RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 2012
10.04.2012
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-februarie 20121),2)

Biroul Naţional de Statistică informează, că exporturile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 s-au cifrat la 158,0 mil. dolari SUA, cu 7,1% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 1,9% mai puţin comparativ cu luna februarie 2011.

Com_ext_feb_2012_1.png

În ianuarie-februarie 2012 exporturile de mărfuri au totalizat 305,5 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2011 cu 3,4%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 134,3 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 43,9% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-februarie 2011 reexporturile de mărfuri s-au majorat cu 17,8%, contribuind astfel la creşterea pe total exporturi cu 6,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 171,2 mil. dolari SUA (56,1% din total exporturi), înregistrînd o diminuare de 5,6% faţă de ianuarie-februarie 2011, care a atenuat sporirea exporturilor cu 3,4%.

Ianuarie-februarie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2011

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2011

2012

2011

2012

Export – total     

305,5

103,4

100,0

100,0

56,1

3,4

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

151,9

98,7

52,1

49,7

28,7

-0,7

  ţările CSI

120,2

121,2

33,6

39,4

15,4

7,1

  alte ţări

33,4

79,0

14,3

10,9

12,0

-3,0

Import – total  

727,9

113,6

100,0

100,0

42,1

13,6

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

268,0

108,7

38,5

36,8

17,2

3,4

  ţările CSI

301,7

118,2

39,8

41,5

15,8

7,2

  alte ţări

158,2

114,0

21,7

21,7

9,1

3,0

balanţA comercialĂ – total     

-422,4

122,4

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-116,1

125,4

26,8

27,5

x

x

  ţările CSI

-181,5

116,2

45,2

43,0

x

x

  alte ţări

-124,8

129,3

28,0

29,5

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 151,9 mil. dolari SUA (cu 1,3% mai puţin faţă de ianuarie-februarie 2011), deţinînd o cotă de 49,7% în total exporturi (52,1% în ianuarie-februarie 2011).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 39,4% (în ianuarie-februarie 2011– 33,6%), ce corespunde unei valori de 120,2 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 21,2%, comparativ cu ianuarie-februarie 2011.

Primele 29 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,3% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari  SUA

în % faţă de ianuarie-februarie  2011

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2011

2012

2011

2012

Export - total

305,5

103,4

100,0

100,0

56,1

3,4

       din care:

Federaţia Rusă

87,1

130,0

22,7

28,5

10,4

6,8

România

49,8

113,0

14,9

16,3

7,9

1,9

Italia

34,1

109,9

10,5

11,1

4,6

1,0

Ucraina

17,3

91,1

6,4

5,7

3,7

-0,6

Polonia

12,4

107,7

3,9

4,1

3,7

0,3

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

12,0

70,4

5,7

3,9

3,2

-1,7

Germania

11,1

66,0

5,7

3,6

3,3

-1,9

Turcia

8,8

53,2

5,6

2,9

5,6

-2,6

Belarus

8,6

90,7

3,2

2,8

0,6

-0,3

Franţa

8,1

135,9

2,0

2,6

0,8

0,7

Irak

5,2

de 5,6 ori

0,3

1,7

-0,3

1,5

Ungaria

4,3

156,0

0,9

1,4

0,9

0,5

Statele Unite ale Americii

3,9

47,4

2,8

1,3

3,3

-1,5

Kazahstan

3,8

de 2,4 ori

0,6

1,3

0,3

0,7

Olanda

3,5

138,8

0,8

1,1

0,9

0,3

Noua Zeelandă

3,3

de 105,2 ori

0,0

1,1

0,0

1,1

Grecia

3,3

51,6

2,2

1,1

0,0

-1,0

Bulgaria

3,1

59,9

1,7

1,0

1,9

-0,7

Belize

3,0

53,3

1,9

1,0

2,9

-0,9

Uzbekistan

2,2

de 2,2 ori

0,3

0,7

0,5

0,4

Belgia

1,6

113,1

0,5

0,5

0,1

0,1

Austria

1,6

153,5

0,3

0,5

0,0

0,2

India

1,5

150,8

0,3

0,5

0,5

0,2

Cipru

1,5

153,4

0,3

0,5

0,5

0,2

Lituania

1,4

38,8

1,2

0,5

1,3

-0,7

Georgia

1,4

130,2

0,4

0,5

-0,4

0,1

Elveţia

1,2

189,0

0,2

0,4

-0,8

0,2

Spania

1,1

de 4,9 ori

0,1

0,4

0,0

0,3

Republica Cehă

1,0

81,1

0,4

0,3

-0,8

-0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor către Federaţia Rusă (+30,0%), România (+13,0%), Irak (de 5,6 ori), Noua Zeelandă (de 105,2 ori), Italia (+9,9%), Franţa (+35,9%), Kazahstan (de 2,4 ori), Ungaria (+56,0%), Uzbekistan (de 2,2 ori), Polonia (+7,7%), Olanda (+38,8%), Spania (de 4,9 ori), Austria (+53,5%), India (+50,8%), Cipru (+53,4%), Elveţia (+89,0%), Belgia (+13,1%) şi Georgia (+30,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 16,5%. Totodată, s-au diminuat exporturile către Turcia (-46,8%), Germania (-34,0%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-29,6%), Statele Unite ale Americii (-52,6%), Grecia (-48,4%), Belize (-46,7%), Bulgaria (-40,1%), Lituania (-61,2%), Ucraina (-8,9%), Belarus (-9,3%) şi Republica Cehă (-18,9%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 12,0%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2011

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2011

2012

2011

2012

Export - total

305,5

103,4

100,0

100,0

56,1

3,4

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

62,3

99,4

21,2

20,4

10,4

-0,1

Animale vii

1,2

de 16,1 ori

0,0

0,4

-0,1

0,4

Carne şi preparate din carne

1,5

de 3,8 ori

0,2

0,5

0,0

0,4

Produse lactate şi ouă de păsări

0,9

109,0

0,3

0,3

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

5,1

29,3

5,9

1,7

4,1

-4,2

Legume şi fructe

44,0

118,9

12,5

14,4

4,5

2,4

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

4,4

185,6

0,8

1,4

1,0

0,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

0,5

144,8

0,1

0,1

-0,1

0,1

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

4,5

117,9

1,3

1,5

0,8

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

0,2

43,3

0,1

0,1

0,1

-0,1

Băuturi şi tutun

25,5

110,4

7,8

8,3

-0,5

0,8

Băuturi

21,0

108,7

6,5

6,8

-0,8

0,6

Tutun brut şi prelucrat

4,5

119,2

1,3

1,5

0,3

0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

27,7

48,3

19,4

9,1

23,8

-10,0

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,5

51,7

0,3

0,2

0,2

-0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

16,8

39,2

14,5

5,5

17,6

-8,8

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,0

170,2

0,2

0,3

0,3

0,1

Lemn şi plută

0,3

145,9

0,1

0,1

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,2

59,8

0,1

0,1

0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,1

41,6

0,1

0,0

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

0,9

179,1

0,2

0,3

0,2

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

7,0

61,4

3,8

2,3

5,4

-1,5

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

0,9

de 4,1 ori

0,1

0,3

-0,1

0,2

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

0,8

39,1

0,7

0,3

0,7

-0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

0,5

25,8

0,6

0,2

0,6

-0,4

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

0,3

121,0

0,1

0,1

0,1

0,0

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

10,6

86,7

4,1

3,5

3,6

-0,6

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

10,6

86,7

4,1

3,5

3,6

-0,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

16,6

171,2

3,3

5,4

-2,3

2,3

Produse chimice organice

0,2

99,8

0,1

0,0

-0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

0,1

60,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

9,7

139,4

2,3

3,2

-2,6

0,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

4,7

de 3,3 ori

0,5

1,5

0,1

1,1

Materiale plastice sub forme primare

0,5

de 5,4 ori

0,0

0,2

0,0

0,2

Materiale plastice prelucrate

1,1

149,2

0,3

0,4

0,3

0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,3

162,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia prima

30,6

131,4

7,9

10,0

5,4

2,5

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,5

184,5

0,1

0,1

0,1

0,1

Cauciuc prelucrat

2,4

79,8

1,0

0,8

1,3

-0,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

1,2

90,2

0,4

0,4

0,5

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

2,0

60,8

1,1

0,7

1,2

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

16,0

de 2,0 ori

2,7

5,2

1,3

2,7

Articole din minerale nemetalice

4,8

110,2

1,5

1,6

0,4

0,1

Fier şi oţel

1,0

195,6

0,2

0,3

0,2

0,2

Metale neferoase

0,1

de 2,1 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

2,6

101,7

0,9

0,9

0,4

0,0

Maşini şi echipamente pentru transport

53,1

137,9

13,1

17,4

5,8

4,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

1,4

de 3,2 ori

0,2

0,5

-0,4

0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

2,9

81,0

1,2

1,0

0,9

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,0

85,9

0,4

0,3

0,4

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

6,8

131,6

1,8

2,2

1,3

0,6

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,1

74,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

1,2

67,7

0,6

0,4

0,8

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

28,6

153,3

6,3

9,4

1,9

3,4

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

6,5

175,2

1,3

2,1

0,0

0,9

Alte echipamente de transport

4,6

117,9

1,3

1,5

0,9

0,2

Articole manufacturate diverse

77,9

117,2

22,5

25,5

9,2

3,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

1,3

de 2,1 ori

0,2

0,4

0,2

0,2

Mobilă şi părţile ei

13,3

139,0

3,2

4,4

3,3

1,3

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

3,3

111,6

1,0

1,1

0,5

0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

39,8

105,8

12,7

13,0

1,8

0,7

Încălţăminte

10,4

117,3

3,0

3,4

2,1

0,5

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

4,1

de 2,2 ori

0,7

1,4

0,6

0,8

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,1

172,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Alte articole diverse

5,6

114,9

1,7

1,8

0,7

0,3

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 25,5% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,1% din total secţiune şi 13,0% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (17,1% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (13,4% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au situat pe locul doi, reprezentînd 20,4% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (70,7% din total secţiune şi 14,4% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (8,3% din total secţiune şi 1,7% din total exporturi), hrană destinată animalelor (7,3% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,1% din total secţiune şi 1,4% din total exporturi), carne şi preparate din carne (2,4% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (1,4% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au clasat pe locul trei, deţinînd o cotă de 17,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (53,9% din total secţiune şi 9,4% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (12,8% din total secţiune şi 2,2% din total exporturi), vehicule rutiere (12,2% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (5,5% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,7% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (2,1% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 9,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri seminţelor şi fructelor oleaginoase  le-au revenit 60,7% din total secţiune şi 5,5% din total exporturi, iar minereurilor metalifere şi deşeurilor din metale respectiv 25,2% şi 2,3%.

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au clasat pe locul cinci, reprezentînd 10,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de fire, ţesături şi articole textile (52,2% din total secţiune şi 5,2% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (15,8% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), articole prelucrate din metal (8,7% din total secţiune şi 0,9% din total exporturi), cauciuc prelucrat (7,7% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton  (6,6% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul şase, deţinînd o cotă de 8,3% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (82,3% din total secţiune şi 6,8% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (17,7% din total secţiune şi 1,5% din total exporturi).

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 5,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri produselor medicinale şi farmaceutice le-au revenit 58,5% din total secţiune şi 3,2% din total exporturi, iar uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare, respectiv 28,1% şi 1,5%. Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate au constituit reexporturile (84,1%).

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 3,5% în total exporturi.

Pe grupe de mărfuri creşteri substanţiale s-au marcat la exporturile de maşini şi aparate electrice  (+53,3%), fire, ţesături şi articole textile (de 2,0 ori), legume şi fructe (+18,9%), mobilă şi părţile ei (+39,0%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (de 3,3 ori), vehicule rutiere (+75,2%), produse medicinale şi farmaceutice (+39,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (de 2,2 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+85,6%), îmbrăcăminte şi accesorii (+5,8%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+31,6%), băuturi (+8,7%), încălţăminte (+17,3%), animale vii (de 16,1 ori), carne şi preparate din carne (de 3,8 ori), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (de 3,2 ori), alte articole diverse (+14,9%), materiale plastice sub forme primare (de 5,4 ori), alte materii brute de origine animală sau vegetală (de 4,1 ori), fier şi oţel (+95,6%), tutun brut şi prelucrat (+19,2%), hrană destinată animalelor (+17,9%), alte echipamente de transport (+17,9%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat (de 2,1 ori), piele, altă piele şi blană prelucrate (+84,5%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+79,1%), cauciuc brut (+70,2%), materiale plastice prelucrate (+49,2%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+44,8%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (+11,6%), articole din minerale nemetalice (+10,2%), favorizînd astfel creşterea pe total exporturi cu 20,1%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (-60,8%), cereale şi preparate pe bază de cereale (-70,7%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (-38,6%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-13,2%), petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-74,2%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-39,2%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-32,3%), cauciuc prelucrat (-20,2%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-19,0%), produse şi preparate alimentare diverse (-56,7%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (-48,3%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-14,1%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 16,8%.

Importurile de mărfuri realizate în luna februarie 2012 au însumat 389,0 mil. dolari SUA, cu 14,8% mai mult faţă de luna anterioară şi cu 9,3% - comparativ cu luna februarie 2011.

În ianuarie-februarie 2012 importurile au totalizat 727,9 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2011 cu 13,6%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 268,0 mil. dolari SUA (cu 8,7% mai mult decît în ianuarie-februarie 2011), deţinînd o pondere de 36,8% în total importuri (38,5% în  ianuarie-februarie 2011).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 301,7 mil. dolari SUA (cu 18,2% mai mare decît în ianuarie-februarie 2011), care echivalează cu o cotă de 41,5% în total importuri (39,8% în ianuarie-februarie 2011).

Com_ext_feb_2012_2.png

Primele 32 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 96,2% din volumul total, au fost:

Ianuarie-februarie 2012

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2011

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2011

2012

2011

2012

Import - total

727,9

113,6

100,0

100,0

42,1

13,6

       din care:

Federaţia Rusă

193,9

122,6

24,7

26,6

8,4

5,6

Ucraina

71,2

100,9

11,0

9,8

4,1

0,1

România

63,1

99,1

9,9

8,7

4,9

-0,1

Germania

60,8

145,9

6,5

8,4

3,5

3,0

Turcia

53,7

128,9

6,5

7,4

4,2

1,9

China

51,2

108,1

7,4

7,0

1,9

0,6

Italia

35,9

101,2

5,5

4,9

2,0

0,1

Belarus

30,8

152,7

3,2

4,2

2,5

1,7

Polonia

18,8

146,6

2,0

2,6

0,8

0,9

Ungaria

13,0

104,2

1,9

1,8

1,3

0,1

Austria

9,9

131,1

1,2

1,4

0,0

0,4

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

9,9

114,7

1,3

1,4

0,1

0,2

Franţa

9,3

116,4

1,2

1,3

0,4

0,2

Statele Unite ale Americii

7,0

78,0

1,4

1,0

1,0

-0,3

Republica Cehă

6,8

124,6

0,9

0,9

0,2

0,2

Elveţia

6,1

109,6

0,9

0,8

0,8

0,1

Bulgaria

5,8

75,9

1,2

0,8

0,5

-0,3

Olanda

5,4

100,3

0,8

0,7

0,1

0,0

Kazahstan

5,0

134,2

0,6

0,7

0,6

0,2

Grecia

4,9

31,4

2,4

0,7

1,5

-1,7

India

4,9

94,2

0,8

0,7

0,3

0,0

Belgia

4,8

94,4

0,8

0,7

0,3

0,0

Spania

4,3

134,7

0,5

0,6

0,2

0,2

Coreea de Sud

3,7

107,2

0,5

0,5

0,3

0,0

Japonia

3,5

87,1

0,6

0,5

-0,1

-0,1

Slovacia

2,5

88,3

0,4

0,3

0,2

-0,1

Taiwan, provincie a Chinei

2,5

160,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Lituania

2,4

103,4

0,4

0,3

0,2

0,0

Vietnam

2,4

107,8

0,3

0,3

-0,1

0,0

Suedia

2,0

100,8

0,3

0,3

0,2

0,0

Israel

1,9

114,7

0,3

0,3

0,1

0,0

Brazilia

1,8

145,8

0,2

0,3

-0,1

0,1

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări relevă, că majorarea livrărilor din Federaţia Rusă (+22,6%), Germania (+45,9%), Turcia (+28,9%), Belarus (+52,7%), Polonia (+46,6%), China (+8,1%), Austria (+31,1%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+14,7%), Franţa (+16,4%), Republica Cehă (+24,6%), Kazahstan (+34,2%), Spania (+34,7%), Ucraina (+0,9%), Italia (+1,2%), Ungaria (+4,2%), Elveţia (+9,6%), Taiwan, provincie a Chinei (+60,3%) şi Brazilia (+45,8%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 15,7%. Totodată, s-au diminuat importurile din Grecia (-68,6%), Statele Unite ale Americii       (-22,0%), Bulgaria (-24,1%), România (-0,9%), Japonia (-12,9%) şi Slovacia (-11,7%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 2,6%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie 2012

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-) importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-februarie 2011

ianuarie-februarie

ianuarie-februarie

2011

2012

2011

2012

Import - total            

727,9

113,6

100,0

100,0

42,1

13,6

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

68,7

110,1

9,7

9,4

2,0

1,0

Animale vii

0,4

44,2

0,1

0,1

-0,1

-0,1

Carne şi preparate din carne

4,0

122,3

0,5

0,5

0,3

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

5,6

124,6

0,7

0,8

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

7,0

99,9

1,1

1,0

0,4

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

9,5

106,1

1,4

1,3

0,4

0,1

Legume şi fructe

18,5

92,7

3,1

2,5

0,4

-0,2

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

5,5

de 5,5 ori

0,2

0,7

0,0

0,7

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

7,1

119,8

0,9

1,0

0,2

0,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

2,0

86,4

0,4

0,3

0,0

-0,1

Produse şi preparate alimentare diverse

9,1

106,6

1,3

1,2

0,3

0,1

Băuturi şi tutun

12,5

77,7

2,5

1,7

0,7

-0,6

Băuturi

4,9

104,0

0,7

0,7

0,3

0,0

Tutun brut şi prelucrat

7,6

66,9

1,8

1,0

0,4

-0,6

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

13,0

84,6

2,4

1,8

1,7

-0,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

2,3

69,2

0,5

0,3

0,3

-0,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

1,2

191,7

0,1

0,2

0,1

0,1

Lemn şi plută

2,3

76,0

0,5

0,3

0,2

-0,1

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

1,8

110,7

0,3

0,2

0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,1

190,2

0,1

0,2

0,1

0,1

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

4,3

88,5

0,8

0,6

0,6

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

235,7

118,5

31,1

32,4

13,4

5,8

Cărbune, cocs şi brichete

3,2

77,5

0,7

0,5

0,7

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

66,5

91,3

11,4

9,1

7,7

-1,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

160,3

131,8

19,0

22,0

5,0

6,0

Energie electrică

5,7

de 26,3 ori

0,0

0,8

0,0

0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

1,6

119,8

0,2

0,2

0,1

0,0

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,2

de 2,2 ori

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

1,0

109,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,4

124,3

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

76,9

115,7

10,4

10,6

2,6

1,6

Produse chimice organice

2,0

128,1

0,2

0,3

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

0,9

48,9

0,3

0,1

0,2

-0,2

Produse tanante şi colorante

2,2

92,6

0,4

0,3

0,2

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

26,5

153,8

2,7

3,6

-1,5

1,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

16,1

122,0

2,1

2,2

0,4

0,4

Îngrăşăminte minerale sau chimice

7,8

84,7

1,4

1,1

1,0

-0,2

Materiale plastice sub forme primare

6,2

98,1

1,0

0,9

0,6

0,0

Materiale plastice prelucrate

8,6

106,8

1,3

1,2

0,8

0,1

Alte materiale şi produse chimice

6,6

99,3

1,0

0,9

0,8

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

119,0

105,5

17,6

16,3

9,7

1,0

Piele, altă piele şi blană prelucrate

3,0

87,9

0,5

0,4

0,3

-0,1

Cauciuc prelucrat

9,0

91,7

1,5

1,2

1,0

-0,1

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

6,5

106,3

1,0

0,9

0,5

0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

11,9

80,9

2,3

1,6

1,4

-0,4

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

42,5

126,9

5,2

5,8

2,4

1,4

Articole din minerale nemetalice

12,4

97,4

2,0

1,7

1,1

-0,1

Fier şi oţel

18,0

104,2

2,7

2,5

1,8

0,1

Metale neferoase

2,0

94,6

0,3

0,3

0,2

0,0

Articole prelucrate din metal

13,7

104,4

2,1

1,9

1,0

0,1

Maşini şi echipamente pentru transport

141,9

124,2

17,8

19,5

8,3

4,3

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

2,2

163,7

0,2

0,3

0,0

0,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

14,3

94,0

2,4

2,0

1,8

-0,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,0

73,2

0,2

0,1

0,2

-0,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

15,2

110,6

2,1

2,1

1,3

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

5,5

112,1

0,8

0,8

0,4

0,1

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

13,0

82,5

2,4

1,8

0,3

-0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

52,0

165,8

4,9

7,1

1,2

3,2

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

36,8

122,3

4,7

5,0

3,4

1,1

Alte echipamente de transport

1,9

de 4,3 ori

0,1

0,3

-0,3

0,2

Articole manufacturate diverse

58,6

110,4

8,3

8,1

3,6

0,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

4,0

111,0

0,6

0,6

0,1

0,1

Mobilă şi părţile ei

8,4

111,4

1,2

1,1

0,5

0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

0,6

104,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

11,8

114,6

1,6

1,6

0,3

0,3

Încălţăminte

6,2

110,3

0,9

0,9

0,8

0,1

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

6,1

104,0

0,9

0,8

0,6

0,0

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,6

74,9

0,1

0,1

-0,1

0,0

Alte articole diverse

20,9

111,4

2,9

2,9

1,4

0,3

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 32,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri gazul şi produsele industriale obţinute din gaz reprezintă 68,0% din total secţiune şi 22,0% din total importuri, iar petrolul şi produsele petroliere, respectiv 28,2% şi 9,1%.

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 19,5% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut importurile de maşini şi aparate electrice (36,6% din total secţiune şi 7,1% din total importuri), vehicule rutiere (25,9% din total secţiune şi 5,0% din total importuri), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (10,7% din total secţiune şi 2,1% din total importuri), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (10,1% din total secţiune şi 2,0% din total importuri), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (9,2% din total secţiune şi 1,8% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 16,3% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (35,7% din total secţiune şi 5,8% din total importuri), fierul şi oţelul (15,1% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), articolele prelucrate din metal (11,5% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (10,5% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (10,0% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,6% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,5% din total secţiune şi 0,9% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 10,6% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut produsele medicinale şi farmaceutice (34,5% din total secţiune şi 3,6% din total importuri), uleiurile esenţiale, rezinoidele şi substanţele parfumate, preparatele pentru toaletă, produsele pentru înfrumuseţare (20,9% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), materialele plastice prelucrate (11,2% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), îngrăşămintele minerale sau chimice (10,2% din total secţiune şi 1,1% din total importuri), alte materiale şi produse chimice (8,6% din total secţiune şi 0,9% din total importuri),  materialele plastice sub forme primare (8,0% din total secţiune şi 0,9% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 9,4% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (26,9% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (13,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), produsele şi preparatele alimentare diverse (13,3% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (10,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (10,3% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (8,1% din total secţiune şi 0,8% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (7,9% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (5,9% din total secţiune şi 0,5% din total importuri).

Pe grupe de mărfuri au sporit importurile de gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+31,8%), maşini şi aparate electrice (+65,8%), produse medicinale şi farmaceutice (+53,8%), fire, ţesături, articole textile (+26,9%), vehicule rutiere (+22,3%), energie electrică (de 26,3 ori), zahăr, preparate pa bază de zahăr; miere (de 5,5 ori), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+22,0%), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,6%), alte articole diverse (+11,4%), alte echipamente de transport (de 4,3 ori), produse lactate şi ouă de păsări (+24,6%), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (+19,8%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+10,6%), cauciuc brut (+91,7%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+90,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (+63,7%), produse chimice organice (+28,1%), carne şi preparate din carne (+22,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+12,1%), mobilă şi părţile (+11,4%), construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminare (+11,0%), încălţăminte (+10,3%), materiale plastice prelucrate (+6,8%), produse şi preparate alimentare diverse (+6,6%), articole din lemn (exclusiv mobilă) (+6,3%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+6,1%), articole prelucrate din metal (+4,4%), fier şi oţel (+4,2%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 18,0%.

Totodată au scăzut importurile de petrol, produse petroliere şi produse înrudite (-8,7%),  tutun brut şi prelucrat (-33,1%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (-19,1%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-17,5%), produse chimice anorganice (-51,1%), seminţe şi fructe oleaginoase (-30,8%), îngrăşăminte minerale sau chimice (-15,3%), legume şi fructe (-7,3%), animale vii (-55,8%), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (-26,8%), lemn şi plută (-24,0%), cărbune, cocs şi brichete (-22,5%), hrană destinată animalelor    (-13,6%), piele, altă piele şi blană prelucrate (-12,1%), alte materii brute de origine animală sau vegetală (-11,5%), cauciuc prelucrat (-8,3%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-6,0%), articole din minerale nemetalice (-2,6%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 4,2%.

Com_ext_feb_2012_3.png

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-februarie 2012 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 422,4 mil. dolari SUA, cu 77,2 mil. dolari SUA (+22,4%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2011. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 116,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2011 – 92,7 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 181,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-februarie 2011 – 156,1 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2012 în % faţă de ianuarie-februarie 2011

2011

2012

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-345,2

-422,4

122,4

  din care:

Federaţia Rusă

-91,2

-106,8

117,1

Ucraina

-51,6

-53,9

104,5

China

-47,2

-51,1

108,2

Germania

-24,9

-49,7

199,7

Turcia

-25,1

-44,9

178,8

Belarus

-10,7

-22,2

de 2,1 ori

România

-19,7

-13,4

68,0

Ungaria

-9,7

-8,7

89,5

Austria

-6,5

-8,3

127,6

Polonia

-1,3

-6,4

de 4,9 ori

Republica Cehă

-4,3

-5,8

136,5

Elveţia

-4,9

-4,8

99,1

Coreea de Sud

-3,4

-3,7

107,3

Japonia

-3,9

-3,5

88,9

India

-4,2

-3,4

80,7

Spania

-3,0

-3,2

106,7

Belgia

-3,6

-3,1

87,0

Statele Unite ale Americii

-0,7

-3,1

de 4,4 ori

Bulgaria

-2,6

-2,8

107,7

Vietnam

-2,2

-2,4

107,8

Taiwan,  provincie a Chinei

-1,5

-2,4

155,5

Olanda

-2,9

-2,0

67,7

Italia

-4,5

-1,8

40,7

Slovacia

-2,2

-1,8

82,1

Suedia

-1,9

-1,8

97,7

Brazilia

-1,3

-1,8

145,4

Grecia

-9,3

-1,6

17,6

Israel

-1,5

-1,4

95,5

Franţa

-2,0

-1,2

59,7

Kazahstan

-2,1

-1,1

54,3

Lituania

1,3

-1,0

x

Georgia

1,0

1,0

101,3

Cipru

1,0

1,2

123,0

Uzbekistan

-1,6

1,4

x

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

8,4

2,1

25,0

Noua Zeelandă

-0,3

2,7

x

Belize

5,6

3,0

53,3

Irak

0,9

5,2

de 5,6 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-februarie

Ianuarie-februarie 2012 în % faţă de ianuarie-februarie 2011

2011

2012

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-345,2

-422,4

122,4

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

0,3

-6,4

x

Animale vii

-0,8

0,8

x

Carne şi preparate din carne

-2,9

-2,5

86,9

Produse lactate şi ouă de păsări

-3,7

-4,7

127,9

Peşte, crustacee, moluşte

-7,0

-7,0

99,9

Cereale şi preparate pe bază de cereale

8,6

-4,4

x

Legume şi fructe

17,0

25,5

149,6

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

1,4

-1,1

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-5,6

-6,6

118,4

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,5

2,5

167,0

Produse şi preparate alimentare diverse

-8,2

-8,9

109,5

Băuturi şi tutun

7,0

13,0

185,7

Băuturi

14,6

16,1

110,2

Tutun brut şi prelucrat

-7,6

-3,1

40,9

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

41,9

14,7

35,1

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

0,9

0,5

55,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

39,5

14,5

36,7

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

0,0

-0,2

de 9,5 ori

Lemn şi plută

-2,8

-2,0

71,5

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,3

0,2

61,8

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-1,3

-1,7

125,1

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

-0,1

-0,2

de 2,5 ori

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

10,1

7,0

68,8

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-4,7

-3,4

72,8

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-196,7

-234,9

119,4

Cărbune, cocs şi brichete

-4,2

-3,2

77,5

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-71,0

-66,0

92,9

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-121,3

-160,0

131,8

Energie electrică

-0,2

-5,7

de 26,5 ori

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

10,9

9,0

82,7

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,1

-0,2

de 2,2 ori

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

11,3

9,6

85,0

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-0,3

-0,4

131,6

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-56,8

-60,3

106,3

Produse chimice organice

-1,4

-1,8

131,7

Produse chimice anorganice

-1,9

-0,9

46,4

Produse tanante şi colorante

-2,2

-2,1

94,9

Produse medicinale şi farmaceutice

-10,3

-16,8

163,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-11,8

-11,4

97,0

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-9,2

-7,8

84,6

Materiale plastice sub forme primare

-6,2

-5,7

91,2

Materiale plastice prelucrate

-7,3

-7,5

102,4

Alte materiale şi produse chimice

-6,5

-6,3

97,8

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-89,5

-88,4

98,8

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-3,2

-2,5

80,6

Cauciuc prelucrat

-6,9

-6,6

96,8

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-4,8

-5,3

110,7

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-11,3

-9,9

86,9

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-25,6

-26,5

103,5

Articole din minerale nemetalice

-8,4

-7,6

90,7

Fier şi oţel

-16,7

-17,0

101,4

Metale neferoase

-2,1

-1,9

91,8

Articole prelucrate din metal

-10,5

-11,1

105,1

Maşini şi echipamente pentru transport

-75,7

-88,8

117,3

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-0,9

-0,8

88,1

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-11,6

-11,4

98,1

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-0,2

0,0

x

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-8,5

-8,4

97,8

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-4,8

-5,4

113,2

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-14,1

-11,8

84,3

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-12,7

-23,4

184,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-26,4

-30,3

114,9

Alte echipamente de transport

3,5

2,7

78,3

Articole manufacturate diverse

13,4

19,3

144,3

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-3,0

-2,7

90,5

Mobilă şi părţile ei

2,0

4,9

de 2,4 ori

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,4

2,7

113,2

Îmbrăcăminte şi accesorii

27,3

28,0

102,4

Încălţăminte

3,3

4,2

129,3

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-4,0

-2,0

50,4

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-0,8

-0,5

65,7

Alte articole diverse

-13,8

-15,3

110,2

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-februarie 2012 a fost de 42,0% faţă de 46,1% în  perioada corespunzătoare din anul precedent.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-februarie 2012 mărfuri şi produse în valoare de 18,8 mil. dolari SUA, cu 21,4% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2011. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme (+29,8%) cărora le-au revenit 68,1% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note:

 1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.  
 2 Datele pentru luna februarie 2012 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă  şi perioada corespunzătoare din anul 2011 – date rectificate.

    Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şefa direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor
tel. 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24541 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran