RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009
29.04.2010
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 20091

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2009.

În anul 2009, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 44 de instituţii, inclusiv în 29 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 15 instituţii de învăţămînt superior. Din numărul total de instituţii, 2 unităţi aparţin sectorului privat.

Numărul total de doctoranzi (exclusiv cei străini) a constituit 1601 persoane, prezentînd o creştere cu 1,7% faţă de anul 2008. Preponderent studiile de doctorat se desfăşoară în instituţiile de învăţămînt superior - 1223 persoane sau peste trei sferturi din numărul total de doctoranzi.

Tabelul 1. Indicatorii principali ai doctoratului, în anii 2008-2009

2008

2009

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Numărul doctoranzilor, total

1574

514

1060

1601

527

1074

- instituţii de cercetări ştiinţifice

345

182

163

378

161

217

- instituţii de învăţămînt superior

1229

332

897

1223

366

857

Înmatriculaţi, total

449

189

260

450

193

257

- instituţii de cercetări ştiinţifice

105

56

49

122

60

62

- instituţii de învăţămînt superior

344

133

211

328

133

195

Absolvenţi, total

446

146

300

335

118

217

- instituţii de cercetări ştiinţifice

99

50

49

66

46

20

- instituţii de învăţămînt superior

347

96

251

269

72

197

Din total absolvenţi, cu susţinerea tezei¹

12

5

7

26

11

15

- instituţii de cercetări ştiinţifice

1

1

5

2

3

- instituţii de învăţămînt superior

11

4

7

21

9

12

La studiile de doctorat, o pondere mai mare o deţin doctoranzii înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă (67,1%).

Repartizarea pe sexe a doctoranzilor, relevă că predomină femeile, înregistrînd în rîndul absolvenţilor o pondere de 57,6%, în rîndul celor înmatriculaţi – 62,2% şi respectiv, în numărul total de doctoranzi 60,9%.

În anul 2009, numărul doctoranzilor instruiţi din contul bugetului era de 986 persoane, în scădere cu 8,4% faţă de anul precedent. Ponderea doctoranzilor instruiţi din contul bugetului este tot mai mică de la un an la altul, în anul 2009 fiind de 61,6%.

Doctorantura_2009_01.png

Pe domenii ştiinţifice, se menţine tendinţa de concentrare a unui număr mai mare de doctoranzi în domeniul ştiinţelor economice, 18,7% din numărul total al doctoranzilor (-1,4 puncte procentuale faţă de anul 2008), fiind urmat de drept 15,1% (+2,1p.p.), domeniul ştiinţelor medicale 13,1% (+0,8 p.p.) şi ştiinţelor pedagogice 10,2% (+0,3 p.p.).

Doctorantura_2009_02.png

Pe grupe de vîrstă, structura doctoranzilor este următoarea: 17,9% din totalul doctoranzilor aveau vîrsta de pînă la 25 ani, 46,8% se aflau în grupa de vîrstă 26–30 ani, 14,5% – în grupa de vîrstă 31–34 ani, 9,3% – în grupa de vîrstă 35–39 ani, 8,9% – în grupa de vîrstă 40–49 ani şi 2,6% aveau vîrsta peste 49 ani. Totodată, se remarcă o evoluţie descrescătoare a numărului de doctoranzi în vîrstă de pînă la 25 ani, ponderea acestora în numărul total de doctoranzi fiind de 17,9% (-22,7 puncte procentuale faţă de anul 2005).

Doctorantura_2009_03.png

Numărul doctoranzilor din sectorul privat (reprezentat de 2 instituţii de învăţămînt superior) a constituit 62 persoane sau 3,9% din numărul total de doctoranzi (faţă de 65 persoane sau 4,1% în anul 2008). Doctoranzii din sectorul privat erau înscrişi la cursurile cu frecvenţă redusă.

În anul 2009, numărul persoanelor înmatriculate la doctorat a constituit 450 persoane, prezentînd o majorare cu 0,2% faţă de anul 2008. Din numărul total al doctoranzilor înmatriculaţi, 193 persoane (42,9%) erau cu studii la zi şi 257 persoane (57,1%) – cu frecvenţă redusă. Numărul celor înmatriculaţi cu finanţare bugetară a fost de 311 persoane, reprezentînd 69,1% din totalul doctoranzilor înmatriculaţi sau cu 1,8 puncte procentuale mai mult faţă de anul 2008. Majoritatea din numărul doctoranzilor înmatriculaţi la cursurile de zi erau cu finanţare bugetară (161 persoane sau 83,4%). Fiecare al zecelea doctorand înmatriculat a absolvit instituţiile de învăţămînt superior în anul curent.

Distribuţia pe instituţii a persoanelor înmatriculate a fost de 27,1% în instituţiile de cercetări ştiinţifice (+3,7 puncte procentuale faţă de anul 2008) şi de 72,9 % – în instituţii de învăţămînt superior (respectiv, -3,7 p.p.). Ponderea persoanelor înmatriculate în bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior se menţine superioară celei din instituţiile de cercetări ştiinţifice, respectiv 36,0% faţă de 17,2%.

Doctorantura_2009_04.png

Numărul de absolvenţi ai doctoratului, în anul 2009, a constituit 335 persoane, prezentînd o descreştere cu 24,9% faţă de anul 2008. Majoritatea doctoranzilor au finalizat cursurile cu finanţare bugetară (77,0% din total absolvenţi), acest indicator fiind în scădere cu 3,0 puncte procentuale faţă de anul 2008. Din numărul total al absolvenţilor, 19,7% au urmat cursurile în instituţiile de cercetări ştiinţifice şi 80,3% – în instituţiile de învăţămînt superior.

În anul 2009, numărul doctoranzilor străini a constituit 268 persoane2, dintre care 248 persoane (92,5%) provin din România. Majoritatea absolută a doctoranzilor străini erau înscrişi la cursuri cu frecvenţă redusă (92,9%) şi în bază de contract (98,9%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova a constituit 60 persoane.

Absolvenţii anului 2009 (cetăţenii ai Republicii Moldova) au susţinut 26 de teze de doctor, 5 dintre acestea fiind susţinute de către absolvenţii instituţiilor de cercetări ştiinţifice şi 21 – de către absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior.

În afară de aceasta, doctoranzii străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova în anul 2009 au susţinut 7 teze de doctor, aceştia fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior.

În anul 2009, postdoctoratul a fost organizat în 19 instituţii, inclusiv 13 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 6 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 59 persoane (din care 29 femei sau 49,2% din total postdoctoranzi), faţă de 48 persoane în anul 2008 (din care 19 femei sau 39,6% din total postdoctoranzi). Numărul persoanelor înmatriculate la postdoctorat a constituit 31 persoane, prezentînd o majorare cu 10 persoane comparativ cu anul 2008, numărul absolvenţilor era de 13 persoane, cu 5 persoane mai puţin decît în anul 2008.

Tabelul 2. Indicatorii principali ai postdoctoratului, în anii 2008-2009

2008

2009

Numărul postdoctoranzilor, total

48

59

- instituţii de cercetări ştiinţifice

17

30

- instituţii de învăţămînt superior

31

29

Înmatriculaţi, total

21

31

- instituţii de cercetări ştiinţifice

8

18

- instituţii de învăţămînt superior

13

13

Absolvenţi, total

18

13

- instituţii de cercetări ştiinţifice

8

7

- instituţii de învăţămînt superior

10

6

Din total absolvenţi, cu susţinerea tezei

5

1

- instituţii de cercetări ştiinţifice

1

-

- instituţii de învăţămînt superior

4

1

Numărul postdoctoranzilor din sectorul privat a constituit 5 persoane (faţă de 6 persoane în anul 2008), reprezentînd 8,5% din numărul total de postdoctoranzi.

Notă:
1)
Informaţia espre prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
2) Doctoranzii străini nu au fost incluşi în numărul total

Persoană de contact:

Larisa Chiriţa
Direcţia statistica socială
tel. 21-08-57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24557 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran