RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 21.10.2019
Prima / Funcţii vacante / Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (instructori-controlori)
Anunţ cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (instructori-controlori)
07.04.2014 // Termenul limită de depunere a documentelor - 22 aprilie 2014, ora: 17:00.
Versiune tipar

ANUNŢ
cu privire la angajarea personalului temporar pentru recensămînt (instructori-controlori)

În conformitate cu prevederile articolului 10 al Legii nr. 90 din 26.04.2012 cu privire  la Recensămîntul Populaţiei şi al Locuinţelor din Republica Moldova din anul 2014, Biroul Naţional de Statistică anunţă procedura de preselecţie privind angajarea în bază de contract de prestare a serviciilor, a personalului temporar de recensămînt pentru organizarea şi efectuarea recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014:

- Instructori-controlori (pe perioadă determinată 26 zile) -

Instructor-controlor este persoana care coordonează, şi verifică lucrările efectuate de recenzorii, care desfăşoară activitatea în cadrul secţiei de recensămînt la indicaţia şi îndrumarea şefului de circumscripţie.

Sarcinile:

 1. Participarea la instruire. Studierea Manualului personalului de recensămînt, explicarea tuturor neclarităţilor în perioada instruirii.
 2. Organizarea şi efectuarea vizitei preliminare împreună cu recenzorii din secţia sa. Monitorizarea şi participarea nemijlocită prin vizite în teren, asigură corectitudinea efectuării acestei măsuri de către recenzori.
 3. Monitorizarea şi controlul efectuării recenzării pe teren în perioada 12-25 mai 2014 de către recenzorii din secţia sa de recensămînt. Verificarea zilnică a calităţii /corectitudinii și plenitudinii informațiilor înregistrate în chestionarele de recensămînt, consultă recenzorii pe toate întrebările apărute.
 4. Preluarea mapelor cu documentația de recensămînt, verificarea ordonării chestionarelor în mapă, precum şi verificarea plenitudinii recenzării și a calităţii datelor înscrise în chestionare, verificarea corectitudinii completării centralizatoarelor de către recenzori. Întocmirea centralizatorului pe secţia de recensămînt.
 5. Predarea documentaţiei de recensămînt completată şi a celei neutilizate sau deteriorate şefului de circumscripţie.

Cerinţe generale:

 • să deţină cetăţenia Republicii Moldova;
 • să cunoască limba română şi rusă scris, citit şi vorbit;
 • să nu aibă antecedente penale (în acest sens va completa o declaraţie pe propria răspundere);
 • să îndeplinească condiţiile de studii medii de specialitate sau superioare;
 • să aibă capacitate deplina de exerciţiu;
 • să aibă o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcţiei (fără probleme de dicţie, de văz, locomotorii);
 • să aibă o ţinută decentă şi un limbaj corespunzător;
 • să aibă un scris citeţ;
 • să aibă capacitate de a face calcule simple şi corecte la însumarea datelor;
 • să aibă capacitatea fizică de efort prelungit, pentru a vizita locuinţele pe o întindere geografică mare;
 • să poată fi disponibil între orele 8.00-20.00 pe toată durata de desfăşurare a recensămîntului, inclusiv în zilele de sîmbătă şi duminică;
 • în zonele cu populaţie de altă etnie este necesară cunoaşterea şi a limbii acelei etnii;
 • deţinerea unui telefon mobil este un avantaj, pentru o comunicare eficientă cu coordonatorii superiori.

Abilităţi:

 • abilităţile de comunicare;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • abilităţile impuse de postul solicitat;
 • comportamentul în situaţiile de criză.

Dosarul de participare va conţine:

 • Formularul de angajare, care se completează la OTS (în limba română sau rusă) conform Anexei 1;
 • copia buletinului de identitate;
 • copia certificatului/diplomei de absolvire a studiilor superioare sau medii de specialitate;
 • declaraţie pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale, care se completează la OTS, în loc de cazier judiciar;
 • 2 poze 3x4 color;
 • copia CPAS;
 • copia poliţei de asigurare medicală;
 • certificat bancar privind deţinerea unui cont bancar.

Dosarele vor fi depuse la Organele teritoriale pentru statistică (OTS) conform vizei de domiciliu a candidaţilor de la data de 7 aprilie pînă la 22 aprilie 2014, ora: 17:00.

Candidaţii selectaţi vor fi anunţaţi despre rezultatele evaluării dosarelor de aplicare nu mai târziu de 24 aprilie 2014.

Condiţiile de muncă, drepturile şi obligaţiile, remunerarea muncii sunt stipulate în Contractul de prestare servicii.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
25347 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran