RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2013
Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2013
30.08.2013
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în ianuarie-iunie 2013

Biroul Naţional de Statistică anunţă, că în ianuarie-iunie 2013 întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice au realizat investiţii în active materiale în valoare de 5394,6 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o creştere cu 1,5%.     

Investiţii în active materiale pe elemente de structură tehnologică. În ianuarie-iunie 2013 investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 2424,7 mil. lei, fiind în creştere cu 3,8% comparativ cu  perioada respectivă a anului precedent. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 2487,4 mil. lei (reprezentînd 46,1% din total), fiind în creştere cu 3,2% faţă de nivelul ianuarie-iunie 2012.  

În ianuarie-iunie 2013 se constată creşterea ponderii la lucrările de construcţii-montaj cu 2,5 puncte procentuale, cota-parte a investiţiilor în utilaje, maşini şi mijloace de transport şi în alte cheltuieli a scăzut  cu 1,0 puncte procentuale, respectiv cu 1,5 puncte procentuale faţă de perioada respectivă a anului 2012. 

Structura investiţiilor pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

Ianuarie-iunie 2013

Informativ: ianuarie-iunie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5394,6

101,5

100,0

100,0

           din care:

   lucrări de construcţii-montaj

2424,7

103,8

45,0

42,5

   utilaje şi maşini, mijloace de transport

2487,4

103,2

46,1

47,1

   alte cheltuieli

482,5

86,9

8,9

10,4

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 2522,1 mil. lei investiţii, sau  46,8% din total investiţii realizate. Comparativ cu  ianuarie-iunie  2012 acest volum s-a majorat cu 1,7% (în preţuri comparabile).

Întreprinderilor din sectorul public le-au revenit 32,0% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau 1726,7 mil. lei, fiind în creştere cu 6,7% faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2012.

Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 19,3% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 2,4 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările perioadei similare a anului 2012.      

Structura investiţiilor pe forme de proprietate se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-iunie 2013

Informativ: ianuarie-iunie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5394,6

101,5

100,0

100,0

    din care, pe forme de proprietate:

   publică

1726,7

106,7

32,0

30,4

   privată

2522,1

101,7

46,8

46,7

   mixtă (publică şi privată)

104,1

164,3

1,9

1,2

   străină

397,7

102,8

7,4

7,3

   a întreprinderilor mixte

644,0

84,0

11,9

14,4

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în ianuarie-iunie 2013 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, care au constituit 3491,4 mil. lei investiţii,  reprezentînd 64,7% din total, totodată volumul lor a scăzut cu 4,2% (în preţuri comparabile) faţă de nivelul înregistrat în ianuarie-iunie 2012.

În ianuarie-iunie 2013, pentru asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare, au fost utilizate 404,4 mil. lei, sau 7,5% din total investiţii, fiind în creştere faţă de perioada similară a anului 2012 de 47,3% (în preţuri comparabile).

Ponderea mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 3,5 puncte procentuale faţă de realizările din ianuarie-iunie anului 2012, constituind 9,4% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Structura investiţiilor pe surse de finanţare se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-iunie 2013

Informativ: ianuarie-iunie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5394,6

101,5

100,0

100,0

     din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

294,2

169,4

5,5

3,3

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

110,2

109,2

2,0

1,9

mijloacelor proprii ale agenţilor  economici şi populaţiei

3491,4

95,8

64,7

68,6

surselor din străinătate

508,9

161,4

9,4

5,9

altor surse

989,9

91,5

18,4

20,3

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul considerabil al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora din total investiţii a constituit 46,1% (comparativ cu 47,1% în ianuarie-iunie 2012).

Ponderea investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 30,2% din total investiţii realizate (din care 12,8% – clădirilor de locuit şi 17,4% – altor clădiri şi edificii). Cota-parte a investiţiilor la construcţia  clădirilor de locuit s-a majorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de ianuarie-iunie 2012, iar la construcţia clădirilor (exclusiv de locuit) şi edificiilor a scăzut cu 0,3 puncte procentuale.

Structura investiţiilor în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă în tabelul următor:

Ianuarie-iunie 2013

Informativ: ianuarie-iunie 2012 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

ianuarie-iunie 2012

total

Investiţii în active materiale pe termen lung - total

5394,6

101,5

100,0

100,0

                din care:

clădiri de locuit

692,5

110,9

12,8

11,7

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

938,8

99,9

17,4

17,7

utilaje, maşini şi mijloace de  transport

2487,4

103,2

46,1

47,1

altele

1275,9

102,3

23,7

23,5

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
26240 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran