RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 11.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015
Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015
16.09.2015
Versiune tipar

Veniturile şi cheltuielile populaţiei în trimestrul II anul 2015

Biroul Naţional de Statistică informează că, în trimestrul II 2015 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 1997,1 lei, fiind în creştere cu 13,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2014. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) veniturile populaţiei au înregistrat o creştere de 5,3%1.

Veniturile din activitatea salariată reprezintă cea mai importantă sursă de venit, 43,4% din veniturile totale disponibile, contribuţia acestora fiind în creştere faţă de trimestrul II 2014 cu 0,4 puncte procentuale (vezi anexa, tabelul 1).

În trimestrul II 2015 prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor gospodăriilor în proporţie de 19,9% sau cu 1,1 puncte procentuale mai mult faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Veniturile obţinute din activităţile pe cont propriu reprezintă 16% din veniturile populaţiei, din care 9,3% sunt veniturile din activitatea individuală agricolă, iar 6,7% - veniturile din activitatea individuală non-agricolă.

Transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 16,3% din total venituri, iar contribuţia acestora este cu 0,9 puncte procentuale mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Figura 1. Structura veniturilor disponibile totale, în trimestrul II 2015

În funcţie de mediul de reşedinţă, se constată că veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 703,0 lei sau de 1,4 ori mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. Sursa principală de venit a populaţiei din mediul urban este activitatea salariată, care reprezintă 56,9% din total venituri (55,6% în trimestrul II 2014) şi prestaţiile sociale – 18,5% (17,1% în trimestrul II 2014) (vezi anexa, tabelul 2).

În mediul rural, cea mai importantă sursă de venit la fel este activitatea salariată (28,6%) dar contribuţia este de 2 ori mai mică decît în mediul urban. Totodată, veniturile obţinute din activitatea individual agricolă au asigurat 18,4% din totalul veniturilor disponibile.

Populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării, ponderea acestora în venituri fiind de 23,3% faţă de 10% în cazul populaţiei din mediul urban. Totodată, pentru populaţia din mediul rural este caracteristică o pondere mai mare a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind 21,5% comparativ cu 18,5% în mediul urban (vezi anexa, tabelele 2-3).

În structura veniturilor disponibile ale populaţiei, predominante sînt veniturile băneşti – 90,1%, iar celor în natură le revine 9,9%. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor băneşti a însumat 1799,5 lei lunar în medie pe o persoană, iar cele în natură – 197,6 lei (vezi anexa, tabelul 1). Veniturile băneşti constituie 96,1% din veniturile populaţiei din mediul urban, iar în mediul rural ponderea acestora este de 83,5% (vezi anexa, tabelele 2-3).

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul II 2015 au constituit în medie pe o persoană 2075,6 lei, fiind în creştere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent cu 14,8% (vezi anexa, tabelul 4). În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum) populaţia a cheltuit în medie cu 6,3% mai mult comparativ cu trimestrul II 2014.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar – 41,9% (44,9% în trimestrul II 2014). Pentru întreţinerea locuinţei o persoană în medie a alocat 17,9% din cheltuielile totale de consum (- 0,4 p.p. faţă de trimestrul II 2014), iar pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 11% (+ 0,7 p.p). Celelalte cheltuieli au fost direcţionate pentru sănătate (6,3% faţă de 5,5% în trimestrul II 2014), transport (4,7% faţă de 4,4%), comunicaţii – 4,5% (nivelul anului precedent), dotarea locuinţei (4% faţă de 3,2%), învăţămînt (0,6% faţă de 0,9%) etc.

Figura 2. Structura cheltuielilor totale de consum ale gospodăriilor în trimestrul II 2015

În medie, cheltuielile de consum ale populaţiei din mediul urban în total au constituit 2531,1 lei lunar pe o persoană, respectiv cu 809,6 lei sau de 1,5 ori mai mult faţă de mediul rural.

În mediul urban, pentru asigurarea consumului de produse alimentare, populaţia a alocat 39,3% din cheltuielile lunare de consum (42,6% în trimestrul II 2014), iar în rural – 45% (47,4%). Populaţia urbană a cheltuit mai mult pentru întreţinerea locuinţei (18,3% faţă de 17,4 % în mediul rural), transport (5,2% faţă de 4,2%), servicii de comunicaţii (5% faţă de 4%), pentru hoteluri, cafenele şi restaurante (3,5% faţă de 0,3%), servicii de agrement (1,6% faţă de 0,4%) şi învăţămînt (0,7% faţă de 0,5%). Totodată, populaţia rurală a cheltuit mai mult pentru îmbrăcăminte, încălţăminte (11,5% faţă de 10,6% în mediul urban), sănătate (6,6% faţă de 6%) şi dotarea locuinţei (4,6% faţă de 3,5%)  (vezi anexa tabelele 5-6).

În structura cheltuielilor totale de consum ale populaţiei predomină cheltuielile băneşti – 90,6%, celor în natură le revine respectiv 9,4%. În gospodăriile urbane cheltuielile în natură constituie 3,7% din total cheltuieli de consum, de regulă acestea fiind cazurile consumului de produse alimentare primite gratis din afara gospodăriei (rude, ajutor material, etc.). În cazul gospodăriilor rurale cheltuielile în natură reprezintă consumul produselor alimentare din gospodăria auxiliară şi care constituie 16% din total cheltuieli de consum (vezi anexa, tabelul 4-6).

Notă:

1 Indicele preţurilor de consum în trimestrul II 2015 faţă de trimestrul II 2014 a constituit 108,0%

Persoană de contact:
Ala Negruţa
şef al direcţiei statistica serviciilor sociale şi condiţiilor de trai
tel. 0 22 40 30 78

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
23968 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran