RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 15.10.2019
Prima / Noutăţi / Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2009 şi obiectivele principale pentru anul 2010
Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2009 şi obiectivele principale pentru anul 2010
19.03.2010
Versiune tipar

Activitatea Biroului Naţional de Statistică în anul 2009 şi obiectivele principale pentru anul 2010

Activitatea Biroului Naţional de Statistică (BNS) desfăşurată în anul 2009 a urmărit să asigure furnizarea către autorităţile publice centrale şi locale, mediului de afaceri, cercului academic, publicului larg a informaţiei statistice în volumul şi termenele stabilite în Programul lucrărilor statistice pentru anul 2009 (PLS), aprobat prin Hotărîre de Guvern. De asemenea, în anul de raport, BNS şi-a concretizat eforturile întru asigurarea funcţionalităţii optime a sistemului statistic naţional şi îmbunătăţirea permanentă a capacităţii sale de a răspunde în timp util la solicitările de informaţii statistice ale tuturor categoriilor de utilizatori.

În anul de referinţă BNS a realizat: 163 cercetări statistice, 39 publicaţii tipărite (cu periodicitate anuală şi trimestrială, precum şi de o singură dată), 157 note informative şi informaţii operative despre situaţia social-economică a ţării şi 412 informaţii operative despre situaţia social-economică a raioanelor (municipiilor). De asemenea, în cursul anului au fost gestionate 3 registre statistice şi 7 clasificatoare, iar la solicitarea organizaţiilor internaţionale BNS a remis cca 70 chestionare cu date statistice cu o periodicitate diferită.

În vederea dezvoltării producţiei statistice în conformitate cu necesităţile informaţionale ale societăţii şi standardele internaţionale pe parcursul anului 2009 au fost realizate pentru prima dată asemenea cercetări statistice ca:

 • lansarea cercetărilor „Intrarea tinerilor pe piaţa muncii” şi „Activităţile copiilor” - module complementare la Ancheta Forţei de Muncă;
 • realizarea studiului în gospodării „Excluderea socială a populaţiei” - modul complementar la Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice;
 • realizarea cercetării „Condiţiile de dezvoltare a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen” - modul complementar la Ancheta structurală anuală.

În anul 2009 eforturile BNS au fost îndreptate spre dezvoltarea activităţii de diseminare electronică. Acest proces s-a desfăşurat în baza respectării principiilor transparenţei şi confidenţialităţii datelor statistice, în conformitate cu prevederile legale şi normative în vigoare privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în Republica Moldova şi, mai ales, cu cele ale Codului de bune practici al statisticilor europene.

În acest context, este de remarcat îmbunătăţirea esenţială a design-ului site-ului statistica.gov.md şi prezentarea mai complexă a paginilor. În anul 2009 au fost plasate 157 comunicate de presă cu principalii indicatori statistici pe ţară; publicaţii - 103 ediţii în format electronic, inclusiv şi o serie de ediţii din anii precedenţi; metodologii statistice; serii de timp –
638; indicatori cheie; clasificatoare - 9; formulare statistice - 167 şi formulare tipizate - 14. De asemenea, au fost plasate numeroase informaţii de interes public privind diverse noutăţi, evenimente publice organizate de BNS. În comparaţie cu anul 2008 numărul informaţiilor elaborate şi plasate pe pagina web a crescut considerabil, spre exemplu: comunicatele de presă cu indicatori statistici - cu 35, seriile de timp – cu 542 unităţi etc.

Ţinînd cont de faptul că anul 2009 a fost unul dificil din punct de vedere financiar, majoritatea publicaţiilor statistice au fost editate doar în versiune electronică, fiind plasate pentru uz liber pe pagina web a BNS. Totuşi, s-au depus eforturi considerabile, cu suportul partenerilor străini, pentru tipărirea unor publicaţii statistice de referinţă.

În 2009 a continuat lucrul asupra creării fişierelor în programul PC-Axis şi implementării PX-Web. Această nouă metodă de diseminare electronică a datelor statistice va fi lansată în anul 2010. Perioada de referinţă a fost marcată şi de elaborarea structurii metadatelor în conformitate cu standardele europene, ceea ce va permite cunoaşterea mai bună a informaţiei statistice, interpretarea corectă a datelor şi compararea la nivel internaţional şi, ca efect, creşterea încrederii faţă de datele statistice.

În contextul implementării Reformei Administraţiei Publice Centrale din Republica Moldova şi dezvoltării instituţionale mai viguroase, în anul 2009 BNS a aprobat Planul de dezvoltare instituţională pe anii 2009-2011 (PDI). Planul defineşte misiunea şi viziunea BNS, analiza mediului intern şi extern, include principalele direcţii de activitate ale acestuia, indică asupra structurilor din cadrul sistemului BNS responsabile de realizarea activităţilor şi atingerea obiectivelor stabilite.

Obiectivele principale pentru anul 2010 prevăd:

 • Pregătirea şi realizarea primului Recensămînt general agricol în anul 2010;
 • Definitivarea şi promovarea proiectului de Lege cu privire la organizarea şi efectuarea Recensămîntului general al populaţiei;
 • Renovarea pe etape a sistemului informatic statistic, în special prin definitivarea proiectului Concepţiei de dezvoltare a sistemului informaţional al BNS şi crearea subsistemului informaţional e-raportare;
 • Dezvoltarea în continuare a sistemului de indicatori, metodologiilor de calcul a acestora, sistemului de cercetări statistice în conformitate cu normele Uniunii Europene, mai ales perfecţionarea statisticii pe termen scurt privind activitatea întreprinderilor; extinderea utilizării metodelor prin sondaj;
 • Dezvoltarea diseminării informaţiei statistice, îndeosebi prin intermediul paginii web;
 • Perfecţionarea coordonării în cadrul sistemului statistic naţional, în special intensificarea activităţii Consiliului Naţional pentru Statistică;
 • Dezvoltarea colaborării internaţionale în domeniul statisticii, în deosebi privind armonizarea statisticii naţionale cu standardele UE.

Persoana de contact:

Ala Pâslariuc
Responsabil Relaţii Publice
Tel. 40 30 51

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
24541 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran