1

Fabricarea articolelor de voiaj şi de marochinărie

52,7

104,5

0,9

+0,0

105,9

Fabricarea încălţămintei

149,4

99,9

2,7

-0,0

102,4

Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din lemn

19,1

102,5

0,2

+0,0

87,9

Fabricarea hîrtiei şi cartonului

334,5

75,3

1,9

-0,6

119,9

Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor informative

173,3

97,5

1,0

-0,0

104,3

Industria chimică

341,5

111,9

1,4

+0,2

109,0

din care:

fabricarea de medicamente şi produse farmaceutice

85,5

106,9

0,4

+0,0

123,4

Producţia de articole din cauciuc şi din material plastic

574,3

103,4

3,0

+0,1

108,7

Producţia altor produse din minerale nemetalifere

2777,0

99,5

12,8

-0,1

113,2

din ele fabricarea:

sticlei şi a articolelor din sticlă

641,6

93,9

3,0

-0,2

100,2

cărămizilor şi ţiglelor din lut ars

146,0

99,4

0,7

-0,0

98,2

elementelor din beton, ipsos şi ciment

394,6

86,0

1,8

-0,3

95,7

tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

31,3

109,5

0,2

+0,0

173,5

Industria metalurgică

92,2

125,4

0,5

+0,1

90,9

Fabricarea produselor finite din metal, exclusiv producţia de maşini şi utilaje

325,5

97,5

1,6

-0,0

116,2

Fabricarea de maşini şi echipamente

307,7

91,4

1,4

-0,1

95,4

din care:

fabricarea de maşini agricole

115,8

83,4

0,5

-0,1

101,2

fabricarea maşinilor-unelte

22,3

105,5

0,1

+0,0

87,5

fabricarea aparatelor de uz casnic

28,2

79,3

0,1

-0,0

96,0

Producţia de aparatură şi instrumente medicale, de precizie, optice

236,6

107,2

1,2

+0,1

181,6

Producţia de mobilier

291,4

114,9

1,5

+0,2

110,5

Producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică

2075,2

105,0

9,8

+0,5

98,5

Producţia şi distribuţia energiei electrice

1645,3

103,1

7,3

+0,2

102,1

Aprovizionarea cu aburi şi apă caldă

429,9

111,0

2,5

+0,3

82,5

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi m. Bender

2 Conform calculelor suplimentare estimative a producţiei întreprinderilor care prezintă rapoartele statistice anual şi întreprinderilor individuale

3 În preţurile medii ale anului 2007

4 În preţurile medii ale anului 2006

Persoană de contact: Valentina Comarniţchi – şef de direcţie, statistica industriei energeticii şi construcţiilor, tel. 40 30 55

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24617 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran