RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna decembrie şi anul 2011
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna decembrie şi anul 2011
15.02.2012
Versiune tipar

Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în luna decembrie şi anul 2011*

Biroul Naţional de Statistică comunică, că în luna decembrie 2011 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu amănuntul a crescut cu 16,3% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 22,3% - comparativ cu luna decembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru comerţul cu amănuntul în anul 2011

com_serv_2011_1.png

În anul 2011 volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul s-a majorat cu 17,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul  2010.

Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul
şi serviciile de piaţă prestate populaţiei în anul 2011

Activitate economică

Decembrie 2011 în % faţă de:

2011 în % faţă de 20101

noiembrie 20111

decembrie 20101

Comerţ cu amănuntul

116,3

122,3

117,1

Servicii de piaţă prestate populaţiei

111,4

93,6

101,2

1 În preţuri comparabile

În luna decembrie 2011, volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a înregistrat o creştere de 11,4% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi o scadere de 6,4% - comparativ cu luna decembrie 2010.

Evoluţia lunară a  indicilor volumului cifrei de afaceri
pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei în anul 2011

com_serv_2011_2.png

În anul 2011 volumul cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 1,2% (în preţuri comparabile), comparativ cu anul 2010.

 Indicii valorici ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu ridicata
şi serviciile de piaţă prestate în special întreprinderilor în anul 2011

Activitate economică

Decembrie 2011 în % faţă de:

2011 în % faţă de 20102

noiembrie 20112

decembrie 20102

Comerţ cu ridicata

115,4

105,5

112,9

Servicii de piaţă prestate în special întreprinderilor                   

117,3

104,5

111,4

2 În preţuri curente

În luna decembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de comerţ cu ridicata a crescut cu 15,4% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă  şi cu 5,5% - comparativ cu luna decembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
pentru comerţul cu ridicata în anul 2011

com_serv_2011_3.png

În anul 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata s-a majorat cu 12,9% (în preţuri curente), comparativ cu anul 2010.

 În luna decembrie 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate în special întreprinderilor a înregistrat o creştere de 17,3% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 4,5% - comparativ cu luna decembrie 2010.

Evoluţia lunară a indicilor valorici ai cifrei de afaceri
 pentru serviciile de piaţa prestate întreprinderilor în anul 2011

com_serv_2011_4.png

 În anul 2011 indicele valoric al cifrei de afaceri la întreprinderile cu activitate principală de servicii de piaţa prestate în special întreprinderilor a crescut cu 11,4% (în preţuri curente) faţă de anul 2010.

* Precizări metodologice

1. Sursa datelor o constituie capitolul CA (Cifra de afaceri) din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe termen scurt în servicii (SERV TS), realizată în  conformitate  cu  Regulamentul  Consiliului    European    
nr.  1165/1998,  Regulamentul    Consiliului  şi  Parlamentului  European  nr. 1158/2005 şi Regulamentul Comisiei  Europene nr. 1503/2006 cu privire la statisticile pe termen scurt.

2. Informaţia se prezintă  fără datele întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

3. Datele pentru luna decembrie 2011 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente – date rectificate.

4. Concepte şi definiţii

Cifra de afaceri (venitul din vînzări) reprezintă suma veniturilor obţinute din vînzarea produselor, mărfurilor, prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor, provenite atît din activitatea principală, cît şi din activităţile secundare, exercitate de întreprindere în perioada de referinţă. Acest indicator constituie suma rulajului creditor al contului 611 “Venituri din vînzări” şi  subcontul 6122 „Venituri din arenda curentă”.

În cifra de afaceri (venitul din vînzări) nu se includ:

 • TVA şi alte impozite deductibile similare legate de cifra de afaceri (venitul din vînzări);
 • venitul din vînzarea altor active curente (rulajul creditor al contului 612 “Alte venituri operaţionale” cu excepţia subcontului 6122 „Venituri din arenda curentă” care se include în cifra de afaceri);
 • venitul din vînzarea activelor pe termen lung şi activităţi investiţionale (rulajul creditor al contului 621 „Venituri din activitatea de investiţii”);
 • alte venituri din activitatea financiară, venituri excepţionale (622 „Venituri din activitatea financiară”, 623 „Venituri excepţionale”);
 • valoarea ambalajelor restituite după livrare.

5. Algoritmul de calcul

Indicii de volum ai cifrei de afaceri pentru comerţul cu amănuntul şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sînt indici  de tip Laspeyres şi sînt calculaţi în condiţii metodologice  şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se  utilizează indici de preţuri deflatori (indicele  preţurilor  de consum).  Primii  indici  obţinuţi  sunt  la  nivel  de  clasă/grupă  CAEM  Rev.1  apoi  prin  agregări  succesive  se  obţin  indici  la  niveluri  agregate.

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
26240 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran