RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2012
Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 2012
30.08.2013
Versiune tipar

Investiţiile în active materiale pe termen lung în Republica Moldova în anul 20121

Biroul Naţional de Statistică comunică datele precizate privind investiţiile în active materiale pe termen lung pentru anul 2012.

În anul 2012 pentru dezvoltarea economiei naţionale şi a sferei sociale, întreprinderile şi organizaţiile de toate formele de proprietate, din contul tuturor surselor de finanţare, au utilizat 16601,4 mil. lei (în preţuri curente) investiţii în active materiale. Comparativ cu anul 2011 volumul a scăzut cu 4,2% (în preţuri comparabile). În medie pe locuitor au revenit 4664,0 lei investiţii, faţă de 4620,7 lei în anul 2011.

Evoluţia indicatorilor principali ai activităţii investiţionale pe elemente de structură tehnologică se prezintă astfel:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

16601,4

95,8

100,0

100,0

din care:

lucrări de construcţii-montaj

8351,7

95,6

50,3

48,3

utilaje şi maşini, mijloace de transport

7351,6

99,1

44,3

45,2

din care :

de import

6938,0

103,5

94,4

93,6

alte lucrări şi cheltuieli

898,1

79,5

5,4

6,5

Investiţiile concentrate în lucrările de construcţii-montaj au însumat 8351,7 mil. lei (50,3% din total), fiind în descreştere cu 4,4% comparativ cu anul 2011. Investiţiile în utilaje, maşini şi mijloace de transport au însumat 7351,6 mil. lei (reprezentînd 44,3% din total), fiind în descreştere faţă de anul 2011 cu 0,9%. Din volumul total al investiţiilor utilizate pentru procurarea utilajului, maşinilor şi mijloacelor de transport 94,4% le-au revenit celor de import.

Investiţii în active materiale pe surse de finanţare. Pentru realizarea procesului investiţional în anul 2012 au fost însuşite preponderent mijloacele proprii ale agenţilor economici şi populaţiei, constituind 9912,2 mil. lei investiţii, cota-parte a cărora a constituit 59,7% din volumul total al mijloacelor utilizate, fiind în descreştere faţă de nivelul anului 2011 cu 2,0 puncte procentuale.

În anul 2012, asigurarea necesităţilor investiţionale din contul surselor bugetare a constituit 10,7% din volumul total al investiţiilor realizate. Din contul acestor surse au fost utilizate 1773,4 mil. lei, fiind în creştere faţă de anul 2011 cu 11,9% (în preţuri comparabile).

Cota-parte a sferei bancare în finanţarea sectorului real al economiei naţionale a constituit 14,9% în volumul total al investiţiilor utilizate şi s-a micşorat cu 1,1 puncte procentuale faţă de anul 2011.

Cota-parte a mijloacelor investitorilor străini s-a majorat cu 0,2 puncte procentuale faţă de nivelul anului 2011, constituind 8,1% în volumul total al investiţiilor utilizate.

Investiţiile în active materiale pe surse de finanţare se prezintă după cum urmează:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

16601,4

95,8

100,0

100,0

din care, finanţate din contul:

bugetului de stat

1223,7

149,6

7,4

4,7

bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

549,7

71,7

3,3

4,4

mijloacelor proprii ale întreprinderilor şi populaţiei

9912,2

92,7

59,7

61,7

mijloacelor investitorilor străini

1347,3

98,4

8,1

7,9

altor surse

3568,5

96,8

21,5

21,3

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate. Analiza structurii investiţionale pe forme de proprietate a arătat că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs, în fond, din contul sectorului privat al economiei naţionale.

Agenţii economici şi persoanele fizice ai sectorului nominalizat au valorificat 7555,1 mil. lei investiţii, au executat lucrări de construcţii-montaj în valoare de 3630,7 mil. lei (sau 45,5% şi 43,5% din volumul total al investiţiilor realizate şi lucrărilor de construcţii executate), fiind în descreştere respectiv cu 6,6% şi 11,7% faţă de anul 2011.

Cota-parte a entităţilor cu forma de proprietate publică a constituit 32,1% în volumul total al investiţiilor realizate. Întreprinderilor mixte şi celor cu proprietate străină le-au revenit 20,9% din investiţiile utilizate în total pe ţară, sau cu 1,4 puncte procentuale mai puţin faţă de realizările anului 2011.

Investiţii în active materiale pe forme de proprietate se prezintă prin următoarele date:

2012

Informativ:  2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

16601,4

95,8

100,0

100,0

din care, pe forme de proprietate:

publică

5333,0

104,9

32,1

29,3

privată

7555,1

93,4

45,5

46,7

mixtă (publică şi privată), fără participare străină

241,5

84,2

1,5

1,7

străină

1275,1

78,9

7,7

9,3

a întreprinderilor mixte (cu participare străină)

2196,7

97,3

13,2

13,0

Investiţii în active materiale pe tipuri de activităţi economice. Volumul preponderent al investiţiilor în anul 2012 a fost îndreptat pentru dezvoltarea următoarelor sectoare economice: transporturi şi comunicaţii (21,2% din volumul total al investiţiilor utilizate), tranzacţii imobiliare (15,8%), industria prelucrătoare (13,5%), comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (12,3%).

Ponderea investiţiilor în industria prelucrătoare a crescut cu 0,6 puncte procentuale faţă de anul 2011, cel mai mare volum al investiţiilor din acest domeniu (55,7%) a fost utilizat la dezvoltarea fabricării produselor alimentare şi a băuturilor.

Investiţiile în active materiale pe tipuri de activităţi economice se prezintă în următorul tabel:

2012

Informativ:  2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

16601,4

95,8

100,0

100,0

din care:

agricultura,economia vînatului şi silvicultura

1602,2

83,0

9,7

11,1

pescuit

0,6

51,8

0,004

0,01

industria extractivă

61,6

92,8

0,4

0,4

industria prelucrătoare

2235,7

100,1

13,5

12,9

energia electrică şi termică, gaze şi apă

1392,3

95,3

8,4

8,4

construcţii

465,2

94,9

2,8

2,8

comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2047,9

97,1

12,3

12,2

hoteluri şi restaurante

279,6

102,4

1,7

1,6

transporturi şi comunicaţii

3513,6

92,0

21,2

22,0

activităţi financiare

297,2

145,4

1,8

1,2

tranzacţii imobiliare

2614,8

92,2

15,8

16,4

administraţie publică

402,1

124,7

2,4

1,9

învăţămînt

507,4

103,7

3,1

2,8

sănătate şi asistenţă socială

780,4

107,2

4,7

4,2

alte activităţi

400,8

107,9

2,4

2,1

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe. Analiza structurii investiţiilor pe tipuri de mijloace fixe arată, că volumul mai mare al investiţiilor a revenit valorii utilajelor, maşinilor şi mijloacelor de transport, cota-parte a cărora în totalul investiţiilor realizate a constituit 44,3% (comparativ cu 45,2% în anul 2011).

Cota-parte a investiţiilor utilizate la construcţia clădirilor şi edificiilor a constituit 31,8% din volumul total al investiţiilor însuşite (din care 11,2%­ ­­– clădirilor de locuit şi 20,6% – altor clădiri şi edificii), cu 2,7 puncte procentuale mai puţin decît în anul precedent.

Investiţii în active materiale pe tipuri de mijloace fixe se prezintă după cum urmează:

2012

Informativ:  a.2011 în % faţă de total

 

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pe termen lung – total

16601,4

95,8

100,0

100,0

 

din care:

 

clădiri de locuit

1863,7

80,0

11,2

13,4

 

clădiri (exclusiv de locuit) şi edificii

3415,4

93,4

20,6

21,1

 

utilaje şi maşini

5832,7

99,9

35,1

35,5

 

mijloace de transport

1518,9

99,4

9,2

9,7

 

alte

3970,7

112,6

23,9

20,3

 

Investiţii pentru protecţia mediului. În anul 2012 pentru protecţia mediului şi folosirea raţională a resurselor naturale au fost însuşite 67,5 mil. lei investiţii, majorîndu-se de 2,1 ori faţă de anul 2011. Cota-parte a investiţiilor pentru protecţia mediului în volumul total al investiţiilor utilizate în total pe ţară a constituit 0,4% (în anul 2011 – 0,2%).

Investiţii pentru protecţia mediului se caracterizează prin următoarele date:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Investiţii în active materiale pentru protecţia mediului – total

67,5

de 2,1 ori

100,0

100,0

din care, pentru:

protecţia şi folosirea raţională a resurselor de apă

9,3

58,6

13,7

48,0

protecţia aerului atmosferic

45,5

67,4

protecţia şi folosirea raţională a pămînturilor

9,8

61,1

14,5

48,7

alte direcţii

3,0

de 2,8 ori

4,4

3,3

Investiţiile pentru protecţia mediului au fost realizate de către agenţii economici cu următoarele forme de proprietate: publică (30,4%), privată (1,4%), a întreprinderilor mixte (68,3%).

Investiţii în active materiale pe regiuni de dezvoltare. Volumul cel mai mare al investiţiilor în active materiale a fost realizat de către întreprinderile şi organizaţiile din municipiul Chişinău, care au valorificat 11195,7 mil. lei sau 67,4% din volumul total al investiţiilor însuşite în total pe ţară. Comparativ cu anul 2011, acest volum s-a micşorat cu 2,3% (în preţuri comparabile).

Investiţiile în active materiale pe termen lung pe regiuni de dezvoltare se prezintă astfel:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Realizări, mil. lei

în % faţă de:

2011

total

Total

16601,4

95,8

100,0

100,0

din care:

mun. Chişinău

11195,7

97,7

67,4

66,1

Nord

2390,7

83,6

14,4

16,5

Centru

1796,9

101,7

10,8

10,2

Sud

905,8

96,6

5,5

5,4

UTA Găgăuzia

312,2

98,8

1,9

1,8

Punerea în funcţiune a obiectelor şi capacităţilor. Din contul construcţiilor noi, reconstrucţiilor şi extinderilor întreprinderilor în funcţiune, în anul 2012 au fost date în exploatare un şir de obiecte şi capacităţi.

Din obiectele gospodăriei comunale au fost date în exploatare apeducte cu lungimea de 158,8 km şi cu capacitate de tranzit de 0,3 mii m³ de apă în 24 ore, reţele de canalizare cu lungimea de 12,3 km şi cu capacitatea de evacuare de 0,8 mii m³ de apă în 24 ore, reţele termice cu lungimea de 10,9 km şi cu capacitatea de 5,2 Gcal pe oră; au fost date în folosinţă reţele de gaze naturale cu lungimea de 199,7 km sau 62,2% faţă de anul 2011. În anul 2012 au fost construite întreprinderi de comerţ cu suprafaţa comercială de 24,3 mii m², întreprinderi de alimentaţie publică cu 1076 locuri. Au fost puse în funcţiune capacităţi pentru producerea cărnii (cu capacitatea de 21 tone în schimb) şi uleiului vegetal (cu capacitatea de 4 tone de prelucrare a seminţelor în 24 ore prin metoda de extracţie) şi altele.

Din obiecte de menire social-culturală, în anul 2012 au fost construite şi date în folosinţă: o şcoală (cu capacitatea totală de 315 locuri pentru elevi), policlinici (cu 180 vizite pe schimb).

Construcţia de locuinţe. În anul 2012 pentru construcţia locuinţelor au fost însuşite 1863,7 mil. lei investiţii în active materiale, ceea ce constituie 11,2% din volumul total al investiţiilor sau 80,0% faţă de nivelul anului 2011.

În anul 2012 agenţii economici de toate formele de proprietate, precum şi beneficiarii individuali au dat în folosinţă 5,1 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 502,5 mii m², fiind în descreştere cu 14,7% faţă de nivelul anului 2011.

Construcţia de locuinţe s-a realizat, în fond, de către agenţii economici din sectorul privat al economiei naţionale, care au construit 3,8 mii apartamente cu suprafaţa totală de 418,8 mii m², ceea ce a constituit 83,3% din suprafaţa totală a caselor de locuit date în folosinţă. Comparativ cu anul 2011 acest indicator s-a micşorat cu 12,7%.

Locuinţe date în folosinţă pe forme de proprietate şi mediul de rezidenţă se prezintă astfel:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, mii unităţi

Suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2011

total

Total

5,1

502,5

85,3

100,0

100,0

din care:

publică

0,7

43,6

-

8,7

-

privată

3,8

418,8

87,3

83,3

81,4

din aceasta, beneficiari individuali

1,8

270,4

87,3

53,8

52,6

mixtă (publică şi privată)

0,3

19,0

de 2,7 ori

3,8

1,2

străină

0,1

5,9

7,6

1,2

13,2

a întreprinderilor mixte

0,2

15,2

61,5

3,0

4,2

În anul 2012 din contul mijloacelor proprii ale populaţiei au fost construite 1,8 mii case de locuit individuale cu suprafaţa totală de 270,4 mii m², constituind 53,8% din suprafaţa totală a locuinţelor date în folosinţă, fiind în descreştere cu 12,7% faţă de realizările anului 2011.

Locuinţe date în folosinţă în anul 2012 pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

2012

Informativ: 2011 în % faţă de total

Numărul apartamentelor construite, mii unităţi

Suprafaţa totală

mii m2

în % faţă de:

2011

total

Total

5,1

502,5

85,3

100,0

100,0

din care:

mun. Chişinău

3,7

359,4

82,7

71,5

73,7

Nord

0,6

55,0

117,1

10,9

8,0

Centru

0,5

56,2

87,0

11,2

11,0

Sud

0,2

17,5

60,3

3,5

4,9

UTA Găgăuzia

0,1

14,4

101,4

2,9

2,4

Distribuţia în profil regional arată, că cel mai mare volum al construcţiilor de locuinţe s-a înregistrat în municipiul Chişinău, unde au fost date în folosinţă 3,7 mii apartamente noi cu suprafaţa totală de 359,4 mii m2 (71,5% din volumul total al locuinţelor date în folosinţă în total pe ţară), fiind în descreştere cu 17,3% faţă de anul precedent.

În anul 2012 numărul clădirilor de locuit (fără casele de locuit individuale) aflate în construcţie neterminată a constituit 320 unităţi (în anul 2011 – 971 unităţi) cu suprafaţa totală de 1444,0 mii m2.

Notă:

1 Date precizate, prezentate conform cercetării anuale a activităţii investiţionale a agenţilor economici din Republica Moldova, cu excepţia teritoriului din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender. Datele preliminare privind activitatea investiţională prezentate în ianuarie 2013 au fost elaborate în baza datelor operative ale agenţilor economici cuprinşi în cercetarea statistică infraanuală. Datele anuale finale se prezintă conform situaţiei raportate la 1 aprilie 2013.

Persoana de contact:

Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24918 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran