RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.06.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 2013
12.07.2013
Versiune tipar

Activitatea de comerţ exterior a Republicii Moldova în ianuarie-mai 20131),2)

Biroul Naţional de Statistică relatează, că exporturile de mărfuri realizate în luna mai 2013 s-au cifrat la 165,6 mil. dolari SUA, cu 13,4% mai puţin faţă de luna precedentă şi cu 6,1% - comparativ cu luna mai 2012.

În ianuarie-mai 2013 exporturile de mărfuri au totalizat 939,2 mil. dolari  SUA, volum superior celui realizat în perioada similară din anul 2012 cu 8,9%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 649,8 mil. dolari SUA (69,2% din total exporturi), înregistrînd o creştere de 26,6% faţă de ianuarie-mai 2012, care a contribuit la sporirea exporturilor cu 15,8%.

Reexporturile de mărfuri au avut o valoare de 289,4 mil. dolari SUA, care echivalează cu o cotă de 30,8% în total exporturi. Comparativ cu ianuarie-mai 2012 reexporturile de mărfuri s-au diminuat cu 17,2%.

Ianuarie-mai 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de ţări  la creşterea (+),  scăderea (-) exporturilor şi importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2012

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2012

2013

2012

2013

Export – total     

939,2

108,9

100,0

100,0

4,8

8,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

427,2

101,2

48,9

45,5

1,3

0,6

  ţările CSI

380,0

108,2

40,7

40,4

4,2

3,3

  alte ţări

132,0

147,8

10,4

14,1

-0,7

5,0

Import – total  

2139,1

103,9

100,0

100,0

5,2

3,9

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

935,0

107,0

42,4

43,7

0,9

3,0

  ţările CSI

674,8

98,1

33,4

31,5

1,5

-0,6

  alte ţări

529,3

106,4

24,2

24,8

2,8

1,5

balanţA comercialĂ – total     

-1199,9

100,3

100,0

100,0

x

x

      din care:

  ţările Uniunii Europene (UE-27)

-507,8

112,5

37,7

42,3

x

x

  ţările CSI

-294,8

87,6

28,2

24,6

x

x

  alte ţări

-397,3

97,4

34,1

33,1

x

x

Exporturile de mărfuri destinate ţărilor Uniunii Europene (UE–27) au însumat 427,2 mil. dolari SUA (cu 1,2% mai mult faţă de ianuarie-mai 2012), deţinînd o cotă de 45,5% în total exporturi (48,9% în ianuarie-mai 2012).

Ţările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 40,4% (în ianuarie-mai 2012– 40,7%), ce corespunde unei valori de 380,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste ţări s-au majorat cu 8,2%, comparativ cu ianuarie-mai 2012.

Primele 27 de ţări-partenere în derularea exporturilor, care deţineau 97,2% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor  la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai  2012

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2012

2013

2012

2013

Export - total

939,2

108,9

100,0

100,0

4,8

8,9

       din care:

Federaţia Rusă

269,6

108,4

28,8

28,7

4,5

2,4

România

151,2

108,5

16,1

16,1

-0,3

1,4

Turcia

74,2

de 3,3 ori

2,6

7,9

-1,8

6,0

Italia

63,5

64,8

11,4

6,8

2,2

-4,0

Ucraina

56,3

115,7

5,6

6,0

-0,8

0,9

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

40,6

119,8

3,9

4,3

-0,4

0,8

Germania

39,8

143,9

3,2

4,2

-1,6

1,4

Polonia

34,4

101,6

3,9

3,7

0,3

0,1

Belarus

34,2

111,1

3,6

3,6

-0,1

0,4

Franţa

15,5

105,8

1,7

1,6

0,5

0,1

Grecia

15,2

de 2,6 ori

0,7

1,6

-1,0

1,1

Noua Zeelandă

13,6

149,5

1,1

1,4

1,1

0,5

Statele Unite ale Americii

12,8

116,7

1,3

1,4

-0,1

0,2

Republica Cehă

12,3

de 2,7 ori

0,5

1,3

0,0

0,9

Kazahstan

11,2

74,9

1,7

1,2

0,6

-0,4

Bulgaria

10,4

82,3

1,5

1,1

0,1

-0,3

Ungaria

9,1

85,7

1,2

1,0

0,4

-0,2

Georgia

8,4

127,9

0,8

0,9

0,3

0,2

Olanda

6,8

75,2

1,0

0,7

0,4

-0,3

Austria

6,6

153,9

0,5

0,7

-0,1

0,3

Lituania

6,6

136,8

0,6

0,7

-0,5

0,2

Irak

5,5

40,4

1,6

0,6

1,3

-0,9

Elveţia

3,6

99,6

0,4

0,4

0,2

0,0

Uzbekistan

3,3

94,1

0,4

0,4

0,2

0,0

Slovacia

3,1

150,5

0,2

0,3

-0,1

0,1

Spania

3,0

106,1

0,3

0,3

0,3

0,0

Azerbaidjan

2,6

143,2

0,2

0,3

0,0

0,1

Analiza evoluţiei exporturilor pe ţări în ianuarie-mai 2013, comparativ cu perioada similară  din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor către Turcia (de 3,3 ori), Federaţia Rusă (+8,4%), România (+8,5%), Germania (+43,9%), Grecia (de 2,6 ori), Ucraina (+15,7%), Republica Cehă (de 2,7 ori), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (+19,8%), Noua Zeelandă (+49,5%), Belarus (+11,1%), Austria (+53,9%), Statele Unite ale Americii (+16,7%), Georgia (+27,9%), Lituania (+36,8%), Polonia (+1,6%), Franţa (+5,8%), Slovacia (+50,5%) şi Azerbaidjan (+43,2%) a contribuit la creşterea pe total exporturi cu 17,1%.

Totodată, s-au diminuat exporturile către Italia (-35,2%), Irak (-59,6%), Kazahstan (-25,1%), Bulgaria (-17,7%), Olanda (-24,8%) şi Ungaria (-14,3%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 6,1%.

Exporturile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)  exporturilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2012

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2012

2013

2012

2013

Export - total

939,2

108,9

100,0

100,0

4,8

8,9

       din care:

Produse alimentare şi animale vii

159,6

104,0

17,8

17,0

1,3

0,7

Animale vii

3,0

138,0

0,3

0,3

0,1

0,1

Carne şi preparate din carne

6,3

93,8

0,8

0,7

0,5

0,0

Produse lactate şi ouă de păsări

4,6

147,1

0,4

0,5

0,0

0,2

Cereale şi preparate pe bază de cereale

24,4

140,1

2,0

2,6

-2,8

0,8

Legume şi fructe

104,6

104,6

11,6

11,1

2,6

0,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

12,1

104,2

1,3

1,3

0,9

0,1

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

1,6

127,5

0,1

0,2

0,0

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

1,9

18,3

1,2

0,2

0,0

-1,0

Produse şi preparate alimentare diverse

1,1

134,8

0,1

0,1

0,0

0,0

Băuturi şi tutun

113,3

126,3

10,4

12,1

1,6

2,7

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

101,8

135,1

8,7

10,9

1,8

3,0

Tutun brut şi prelucrat

11,5

79,8

1,7

1,2

-0,2

-0,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

122,3

158,4

8,9

13,0

-6,8

5,2

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

2,5

130,3

0,2

0,3

0,0

0,1

Seminţe şi fructe oleaginoase

75,3

157,6

5,5

8,0

-3,9

3,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,3

81,3

0,3

0,3

0,1

-0,1

Lemn şi plută

0,3

63,6

0,1

0,0

0,0

0,0

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,8

131,7

0,1

0,1

-0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

0,4

114,7

0,0

0,0

-0,1

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

4,2

69,1

0,7

0,4

0,3

-0,2

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

35,1

de 2,4 ori

1,7

3,7

-3,2

2,3

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

1,4

62,1

0,3

0,2

0,1

-0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

7,8

192,7

0,5

0,8

-0,4

0,4

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

4,5

de 2,4 ori

0,2

0,5

-0,6

0,3

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

3,3

151,6

0,3

0,3

0,2

0,1

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

15,0

31,0

5,6

1,6

2,0

-3,9

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

15,0

31,0

5,6

1,6

2,0

-3,9

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

62,9

121,3

6,0

6,7

1,9

1,3

Produse chimice organice

0,5

61,4

0,1

0,1

-0,1

0,0

Produse tanante sau colorante

1,1

de 2,2 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Produse medicinale şi farmaceutice

35,9

112,2

3,7

3,8

1,1

0,4

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

19,5

149,4

1,5

2,1

0,8

0,7

Materiale plastice sub forme primare

2,0

113,7

0,2

0,2

0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

3,5

119,8

0,3

0,4

0,0

0,1

Alte materiale şi produse chimice

0,4

53,9

0,1

0,0

0,0

0,0

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

109,3

125,5

10,1

11,6

1,4

2,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

0,9

79,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Cauciuc prelucrat

5,8

62,6

1,1

0,6

0,0

-0,4

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

3,6

85,0

0,5

0,4

0,1

-0,1

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

9,4

181,7

0,6

1,0

-0,5

0,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

31,8

78,7

4,7

3,4

2,1

-1,0

Articole din minerale nemetalice

17,1

121,8

1,6

1,8

-0,2

0,4

Fier şi oţel

3,6

104,3

0,4

0,4

0,0

0,0

Metale neferoase

1,1

de 2,6 ori

0,1

0,1

0,0

0,1

Articole prelucrate din metal

36,0

de 4,0 ori

1,0

3,8

-0,1

3,1

Maşini şi echipamente pentru transport

153,8

105,1

16,9

16,4

1,4

0,9

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

3,1

56,1

0,6

0,3

0,2

-0,3

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

6,5

61,9

1,2

0,7

-0,4

-0,5

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

1,9

103,5

0,2

0,2

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

20,0

103,9

2,2

2,1

-1,0

0,1

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

0,3

112,7

0,0

0,1

0,0

0,0

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

0,9

32,6

0,3

0,1

-0,3

-0,2

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

96,9

121,1

9,3

10,3

2,1

2,0

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

23,1

118,4

2,3

2,5

0,6

0,4

Alte echipamente de transport

1,1

16,2

0,8

0,1

0,2

-0,6

Articole manufacturate diverse

195,0

95,9

23,6

20,8

2,3

-0,9

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

3,1

104,8

0,3

0,3

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

41,4

112,0

4,3

4,4

0,8

0,5

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

7,4

92,7

0,9

0,8

0,0

-0,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

100,0

96,8

12,0

10,7

-0,2

-0,3

Încălţăminte

15,2

70,6

2,5

1,6

0,2

-0,7

Instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control

9,3

64,2

1,7

1,0

1,2

-0,6

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

0,7

de 4,3 ori

0,0

0,1

0,0

0,1

Alte articole diverse

17,9

112,2

1,9

1,9

0,3

0,2

Structura exporturilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică o continuă creştere a activităţilor tradiţionale pentru economia ţării noastre.

Exporturile de articole manufacturate diverse s-au situat pe primul loc, cu o pondere de 20,8% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au deţinut exporturile de îmbrăcăminte şi accesorii (51,3% din total secţiune şi 10,7% din total exporturi), mobilă şi părţile ei (21,2% din total secţiune şi 4,4% din total exporturi), încălţăminte (7,8% din total secţiune şi 1,6% din total exporturi), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (4,8% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), articole de voiaj; sacoşe şi similare (3,8% din total secţiune şi 0,8% din total exporturi).

Exporturile de produse alimentare şi animale vii s-au clasat pe locul doi, reprezentînd 17,0% în totalul valoric al exporturilor. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de legume şi fructe (65,5% din total secţiune şi 11,1% din total exporturi), cereale şi preparate pe bază de cereale (15,3% din total secţiune şi 2,6% din total exporturi), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (7,6% din total secţiune şi 1,3% din total exporturi), carne şi preparate din carne (3,9% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), produse lactate şi ouă de păsări (2,9% din total secţiune şi 0,5% din total exporturi), animale vii (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), hrană destinată animalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora (1,0% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi).   

Exporturile de maşini şi echipamente pentru transport s-au situat pe locul trei, deţinînd o cotă de 16,4% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de maşini şi aparate electrice (63,0% din total secţiune şi 10,3% din total exporturi), vehicule rutiere (15,0% din total secţiune şi 2,5% din total exporturi), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (13,0% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (4,3% din total secţiune şi 0,7% din total exporturi), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor (1,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (0,6% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (0,2% din total secţiune şi 0,1% din total exporturi).

Exporturile de materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili, s-au clasat pe locul patru cu o pondere de 13,0% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi semnificative au deţinut exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (61,6% din total secţiune şi 8,0% din total exporturi), minereuri metalifere şi deşeuri din metale (28,7% din total secţiune şi 3,7% din total exporturi), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (3,4% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute  (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi), cauciuc brut (1,9% din total secţiune şi 0,3% din total exporturi).

Exporturile de băuturi şi tutun s-au situat pe locul cinci, reprezentînd 12,1% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi exporturile de băuturi alcoolice şi nealcoolice (89,9% din total secţiune şi 10,9% din total exporturi), tutun brut şi prelucrat (10,1% din total secţiune şi 1,2% din total exporturi).

Exporturile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă s-au plasat pe locul şase, deţinînd o cotă de 11,6% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au avut exporturile de articole prelucrate din metal (32,9% din total secţiune şi 3,8% din total exporturi), fire, ţesături şi articole textile (29,1% din total secţiune şi 3,4% din total exporturi), articole din minerale nemetalice (15,7% din total secţiune şi 1,8% din total exporturi), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (8,6% din total secţiune şi 1,0% din total exporturi), cauciuc prelucrat (5,3% din total secţiune şi 0,6% din total exporturi), fier şi oţel (3,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), articole din lemn, exclusiv mobilă (3,3% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi). Cea mai mare parte din exportul de articole prelucrate din metal (72,5%) au constituit reexporturile de ornamente, decoraţiuni, îmbinări metalice, articole de feronerie pentru construcţie, mobilă şi autovehicule.

Exporturile de produse chimice şi produse derivate s-au situat pe locul şapte, reprezentînd 6,7% în total exporturi. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate au avut exporturile de produse medicinale şi farmaceutice (57,0% din total secţiune şi 3,8% din total exporturi), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (31,0% din total secţiune şi 2,1% din total exporturi), materiale plastice prelucrate (5,5% din total secţiune şi 0,4% din total exporturi), materiale plastice sub forme primare (3,2% din total secţiune şi 0,2% din total exporturi). Cea mai mare parte din produsele medicinale şi farmaceutice exportate (80,5%) au constituit reexporturile de produse farmaceutice.

În continuare urmează secţiunea „Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală”, cu o pondere de 1,6% în total exporturi.

În ianuarie-mai 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 s-au marcat creşteri substanţiale la exporturile de seminţe şi fructe oleaginoase (+57,6%), articole prelucrate din metal (de 4,0 ori), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+35,1%), minereuri metalifere şi deşeuri de metale (de 2,4 ori), maşini şi aparate electrice (+21,1%), cereale şi preparate pe bază de cereale (+40,1%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+49,4%), legume şi fructe (+4,6%), mobilă şi părţile ei (+12,0%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+81,7%), produse medicinale şi farmaceutice (+12,2%), vehicule rutiere (+18,4%), articole din minerale nemetalice (+21,8%), petrol şi produse petroliere (de 2,4 ori), produse lactate şi ouă de păsări (+47,1%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+3,9%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+4,2%), materiale plastice prelucrate (+19,8%), animale vii (+38,0%), piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute (+30,3%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (+51,6%), produse tanante sau colorante (de 2,2 ori), metale neferoase (de 2,6 ori), aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii (de 4,3 ori), care au favorizat creşterea pe total exporturi cu 19,2%.

Totodată, s-au micşorat exporturile de grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (-69,0%), fire, ţesături şi articole textile (-21,3%), hrană destinată animalelor (-81,7%), încălţăminte (-29,4%), instrumente şi aparate profesionale, ştiinţifice şi de control (-35,8%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-38,1%), cauciuc prelucrat (-37,4%), îmbrăcăminte şi accesorii (-3,2%), tutun brut şi prelucrat (-20,2%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-43,9%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (-30,9%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (-67,4%), articole de voiaj; sacoşe şi similare (-7,3%), articole din lemn, exclusiv mobilă (-15,0%), cauciuc brut (-18,7%), atenuînd astfel creşterea pe total exporturi cu 9,7%.

Importurile de mărfuri realizate în luna mai 2013 au însumat 409,9 mil. dolari SUA, cu 15,7% mai puţin faţă de luna anterioară şi cu 4,3% - comparativ cu luna mai 2012.

În ianuarie-mai 2013 importurile au totalizat 2139,1 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2012 cu 3,9%.

Importurile din ţările Uniunii Europene (UE-27) s-au cifrat la 935,0 mil. dolari SUA (cu 7,0% mai mult decît în ianuarie-mai 2012), deţinînd o pondere de 43,7% în total importuri (42,4% în  ianuarie-mai 2012).

Importurile de mărfuri provenite din ţările CSI au avut o valoare de 674,8 mil. dolari SUA (cu 1,9% mai puţin decît în ianuarie-mai 2012), care echivalează cu o cotă de 31,5% în total importuri (33,4% în ianuarie-mai 2012).

Primele 34 de ţări-partenere în derularea importurilor, care deţineau 95,5% din volumul total, au fost:

Ianuarie-mai 2013

Ponderea, %

Gradul de influenţă a ţărilor la creşterea (+),  scăderea (-)  importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2012

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2012

2013

2012

2013

Import - total

2139,1

103,9

100,0

100,0

5,2

3,9

       din care:

Federaţia Rusă

343,4

91,4

18,2

16,1

1,9

-1,6

România

251,1

115,2

10,6

11,7

0,6

1,6

Ucraina

238,2

108,5

10,7

11,1

-0,6

0,9

China

183,6

118,0

7,6

8,6

0,8

1,4

Turcia

157,8

102,4

7,5

7,4

0,9

0,2

Germania

151,8

94,1

7,8

7,1

0,7

-0,5

Italia

125,7

98,3

6,2

5,9

-0,3

-0,1

Belarus

75,3

94,6

3,9

3,5

0,6

-0,2

Austria

56,4

139,0

2,0

2,6

0,2

0,8

Polonia

50,9

94,6

2,6

2,4

0,5

-0,1

Franţa

48,1

115,2

2,0

2,2

0,1

0,3

Ungaria

41,9

118,2

1,7

2,0

-0,2

0,3

Bulgaria

34,7

135,2

1,2

1,6

0,1

0,4

Statele Unite ale Americii

29,8

101,6

1,4

1,4

0,0

0,0

Republica Cehă

25,7

102,3

1,2

1,2

0,3

0,0

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

24,7

91,4

1,3

1,2

0,1

-0,1

Olanda

19,3

98,1

1,0

0,9

0,0

0,0

Spania

17,4

100,2

0,8

0,8

0,1

0,0

Japonia

16,7

138,3

0,6

0,8

-0,2

0,2

Grecia

15,8

98,4

0,8

0,7

-0,9

0,0

Belgia

15,7

115,2

0,7

0,7

-0,1

0,1

India

14,9

115,8

0,6

0,7

-0,1

0,1

Elveţia

13,5

90,4

0,7

0,6

0,0

-0,1

Israel

12,3

59,4

1,0

0,6

0,8

-0,4

Coreea de Sud

11,3

83,7

0,7

0,5

0,2

-0,1

Kazahstan

10,4

98,6

0,5

0,5

-0,1

0,0

Suedia

9,7

134,2

0,4

0,5

-0,3

0,1

Slovacia

9,3

105,7

0,4

0,4

0,0

0,0

Vietnam

7,3

121,7

0,3

0,3

0,0

0,1

Slovenia

7,1

107,6

0,3

0,3

-0,1

0,0

Taiwan,  provincie a Chinei

7,0

93,5

0,4

0,3

0,0

0,0

Danemarca

5,7

99,4

0,3

0,3

0,0

0,0

Lituania

5,6

84,1

0,3

0,3

0,1

-0,1

Finlanda

5,4

123,3

0,2

0,3

-0,1

0,0

Analiza evoluţiei importurilor pe ţări în ianuarie-mai 2013, comparativ cu perioada similară din anul 2012 relevă, că majorarea livrărilor din România (+15,2%), China (+18,0%), Ucraina (+8,5%), Austria (+39,0%), Bulgaria (+35,2%), Franţa (+15,2%), Ungaria (+18,2%), Turcia (+2,4%), Japonia (+38,3%), Belgia (+15,2%), India (+15,8%), Suedia (+34,2%) şi Vietnam (+21,7%) a contribuit la creşterea pe total importuri cu 6,5%.

Totodată, s-au diminuat importurile din Federaţia Rusă (-8,6%), Germania (-5,9%), Israel (-40,6%), Belarus (-5,4%), Italia (-1,7%), Polonia (-5,4%), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (-8,6%), Elveţia (-9,6%), Coreea de Sud (-16,3%), Lituania (-15,9%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,3%.

Importurile de mărfuri structurate conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional se prezintă astfel:

Ianuarie-mai 2013

Structura, %

Gradul de influenţă a grupelor de mărfuri la creşterea (+),  scăderea (-)

importurilor, %

mil. dolari SUA

în % faţă de ianuarie-mai 2012

ianuarie-mai

ianuarie-mai

2012

2013

2012

2013

Import - total            

2139,1

103,9

100,0

100,0

5,2

3,9

    din care:

Produse alimentare şi animale vii

234,0

113,8

10,0

10,9

0,5

1,4

Animale vii

2,4

82,0

0,1

0,1

0,0

0,0

Carne şi preparate din carne

14,8

107,9

0,7

0,7

0,1

0,1

Produse lactate şi ouă de păsări

18,1

129,0

0,7

0,9

0,1

0,2

Peşte, crustacee, moluşte

20,8

102,3

1,0

1,0

0,1

0,0

Cereale şi preparate pe bază de cereale

37,3

101,8

1,8

1,7

0,4

0,0

Legume şi fructe

65,0

118,8

2,7

3,0

-0,4

0,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

14,6

172,4

0,4

0,7

0,2

0,3

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

21,2

102,8

1,0

1,0

0,1

0,0

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

9,4

144,1

0,3

0,4

-0,1

0,2

Produse şi preparate alimentare diverse

30,4

109,8

1,3

1,4

0,0

0,1

Băuturi şi tutun

48,1

107,5

2,2

2,2

-0,4

0,2

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

27,6

133,3

1,0

1,3

0,1

0,4

Tutun brut şi prelucrat

20,5

85,2

1,2

0,9

-0,5

-0,2

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

56,8

112,3

2,4

2,7

0,1

0,3

Seminţe şi fructe oleaginoase

14,1

119,3

0,6

0,7

0,2

0,1

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

2,8

85,5

0,2

0,1

0,1

0,0

Lemn şi plută

8,8

101,7

0,4

0,4

-0,1

0,0

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

4,4

88,3

0,2

0,2

0,0

0,0

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

7,3

146,4

0,2

0,4

0,1

0,1

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

0,3

54,6

0,0

0,0

-0,3

0,0

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

18,9

116,1

0,8

0,9

0,1

0,1

Combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate

491,6

95,4

25,0

23,0

3,4

-1,1

Cărbune, cocs şi brichete

5,9

72,3

0,4

0,3

-0,1

-0,1

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

210,4

91,3

11,2

9,8

0,5

-1,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

237,3

92,5

12,4

11,1

2,4

-0,9

Energie electrică

38,0

189,6

1,0

1,8

0,6

0,9

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

8,3

148,2

0,3

0,4

0,1

0,1

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

0,6

108,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

6,9

174,6

0,2

0,3

0,1

0,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

0,8

73,2

0,1

0,1

0,0

0,0

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

319,0

113,3

13,7

14,9

0,8

1,8

Produse chimice organice

7,0

120,3

0,3

0,3

0,1

0,1

Produse chimice anorganice

6,6

191,2

0,2

0,3

-0,1

0,1

Produse tanante şi colorante

11,2

108,8

0,5

0,5

0,0

0,0

Produse medicinale şi farmaceutice

92,6

114,4

3,9

4,3

0,1

0,6

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

53,6

111,4

2,3

2,5

0,5

0,3

Îngrăşăminte minerale sau chimice

27,9

136,0

1,0

1,3

-0,1

0,3

Materiale plastice sub forme primare

22,0

99,0

1,1

1,0

0,1

0,0

Materiale plastice prelucrate

33,2

108,1

1,5

1,6

0,1

0,1

Alte materiale şi produse chimice

64,9

109,2

2,9

3,1

0,1

0,3

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

364,4

101,4

17,5

17,0

0,2

0,2

Piele, altă piele şi blană prelucrate

10,3

104,2

0,5

0,5

-0,1

0,0

Cauciuc prelucrat

25,8

83,3

1,5

1,2

0,0

-0,3

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

21,6

100,5

1,0

1,0

0,1

0,0

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

40,8

114,9

1,7

1,9

-0,3

0,3

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

108,4

91,5

5,8

5,1

0,7

-0,5

Articole din minerale nemetalice

49,8

112,8

2,1

2,3

0,1

0,3

Fier şi oţel

50,1

103,5

2,4

2,3

-0,2

0,1

Metale neferoase

7,3

99,9

0,4

0,3

0,0

0,0

Articole prelucrate din metal

50,3

116,0

2,1

2,4

-0,1

0,3

Maşini şi echipamente pentru transport

431,4

102,7

20,4

20,2

0,0

0,5

Maşini generatoare de putere şi echipamentele lor

6,2

67,7

0,4

0,3

-0,1

-0,2

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

56,1

92,5

2,9

2,6

0,0

-0,2

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

2,4

77,5

0,2

0,1

0,0

0,0

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

61,0

106,1

2,8

2,9

-0,2

0,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

21,4

153,8

0,7

1,0

0,1

0,4

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

47,0

123,9

1,8

2,2

-0,7

0,4

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

133,6

105,4

6,2

6,3

0,6

0,3

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

101,2

94,8

5,2

4,7

0,2

-0,3

Alte echipamente de transport

2,5

57,8

0,2

0,1

0,1

-0,1

Articole manufacturate diverse

185,5

105,4

8,5

8,7

0,5

0,5

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

12,6

98,0

0,6

0,6

0,0

0,0

Mobilă şi părţile ei

25,3

95,5

1,3

1,2

0,2

-0,1

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

2,1

118,7

0,1

0,1

0,0

0,0

Îmbrăcăminte şi accesorii

41,8

114,5

1,8

2,0

0,2

0,3

Încălţăminte

13,9

93,6

0,7

0,6

0,0

0,0

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

23,8

135,0

0,8

1,1

0,0

0,3

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

3,6

130,8

0,1

0,2

0,0

0,0

Alte articole diverse

62,4

99,0

3,1

2,9

0,1

0,0

Structura importurilor de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, indică dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcţionarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei.

Importurile de combustibili minerali, lubrifianţi şi materiale derivate au deţinut 23,0% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi gazul şi produsele industriale obţinute din gaz (48,3% din total secţiune şi 11,1% din total importuri), petrolul şi produsele petroliere  (42,8% din total secţiune şi 9,8% din total importuri), energia electrică (7,7% din total secţiune şi 1,8% din total importuri), cărbunele, cocsul şi brichetele (1,2% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de maşini şi echipamente pentru transport au avut o cotă de 20,2% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi importante au deţinut maşinile şi aparatele electrice (31,0% din total secţiune şi 6,3% din total importuri), vehiculele rutiere (23,5% din total secţiune şi 4,7% din total importuri), maşinile şi aparatele industriale cu aplicaţii generale (14,2% din total secţiune şi 2,9% din total importuri), maşinile şi aparatele specializate pentru industriile specifice (13,0% din total secţiune şi 2,6% din total importuri), aparatele şi echipamentele de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (10,9% din total secţiune şi 2,2% din total importuri), maşinile şi aparatele de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (5,0% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), maşinile generatoare de putere şi echipamentele lor (1,4% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă au deţinut o pondere de 17,0% în total importuri, preponderente fiind firele, ţesăturile şi articolele textile (29,7% din total secţiune şi 5,1% din total importuri), articolele prelucrate din metal (13,8% din total secţiune şi 2,4% din total importuri), fierul şi oţelul (13,8% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), articolele din minerale nemetalice (13,7% din total secţiune şi 2,3% din total importuri), hîrtia, cartonul şi articolele din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (11,2% din total secţiune şi 1,9% din total importuri), cauciucul prelucrat (7,1% din total secţiune şi 1,2% din total importuri), articolele din lemn, exclusiv mobilă (5,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), pielea şi blănurile prelucrate (2,8% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), metalele neferoase (2,0% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse chimice şi produse derivate au reprezentat 14,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri ponderi însemnate le-au revenit produselor medicinale şi farmaceutice (29,0% din total secţiune şi 4,3% din total importuri), uleiurilor esenţiale, rezinoidelor şi substanţelor parfumate, preparatelor pentru toaletă, produselor pentru înfrumuseţare (16,8% din total secţiune şi 2,5% din total importuri), materialelor plastice prelucrate (10,4% din total secţiune şi 1,6% din total importuri), îngrăşămintelor minerale sau chimice (8,8% din total secţiune şi 1,3% din total importuri), materialelor plastice sub forme primare (6,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produselor tanante sau colorante (3,5% din total secţiune şi 0,5% din total importuri), produselor chimice organice (2,2% din total secţiune şi 0,3% din total importuri), produselor chimice anorganice (2,1% din total secţiune şi 0,3% din total importuri).

Importurile de produse alimentare şi animale vii au înregistrat o pondere de 10,9% în total importuri. În cadrul acestei secţiuni de mărfuri preponderente rămîn a fi legumele şi fructele (27,8% din total secţiune şi 3,0% din total importuri), cerealele şi preparatele pe bază de cereale (16,0% din total secţiune şi 1,7% din total importuri), cafeaua, ceaiul, cacao şi condimentele (9,1% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), peştele, crustaceele şi moluştele (8,9% din total secţiune şi 1,0% din total importuri), produsele lactate şi ouăle de păsări (7,8% din total secţiune şi 0,9% din total importuri), carnea şi preparatele din carne (6,3% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), zahărul, preparatele pe bază de zahăr; mierea (6,2% din total secţiune şi 0,7% din total importuri), hrană destinată animalelor (4,0% din total secţiune şi 0,4% din total importuri).

În ianuarie-mai 2013, comparativ cu aceeaşi perioadă din anul 2012 au sporit importurile de energie electrică (+89,6%), produse medicinale şi farmaceutice (+14,4%), legume şi fructe (+18,8%), aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii (+23,9%), băuturi alcoolice şi nealcoolice (+33,3%), maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor (+53,8%), maşini şi aparate electrice (+5,4%), uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare (+11,4%), articole prelucrate din metal (+16,0%), articole din minerale nemetalice (+12,8%), îmbrăcăminte şi accesorii (+14,5%), hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton (+14,9%), îngrăşăminte minerale sau chimice (+36,0%), instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control (+35,0%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (+72,4%), maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale (+6,1%), produse lactate şi ouă de păsări (+29,0%), hrană destinată animalelor (+44,1%), fier şi oţel (+3,5%), materiale plastice prelucrate (+8,1%), carne şi preparate din carne (+7,9%), seminţe şi fructe oleaginoase (+19,3%), îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (+46,4%), grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate (+74,6%), produse chimice organice (+20,3%), produse chimice anorganice (+91,2%), favorizînd astfel creşterea pe total importuri cu 7,3%.

Totodată, au scăzut importurile de petrol şi produse petroliere (-8,7%), gaz şi produse industriale obţinute din gaz (-7,5%), fire, ţesături, articole textile (-8,5%), vehicule rutiere (-5,2%), cauciuc prelucrat (-16,7%), maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice (-7,5%), tutun brut şi prelucrat (-14,8%), maşini generatoare de putere şi echipamentele lor (-32,3%), mobilă şi părţile ei (-4,5%), cărbune, cocs şi brichete (-27,7%), atenuînd astfel creşterea pe total importuri cu 3,8%.

Decalajul considerabil în evoluţia exporturilor şi importurilor a determinat acumularea în ianuarie-mai 2013 a unui deficit al balanţei comerciale în valoare de 1199,9 mil. dolari SUA, cu 3,8 mil. dolari SUA (+0,3%) mai mare faţă de cel înregistrat în perioada corespunzătoare din anul 2012. Cu ţările Uniunii Europene (UE-27) balanţa comercială s-a încheiat cu un deficit de 507,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2012 – 451,4 mil. dolari SUA), iar cu ţările CSI - de 294,8 mil. dolari SUA (în ianuarie-mai 2012 – 336,7 mil. dolari SUA).

Balanţa comercială cu principalele ţări - partenere se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2013 în % faţă de ianuarie-mai 2012

2012

2013

BalanţA comercială – total, mil. dolari SUA

-1196,1

-1199,9

100,3

  din care:

Ucraina

-170,9

-181,9

106,4

China

-154,2

-181,7

117,8

Germania

-133,6

-112,0

83,7

România

-78,6

-99,9

127,1

Turcia

-132,0

-83,6

63,4

Federaţia Rusă

-127,0

-73,8

58,1

Italia

-29,8

-62,2

de 2,1 ori

Austria

-36,3

-49,8

137,3

Belarus

-48,8

-41,1

84,2

Ungaria

-24,7

-32,8

132,2

Franţa

-27,1

-32,6

120,4

Bulgaria

-13,0

-24,3

186,6

Statele Unite ale Americii

-18,4

-17,0

92,6

Japonia

-12,0

-16,6

138,7

Polonia

-20,0

-16,5

82,8

India

-9,7

-14,6

151,1

Spania

-14,6

-14,4

99,0

Belgia

-9,9

-13,5

136,7

Republica Cehă

-20,5

-13,4

65,4

Olanda

-10,7

-12,5

117,7

Israel

-19,6

-11,4

57,9

Coreea de Sud

-13,6

-11,3

83,4

Elveţia

-11,3

-9,9

87,5

Suedia

-6,1

-9,2

152,0

Vietnam

-5,9

-7,3

124,4

Taiwan,  provincie a Chinei

-7,3

-6,9

94,8

Slovenia

-6,2

-6,7

107,4

Slovacia

-6,8

-6,2

92,1

Danemarca

-5,1

-5,1

99,5

Finlanda

-4,2

-5,1

123,3

Uzbekistan

1,0

-1,9

x

Grecia

-10,1

-0,6

5,7

Kazahstan

4,4

0,8

18,3

Lituania

-1,9

1,0

x

Azerbaidjan

1,8

2,6

144,7

Georgia

5,2

4,9

95,1

Irak

13,7

5,5

40,4

Noua Zeelandă

7,5

12,6

166,8

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

6,9

15,9

de 2,3 ori

Balanţa comercială pe principalele grupe de mărfuri, conform Clasificării Standard de Comerţ Internaţional, se prezintă astfel:

Ianuarie-mai

Ianuarie-mai 2013 în % faţă de ianuarie-mai 2012

2012

2013

Balanţa comercială – total, mil. dolari SUA

-1196,1

-1199,9

100,3

  din care:

Produse alimentare şi animale vii

-52,1

-74,4

142,8

Animale vii

-0,7

0,6

x

Carne şi preparate din carne

-7,0

-8,5

121,3

Produse lactate şi ouă de păsări

-11,0

-13,5

123,8

Peşte, crustacee, moluşte

-20,3

-20,8

102,3

Cereale şi preparate pe bază de cereale

-19,2

-12,9

67,0

Legume şi fructe

45,3

39,6

87,5

Zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere

3,1

-2,5

x

Cafea, ceai, cacao, condimente şi înlocuitori ai acestora

-19,4

-19,6

101,2

Hrană destinată animalelor (exclusiv cereale nemăcinate)

3,9

-7,5

x

Produse şi preparate alimentare diverse

-26,8

-29,3

109,0

Băuturi şi tutun

45,0

65,2

145,0

Băuturi (alcoolice şi nealcoolice)

54,7

74,2

135,8

Tutun brut şi prelucrat

-9,7

-9,0

93,3

Materiale brute necomestibile, exclusiv combustibili

26,6

65,5

de 2,5 ori

Piei crude, piei tăbăcite şi blănuri brute

1,9

2,4

125,4

Seminţe şi fructe oleaginoase

35,9

61,2

170,2

Cauciuc brut (inclusiv cauciuc sintetic şi regenerat)

-0,4

-0,5

115,8

Lemn şi plută

-8,2

-8,5

104,2

Pastă de hîrtie şi deşeuri de hîrtie

0,6

0,7

122,8

Fibre textile (cu excepţia lînii în fuior şi a lînii pieptănate) şi deşeurile lor (neprelucrate în fire sau ţesături)

-4,6

-4,0

86,2

Îngrăşăminte naturale şi minerale naturale (exclusiv cărbune, petrol şi pietre preţioase)

1,1

-3,1

x

Minereuri metalifere şi deşeuri de metale

14,4

34,8

de 2,4 ori

Alte materii brute de origine animală sau vegetală

-14,1

-17,5

124,6

Combustibili minerali, lubrifianti şi materiale derivate

-511,1

-483,8

94,7

Cărbune, cocs şi brichete

-8,2

-5,9

72,3

Petrol, produse petroliere şi produse înrudite

-228,7

-205,9

90,0

Gaz şi produse industriale obţinute din gaz

-254,2

-234,0

92,0

Energie electrică

-20,0

-38,0

189,7

Uleiuri, grăsimi şi ceruri de origine animală sau vegetală

42,8

6,7

15,6

Uleiuri şi grăsimi de origine animală

-0,5

-0,6

108,4

Grăsimi şi uleiuri vegetale fixate, brute, rafinate sau fracţionate

44,4

8,1

18,1

Alte uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale prelucrate; ceară de origine animală sau vegetală, amestecuri sau preparate necomestibile din uleiuri animale sau vegetale

-1,1

-0,8

75,5

Produse chimice şi produse derivate nespecificate în altă parte

-229,7

-256,1

111,5

Produse chimice organice

-5,0

-6,5

129,5

Produse chimice anorganice

-3,4

-6,6

193,5

Produse tanante şi colorante

-9,8

-10,1

103,3

Produse medicinale şi farmaceutice

-48,9

-56,7

115,9

Uleiuri esenţiale, rezinoide şi substanţe parfumate, preparate pentru toaletă, produse pentru înfrumuseţare

-35,1

-34,1

97,2

Îngrăşăminte minerale sau chimice

-20,5

-27,9

136,1

Materiale plastice sub forme primare

-20,4

-20,0

97,7

Materiale plastice prelucrate

-27,9

-29,7

106,9

Alte materiale şi produse chimice

-58,7

-64,5

109,9

Mărfuri manufacturate, clasificate mai ales după materia primă

-272,4

-255,1

93,6

Piele, altă piele şi blană prelucrate

-8,8

-9,4

107,1

Cauciuc prelucrat

-21,6

-20,0

92,2

Articole din lemn (exclusiv mobilă)

-17,2

-18,0

104,3

Hîrtie, carton şi articole din pastă de celuloză, din hîrtie sau din carton

-30,3

-31,4

103,5

Fire, ţesături, articole textile necuprinse în altă parte şi produse conexe

-78,0

-76,6

98,2

Articole din minerale nemetalice

-30,1

-32,7

108,6

Fier şi oţel

-45,0

-46,5

103,4

Metale neferoase

-6,9

-6,2

89,6

Articole prelucrate din metal

-34,5

-14,3

41,6

Maşini şi echipamente pentru transport

-273,9

-277,6

101,4

Maşini  generatoare de putere şi echipamentele lor

-3,6

-3,1

85,5

Maşini şi aparate specializate pentru industriile specifice

-50,1

-49,6

98,9

Maşini şi aparate pentru prelucrarea metalelor

-1,2

-0,5

38,1

Maşini şi aparate industriale cu aplicaţii generale; părţi şi piese detaşate ale acestor maşini

-38,3

-41,0

107,2

Maşini şi aparate de birou sau pentru prelucrarea automată a datelor

-13,7

-21,1

154,7

Aparate şi echipamente de telecomunicaţii şi pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului şi imaginii

-35,2

-46,1

130,9

Maşini şi aparate electrice şi părţi ale acestora (inclusiv echivalente neelectrice ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic)

-46,8

-36,7

78,5

Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu pernă de aer)

-87,3

-78,1

89,5

Alte echipamente de transport

2,3

-1,4

x

Articole manufacturate diverse

27,4

9,5

34,8

Construcţii prefabricate; alte instalaţii şi accesorii pentru instalaţii sanitare, de încălzire şi de iluminat

-9,9

-9,5

96,0

Mobilă şi părţile ei

10,5

16,1

153,7

Articole de voiaj; sacoşe şi similare

6,2

5,3

85,1

Îmbrăcăminte şi accesorii

66,8

58,2

87,2

Încălţăminte

6,6

1,3

18,5

Instrumente şi aparate, profesionale, ştiinţifice şi de control

-3,1

-14,5

de 4,7 ori

Aparate fotografice, echipamente şi furnituri de optică; ceasuri şi orologii

-2,6

-2,9

111,2

Alte articole diverse

-47,1

-44,5

94,4

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-mai 2013 a fost de 43,9% faţă de 41,9% în  perioada corespunzătoare din anul 2012.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-mai 2013 mărfuri şi produse în valoare de 65,3 mil. dolari SUA, cu 22,3% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2012. Creşterea importurilor a fost condiţionată de majorarea livrărilor de autoturisme şi autovehicule (+25,6%), cărora le-au revenit 92,0% din importurile realizate de persoanele fizice.

Note: 

1 Informaţia nu include operaţiunile de export-import a întreprinderilor şi organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.      
2 Datele pentru luna mai 2013 sînt provizorii, iar pentru luna precedentă  şi perioada corespunzătoare din anul 2012 – date rectificate.
 Sursa datelor:  Serviciul Vamal (declaraţiile vamale de export şi import a agenţilor economici).     

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27006 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran