RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 24.05.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013
Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013
29.04.2014
Versiune tipar

Activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2013.

Studii de doctorat. În anul 2013, studiile de doctorat s-au desfăşurat în 49 instituţii, inclusiv 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 18 instituţii de învăţămînt superior1. Numărul doctoranzilor a constituit 1522 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 2,5% faţă de anul 2012. Comparativ cu anul 2005 s-au înregistrat fluctuaţii în numărul de doctoranzi la studii cu frecvenţă redusă, fiind în creştere cu 7,9%, iar la zi numărul doctoranzilor s-a redus cu 35,9%. Totodată, ponderea doctoranzilor cu frecvenţă redusă a crescut cu 11,3 puncte procentuale faţă de anul 2005 şi constituie 73,3%.

Figura 1. Evoluţia efectivelor de doctoranzi, în anii 2005-2013

Circa trei pătrimi din numărul total de doctoranzi au urmat studiile în instituţiile de învăţămînt superior. În anul 2013, ponderea femeilor în numărul total de doctoranzi a fost de 56,0%.

Tabelul 1. Numărul doctoranzilor pe forme de învăţămînt, în anii 2012-2013

2012

2013

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Numărul doctoranzilor, total

1485

394

1091

1522

406

1116

- instituţii de cercetări ştiinţifice

388

132

256

390

126

264

- instituţii de învăţămînt superior

1097

262

835

1132

280

852

Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul drept (18,2%), după care urmează medicina şi economie (respectiv 14,7% şi 14,0%). Totodată, comparativ cu anul 2012, în structura pe domenii ştiinţifice se atestă unele diferenţe, în special la drept (+ 4,0 puncte procentuale), economie (-2,6 p.p.), medicină (-0,7 p.p.), biologie (-0,5 p.p.), etc.

Figura 2. Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în anul 2013

Structura pe grupe de vîrstă relevă o pondere mai mare a doctoranzilor cu vîrste pînă la 30 ani (55 la sută), comparativ cu persoanele în vîrstă de peste 30 ani (45 la sută). În perioada anilor 2005-2013, constatăm o creştere a ponderii doctoranzilor cu vîrste de peste 30 ani (de la 19,4% în 2005 la 45,0% în 2013), şi o descreştere semnificativă a celor cu vîrsta pînă la 25 ani (de la 40,6% în 2005 la 9,6% în 2013).

Figura 3. Evoluţia doctoranzilor, pe grupe de vîrstă, în anii 2005-2013

În instituţiile publice numărul de doctoranzi a constituit 1366 persoane sau 89,8% din total doctoranzi. Cu finanţare de la buget au urmat studiile 916 persoane sau două treimi din doctoranzi. Numărul de doctoranzi în instituţiile private2 a fost de 156 persoane, faţă de 102 persoane în 2012.

Înmatriculaţi. În anul 2013 au fost înmatriculate la studii de doctorat 472 persoane, inclusiv 278 persoane cu finanţare bugetară (cu 1,8% mai mult comparativ cu anul 2012) şi 194 persoane în bază de contract (+15,5% ).

Din 167 doctoranzi înmatriculaţi la zi, 68,9% sunt cu finanţare de la buget (78,2% în anul 2012), iar în cazul studiilor cu frecvenţă redusă (305 persoane) ponderea persoanelor cu finanţare de la buget constituie 53,4% (54,2% în anul 2012).

Tabelul 2. Numărul persoanelor înmatriculate, pe forme de învăţămînt, în anii 2012-2013

2012

2013

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Înmatriculaţi, total

441

142

299

472

167

305

- instituţii de cercetări ştiinţifice

112

47

65

121

52

69

- instituţii de învăţămînt superior

329

95

234

351

115

236

În perioada anilor 2009-2011 s-a înregistrat o scădere a ponderii doctoranzilor înmatriculaţi din contul bugetului de la 82,8% pînă la 68,5%, fiind urmat de o creştere pînă la 80,2% în 2013.

Figura 4. Structura persoanelor înmatriculate, după forma de finanţare a studiilor, în anii 2005-2013

Absolvenţi. În anul 2013 au absolvit studiile de doctorat 349 persoane sau cu 8,2% mai puţin comparativ cu anul 2012. Reducerea numărul de absolvenţi a fost înregistrată la instituţiile de învăţămînt superior, în cazul studiilor de zi (cu 38,8% faţă de anul 2012). Practic două treimi din absolvenţi au urmat studiile din contul bugetului. În condiţiile în care numărul total de absolvenţi, care au urmat studiile din contul bugetului s-a redus cu 3,4% faţă de anul precedent, se atestă o creştere a numărului de absolvenţi la forma de învăţămînt cu frecvenţă redusă (+11,8%) şi paralel o scădere a doctoranzilor la zi (- 18,6%).

Tabelul 3. Numărul absolvenţilor, pe forme de învăţămînt, în anii 2012-2013

2012

2013

Total

inclusiv studii:

Total

inclusiv studii:

de zi

cu frecvenţă redusă

de zi

cu frecvenţă redusă

Absolvenţi, total

380

160

220

349

117

232

- instituţii de cercetări ştiinţifice

78

39

39

92

43

49

- instituţii de învăţămînt superior

302

121

181

257

74

183

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

24

8

16

13

3

10

- instituţii de cercetări ştiinţifice

3

1

2

4

2

2

- instituţii de învăţămînt superior

21

7

14

9

1

8

Doctoranzi străini. În anul 2013, numărul doctoranzilor străini a constituit 249 persoane3, din care 186 persoane (74,7%) sînt din România, iar 50 persoane (20,1%) din Israel. Majoritatea doctoranzilor străini erau înscrişi în instituţiile de învăţămînt superior (88,8%), la cursuri cu frecvenţă redusă (98,8%) şi în bază de contract (99,6%). Numărul doctoranzilor străini care au absolvit doctoratul în Republica Moldova în anul 2013 a constituit 40 persoane, 85 la sută fiind absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior.

Studii de postdoctorat. În anul 2013 studiile de postdoctorat au fost organizate în 20 instituţii, inclusiv 11 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 9 instituţii de învăţămînt superior. Numărul total al postdoctoranzilor a constituit 35 persoane faţă de 39 persoane în anul 2012.

Tabelul 4. Indicatorii principali a studiilor de postdoctorat, în anii 2012-2013

2012

2013

Numărul postdoctoranzilor, total

39

35

- instituţii de cercetări ştiinţifice

14

13

- instituţii de învăţămînt superior

25

22

Înmatriculaţi, total

17

16

- instituţii de cercetări ştiinţifice

7

6

- instituţii de învăţămînt superior

10

10

Absolvenţi, total

17

19

- instituţii de cercetări ştiinţifice

6

7

- instituţii de învăţămînt superior

11

12

Din total absolvenţi ai anului de referinţă, cu susţinerea tezei

1

6

- instituţii de cercetări ştiinţifice

1

1

- instituţii de învăţămînt superior

5

În anul 2013 la studii de postdoctorat au fost înmatriculate 16 persoane, iar numărul absolvenţilor a fost de 19 persoane. Ponderea femeilor în numărul total de postdoctoranzi a fost de 60,0%. Numărul absolvenţilor cu susţinerea tezei a constituit 6 persoane, în patru domenii ştiinţifice: ştiinţe fizico-matematice, tehnică, istorie şi medicină (3 persoane).

Note:

1 Cu 2 instituţii de învăţămînt superior mai mult comparativ cu anul 2012.
2 Sectorul privat fiind prezentat de 4 instituţii de învăţămînt superior.
3 Doctoranzii străini nu sunt incluşi în numărul total de doctoranzi.

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78 

 

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
28659 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran