RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 27.05.2019
Prima / Comunicate de presă / Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în anul 2009
Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova în anul 2009
03.03.2010
Versiune tipar

Evoluţia preţurilor de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole a Republicii Moldova1 în anul 2009

Biroul Naţional de Statistică informează, că preţurile medii de vînzare a produselor agricole de către întreprinderile agricole în anul 2009 în comparaţie cu anul 2008 au scăzut cu 18,5%. Preţurile medii de vînzare la produsele vegetale au descrescut cu 19,4%, iar la produsele animaliere – cu 15,6%.

în % faţă de anul precedent

2009

informativ:
2008

Total produsele agricole

81,5

85,8

Produsele vegetale

80,6

79,0

Culturi cerealiere şi leguminoase-boabe

69,6

71,1

inclusiv:

Grîu2

65,8

70,5

porumb2

91,5

66,4

Floarea soarelui2

94,2

64,8

Sfeclă de zahăr

109,9

113,0

Tutun

122,1

123,9

Cartofi

95,1

99,4

Legume

88,8

87,9

din care: tomate

77,6

81,7

Fructe şi pomuşoare

86,3

72,3

din care:

fructe sîmburoase

129,7

63,0

fructe sămînţoase

77,8

74,7

Struguri

71,6

91,3

Produsele animaliere

84,4

135,3

Vite şi păsări (în greutate vie)

87,7

133,4

din care:

bovine

102,8

162,7

porcine

93,1

181,5

păsări

84,6

122,1

Lapte

86,0

121,0

Ouă

72,7

147,5

Lînă (în greutate fizică)

128,2

58,4

Indicii trimestriali ai preţurilor de vînzare a produselor agricole în anii 2008 - 2009 se caracterizează prin următoarele date (în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

2008

2009

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

trimestrul I

trimestrul II

trimestrul III

trimestrul IV

Total produse agricole

150,2

145,4

90,5

72,5

52,6

54,5

73,5

88,6

din care:

produse vegetale

163,9

142,8

86,0

68,8

39,9

42,2

70,1

91,1

produse animaliere

140,7

147,1

134,6

121,1

93,5

84,0

88,0

77,6

Pe parcursul anului 2009 s-a observat tendinţa de majorare a indicilor trimestriali ai preţurilor medii la principalele produse vegetale, mai considerabil – la culturile cerealiere şi leguminoase: de la 35,3% în trimestrul I pînă la 84,3% în trimestrul IV, la floarea soarelui, respectiv, de la 42,0% pînă la 104,0%, la fructe şi pomuşoare - de la 46,4% pînă la 78,1%,
la legume – de la 46,6% pînă la 103,6% faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent, ce a generat creşterea preţurilor medii la total produse vegetale de la 39,9% în trimestrul I pînă la 91,1% în trimestrul IV.

Pe produsele animaliere total în anul 2009 a fost înregistrată micşorarea indicelui preţurilor de la 93,5% în trimestrul I pînă la 77,6% în trimestrul IV din cauza micşorării indicilor preţurilor la vite şi păsări (în greutate vie) de la 103,9% pînă la 78,9%, la lapte - de la 94,9% pînă la 85,4% şi la ouă - de la 73,0% pînă la 69,5%.

1) Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

2) Inclusiv seminţe de soi.

Persoana de contact:

Elena Orlova,
Şef al Direcţiei statistica agriculturii şi mediului
Tel. 40 30 22

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27795 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran