RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 17.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Minimul de existenţă în semestrul I 2013
Minimul de existenţă în semestrul I 2013
30.09.2013
Versiune tipar

Minimul de existenţă în semestrul I 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că înсepînd cu anul 2013 minimul de existenţă se calculează conform metodologiei revizuite şi aprobate prin Ordinul Comun publicat la 20 septembrie 2013 în Monitorul Oficial nr. 206-211 art. nr. 1431 „Despre aprobarea Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă” nr. 147, din 6 septembrie 2013 în temeiul prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 285, din 30 aprilie 2013. Perioada de diseminare a acestui indicator va fi semestrială.

Astfel, mărimea minimului de existenţă în semestrul I 2013 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1608,3 lei. În funcţie de mediu de reşedinţă, constatăm diferenţe semnificative, cea mai mare valoare a minimului de existenţă fiind înregistrată pentru populaţia din oraşe mari (mun. Chişinău şi Bălţi) – 1692,8 lei sau cu 2,9% mai mult comparativ cu alte oraşe –1644,5 lei şi cu 8,3% mai mult comparativ cu mediul rural – 1563,2 lei.

Tabelul 1. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2013

                                                                                                                                                                                medii lunare pe o persoană, lei

Total populaţie

Populaţia aptă de muncă

Bărbaţi în vârstă aptă de muncă

Femei în vârstă aptă de muncă

Pensio-nari

Copii

inclusiv în vârstă de:

până la 1 an

1-6 ani

7-17 ani

Total

1608,3

1700,3

1838,5

1553,0

1341,4

1533,9

591,4

1328,4

1724,2

Oraşe mari

1692,8

1770,3

1919,4

1628,2

1419,5

1617,3

653,5

1424,5

1825,8

Oraşe mici

1644,5

1728,7

1866,3

1584,8

1376,1

1588,6

628,9

1394,8

1778,2

Sate

1563,2

1659,1

1795,9

1504,9

1302,1

1495,7

561,1

1280,7

1683,0

Pe categorii de populaţie, valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1700,3 lei, şi în special bărbaţilor – 1838,5 lei comparativ cu 1553,0 lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1533,9 lei lunar, cu o diferenţiere a acestui indicator în dependenţă de vârsta copilului, de la 591,4 lei pentru un copil în vârstă de până la 1 an până la 1724,2 lei pentru un copil în vârstă de 7-17 ani. În funcţie de mediul de reşedinţă al acestora minimul de existenţă pentru copiii din oraşele mari este cu 8,1% mai mare comparativ cu mediul rural, iar în cazul copiilor în vîrstă de pînă la un an această diferenţă constituie 16,5%.

Figura 1. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2013

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în semestrul I 2013 au constituit în medie pe o persoană 1613,5 lei fiind practic la nivelul mărimii minimului de existenţă. Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 3638,4 lei, fiind raportat la minimul de existenţă pentru populaţia aptă de muncă valoarea acestuia este dublă faţă de minimul de existenţă.

Tabelul 2. Co-raportul dintre veniturile populaţiei şi minimul de existenţă în semestrul I 2013

Semestrul I

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei

1608,3

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei1

1613,5

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat2, lei 

3638,4

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea medie a minimului de existenţă, în %

100,3

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

214,0

Co-raportul dintre salariul mediu lunar şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vîrstă aptă de muncă diferă în funcţie de activităţile economiei naţionale. Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul financiar – de 4,3 ori, iar cel minim în cazul salariaţilor din piscicultură, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 110,0% (vezi anexa, tabelul 1).

Pentru pensionari minimul de existenţă a constituit 1341,4 lei şi reprezintă 83,4% din valoarea medie pentru total populaţie. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 iulie 2013 a constituit 1020,8 lei, ce respectiv face posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la nivel de 76,1%. Dacă considerăm pensia medie pentru limită de vîrstă co-raportul respectiv este de 78,5%.

Tabelul 3. Co-raportul dintre pensia medie şi minimul de existenţă în semestrul I 2013

Semestrul I

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite3, lei

1020,8

Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă4, lei

1052,5

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani pentru persoanele asigurate5, lei

924,4

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

76,1

Co-raportul dintre mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limită de vîrstă şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, %

78,5

Co-raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de pînă la 3 ani şi valoarea medie a minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani, în %

69,6

În condiţiile în care indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copiilor în vîrstă de până la 3 ani constituie în medie 924,4 lei pentru persoanele asigurate, aceste plăţi acoperă valoarea minimului de existenţă pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani în proporţie de 69,6%. În cazul persoanelor neasigurate mărimea indemnizaţiilor lunare pentru îngrijirea copiilor (300 lei) asigură doar 22,6% din necesarul minim pentru copiii în vîrstă de 1-6 ani.

Note:

1 Veniturile disponibile pentru semestrul I au fost calculate ca medie aritmetică între valorile trimestrelor I şi II conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice.
2 Începînd cu anul 2011 datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
3 Mărimea medie a pensiei lunare stabilită la 1 iulie 2013.
4 Mărimea medie a pensiei lunare pentru limită de vîrstă stabilită la 1 iulie 2013.
5 Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copiilor pentru persoanele asigurate stabilită la 1 iulie 2013.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25347 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran