RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Comunicate de presă / Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova în ianuarie-martie 2017
05.05.2017
Versiune tipar

Activitatea de comerț exterior a Republicii Moldova 
în ianuarie-martie 2017*

Biroul Naţional de Statistică informează că exporturile de mărfuri realizate în luna martie 2017 s-au cifrat la 212,1 mil. dolari SUA, cu 20,1% mai mult față de luna precedentă și cu 31,5% - comparativ cu luna martie 2016.

Figura 1. Evoluția lunară a exporturilor de mărfuri

În ianuarie-martie 2017 exporturile de mărfuri au totalizat 528,2 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din 2016 cu 26,8%.

Exporturile de mărfuri autohtone au constituit 347,4 mil. dolari SUA (65,8% din total exporturi), fiind în creștere cu 31,8% față de ianuarie-martie 2016, care a contribuit la majorarea pe total exporturi cu 20,1%.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 180,8 mil. dolari SUA (34,2% din total exporturi), majorându-se cu 18,1% comparativ cu ianuarie-martie 2016. Reexporturile de mărfuri după prelucrare au deținut 23,0% din total exporturi, iar reexporturile de mărfuri clasice, care nu au suferit transformări esențiale – 11,2%.

Exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene (UE–28) au însumat 335,6 mil. dolari SUA (cu 26,4% mai mult față de ianuarie-martie 2016), deținând o cotă de 63,5% în total exporturi (63,8% – în ianuarie-martie 2016).

Țările CSI au fost prezente în exporturile Moldovei cu o pondere de 20,1% (20,4% - în ianuarie-martie 2016), ce corespunde unei valori de 106,0 mil. dolari SUA. Exporturile de mărfuri către aceste țări s-au majorat cu 24,7%, comparativ cu ianuarie-martie 2016.

Figura 2. Structura exporturilor de mărfuri pe grupe de țări

Analiza evoluției exporturilor pe țări în ianuarie-martie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016, relevă majorarea exporturilor către România (+29,3%), Federația Rusă (+42,0%), Turcia (de 2,2 ori), Italia (+20,1%), Germania (+26,9%), Bulgaria (de 1,8 ori), Spania (de 7,8 ori), Regatul Unit al  Marii  Britanii și Irlandei de Nord (+19,1%), Elveția (de 2,1 ori), Belarus (+10,8%), Austria (+38,4%), Polonia (+11,2%), Olanda (+31,4%), Georgia (de 1,6 ori), Grecia (+26,9%), Belgia (+52,3%), Serbia (de 3,9 ori), Iordania (de 14,4 ori), Liban (+35,8%), Malaysia (de 1,7 ori) și Emiratele Arabe Unite (de 3,7 ori), care a favorizat creșterea pe total exporturi cu 27,8%.

În același timp, s-au redus livrările către Irak (-75,5%), Franța (-12,4%), Indonezia (-68,9%) şi Statele Unite ale Americii (-17,4%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 3,8%.

Figura 3. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-martie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016 s-au marcat creșteri la exporturile de semințe și fructe oleaginoase (+59,7%), cereale și preparate pe bază de cereale (de 2,1 ori), mașini și aparate electrice (+33,8%), legume și fructe (+24,4%), produse medicinale și farmaceutice (de 2,6 ori), îmbrăcăminte și accesorii (+12,0%), băuturi alcoolice și nealcoolice (+9,7%), fire, țesături și articole textile (+16,7%), petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 3,5 ori), zahăr, preparate pe bază de zahăr, miere (+32,0%), produse chimice organice (de 1,8 ori), vehicule rutiere (+38,6%), produse lactate și ouă de păsări (+54,6%), minereuri metalifere și deșeuri de metale (de 1,6 ori), construcții prefabricate; alte instalații și accesorii pentru instalații sanitare, de încălzit și de iluminat (de 2,7 ori), mobilă și părțile ei (+5,1%), carne și preparate din carne (de 2,2 ori), îngrășăminte naturale și minerale naturale (de 1,8 ori), care au contribuit la majorarea pe total exporturi cu 25,8%.

Totodată, s-au micșorat exporturile de cauciuc prelucrat (-86,7%), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (-29,6%), uleiuri esențiale, rezinoide și substanțe parfumate, preparate pentru toaleta, produse pentru înfrumusețare (-21,8%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (-21,9%), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (-37,5%), atenuând astfel creșterea pe total exporturi cu 2,6%.

Importurile de mărfuri realizate în luna martie 2017 au însumat 431,3 mil. dolari SUA, cu 29,7% mai mult față de luna anterioară și cu 17,6% - comparativ cu luna martie 2016.

Figura 4. Evoluția lunară a importurilor de mărfuri

În ianuarie-martie 2017 importurile de mărfuri au totalizat 1030,8 mil. dolari SUA, volum superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2016 cu 19,7%.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene (UE-28) s-au cifrat la 490,7 mil. dolari SUA (cu 23,2% mai mult față de ianuarie-martie 2016), deținând o pondere de 47,6% în total importuri (46,3% - în ianuarie-martie 2016).

Importurile de mărfuri provenite din țările CSI au avut o valoare de 271,5 mil. dolari SUA (cu 8,4% mai mult decât în ianuarie-martie 2016), care echivalează cu o cotă de 26,3% în total importuri (29,1% – în ianuarie-martie 2016).

Figura 5. Structura importurilor de mărfuri pe grupe de țări

Analiza evoluției importurilor pe țări în ianuarie-martie 2017, comparativ cu perioada similară din anul 2016 relevă creșteri la importurile din România (+39,2), China (+31,8%), Germania (+23,7%), Statele Unite ale Americii (de 2,0 ori), Ucraina (+16,3%), Belarus (+49,7%), Turcia (+14,2%), Italia (+14,2%), Ungaria (+43,0%), Franța (+25,5%), Polonia (+23,3%), Bulgaria (+43,4%), Vietnam (de 2,6 ori), Republica Cehă (+28,3%), Federația Rusă (+0,9%), Spania (+12,2%), Olanda (+14,2%), Belgia (+31,8%), Elveția (+39,4%), Coreea de Sud (+51,7%), Slovacia (+50,1%), Slovenia (+51,4%) și Macedonia (de 3,2 ori), care au favorizat majorarea pe total importuri cu 20,2%.

Totodată, s-a înregistrat micșorarea livrărilor din Austria (-22,5%), Lituania (-33,6%) și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (-8,3%), care a atenuat creșterea pe total importuri cu 0,8%.
                           
Figura 6. Structura importurilor pe grupe de mărfuri

În ianuarie-martie 2017, comparativ cu aceeași perioadă din anul 2016 au sporit importurile de petrol, produse petroliere și produse înrudite (de 1,7 ori), produse medicinale și farmaceutice (de 1,7 ori), mașini și aparate electrice și părți ale acestora (+19,1%), aparate și echipamente de telecomunicații și pentru înregistrarea și reproducerea sunetului și imaginii (de 1,9 ori), vehicule rutiere (+21,2%), îmbrăcăminte și accesorii(+42,8%), zahăr, preparate pe bază de zahăr; miere (de 2,7 ori), mașini și aparate industriale cu aplicații generale; părți și piese detașate ale acestor mașini (+31,2%), fire, țesături și articole textile (+10,8%), articole de voiaj; sacose și similare (de 6,6 ori), încălțăminte (de 1,9 ori), mașini și aparate specializate pentru industriile specifice (+18,7%), produse lactate și ouă de păsări (+50,1%), semințe și fructe oleaginoase (+22,7%), instrumente și aparate, profesionale, științifice și de control (+49,3%), cereale și preparate pe bază de cereale (+18,2%), materiale plastice prelucrate (+19,4%), fier și oțel (+16,0%), articole din lemn (+24,2%), mobila şi părțile ei (28,4%), mașini și aparate de birou sau de prelucrarea automată a datelor (+37,6%), cărbune, cocs si brichete (de 5,8 ori), articole prelucrate din metal (+9,2%), hârtie, carton și articole din pastă de celuloză, din hârtie sau din carton (+12,1%), produse chimice organice (+41,0%), mașini generatoare de putere și echipamentele lor (de 1,7 ori), contribuind la creșterea pe total importuri cu 19,9%. 

Totodată, s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz (-23,6%), tutun brut și prelucrat (-27,7%), cauciuc prelucrat (-11,5%), atenuând majorarea pe total importuri cu 3,4%.
                                                                   
Deficitul balanței comerciale în luna martie 2017 a fost de 219,2 mil. dolari SUA, cu 63,1 mil. dolari SUA (+40,4%) mai mare decât cel înregistrat în luna februarie 2017 și cu 13,7 mil. dolari SUA (+6,6%) - comparativ cu luna martie 2016.

Figura 7. Evoluția lunară a balanței comerciale

Decalajul considerabil în evoluția exporturilor și importurilor a determinat acumularea în ianuarie-martie 2017 a unui deficit al balanței comerciale în valoare de 502,6 mil. dolari SUA, cu 58,0 mil. dolari SUA (+13,1%) mai mare față de cel înregistrat în aceeași perioadă din anul 2016. Cu țările Uniunii Europene (UE-28) balanța comercială s-a încheiat cu un deficit de 155,1 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2016 – 132,9 mil. dolari SUA), iar cu țările CSI - de 165,5 mil. dolari SUA (în ianuarie-martie 2016 – 165,5 mil. dolari SUA).

Figura 8. Tendințele comerțului exterior de mărfuri

Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-martie 2017 a fost de 51,2%, comparativ cu 48,4% în perioada corespunzătoare din anul 2016.

Persoanele fizice au importat în ianuarie-martie 2017 mărfuri și produse în valoare de 67,4 mil. dolari SUA, de 3,7 ori mai mult față perioada similară din anul 2016. Majorarea importurilor a fost condiționată, în principal, de creșterea livrărilor de autoturisme și autovehicule (de 4,0 ori), cărora le-au revenit 95,3% din importurile realizate de persoanele fizice.

Anexe:

*Note:

1. Informația nu include operațiunile de export-import a întreprinderilor 
și organizațiilor din partea stîngă a Nistrului și mun. Bender.
2. Datele pentru luna martie 2017 sînt provizorii, iar pentru lunile precedente și perioada corespunzătoare din anul 2016 – date rectificate.
3. Reexporturile Republicii Moldova includ în sine reexporturile de mărfuri clasice și reexporturile de mărfuri după prelucrare. 
Reexporturile de mărfuri clasice reprezintă exporturile de mărfuri străine, care anterior au fost importate în tară și nu au suferit transformări esențiale, țara de origine a acestora fiind neschimbată.
Reexporturile de mărfuri după prelucrare reprezintă mărfurile străine, care au fost importate în țară pentru perfecționare activă, sau in scopul producerii și în urma acestor proceduri și-au schimbat poziția tarifară, dar țara de origine a mărfurilor a rămas neschimbată, deoarece nu au fost îndeplinite criteriile de transformare esențială, pentru a fi modificată țara de origine a mărfii.

Sursa datelor: Serviciul Vamal (declarațiile vamale de export și import a agenților economici).

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24617 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran