RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.06.2019
Prima /
Preţuri
Versiune tipar
 

Indicele preţurilor de consum

Indicele preţurilor de consum (IPC) este un instrument de măsură care caracterizează şi furnizează o estimare a evoluţiei de ansamblu a preţurilor mărfurilor cumpărate şi tarifelor serviciilor utilizate de către populaţie pentru satisfacerea necesităţilor de trai într-o anumită perioadă (perioada curentă) faţă de o perioadă anterioară (perioada de referinţă).

Rata lunară a inflaţiei  reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună faţă de luna precedentă.

Rata medie lunară a inflaţiei  exprimă media creşterilor lunare ale preţurilor. Se calculează ca o medie geometrică a indicilor lunari ai preţurilor de consum cu bază în lanţ din care se scade baza de comparaţie egală cu 100.

Rata medie anuală a inflaţiei reprezintă creşterea medie a preţurilor de consum într-un an faţă de anul precedent.
Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preţurilor dintru-n an şi cel al anului precedent, din care se scade 100. La rîndul lor, indicii medii ai preţurilor din cei doi ani se determină ca midii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculaţi faţă de aceeaşi bază.

Rata anuală a inflaţiei  reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent, faţă de aceeaşi lună a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual, între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna corespunzătoare a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100.

Rata inflaţiei la sfârşitul anului  reprezintă creşterea preţurilor de consum în luna decembrie a unui an faţă de aceeaşi lună anului precedent. Rata se calculează pe baza produsului indicilor lunari cu baza în lanţ raportaţi la 100. Din acest produs exprimat în procente, se scade 100.

Indicele inflaţiei de bazăMetodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază.

Indicii preţurilor producţiei agricole

Preţul de vînzare a producţiei agricole  valoarea în bani al unei unităţi de producţie.

Preţul mediu de vînzare a producţiei agricole se  calculează pe grupe de produse cu specificarea principalelor culturi agricole.

Indicii preţurilor la producţia agricolă se calculează în baza preţurilor medii efective, stabilite la producţia vîndută în perioada de raport, în procente faţă de anul precedent.
Indicii  de preţ pot fi obţinuţi în două moduri:

• Indicii  preţurilor produselor agricole individuale, care măsoară evoluţia  preţurilor la anumite  produse agricole vîndute în perioada curentă faţa de o  perioadă de bază sau referinţă.
• Indicii agregaţi de preţ (pe formula Paaşe) , care se calculează pe:

1. grupe de produse (cereale şi leguminoase-boabe, plante uleioase, culturi etero-oleaginoase, sfeclă de zahăr, tutun, cartofi, legume, culturi bostănoase, fructe şi pomuşoare, struguri, vite şi păsări, lapte, ouă, lînă)
2. total producţia vegetală;
3. total producţia animalieră;
4. total producţia agricolă.

Indicii  preţurilor producţiei industriale

Indicele preţurilor producţiei industriale măsoară evoluţia de ansamblu a preţurilor produselor/serviciilor industriale fabricate şi livrate de producătorii interni într-o anumită perioadă (denumită perioadă curentă) faţă de o perioadă anterioară (denumită perioadă de bază sau de referinţă).Pentru construirea indicelui preţurilor producţiei industriale în calcul sunt luate doar tranzacţiile corespunzătoare primului stadiu de comercializare a produselor, adică la ieşirea acestora din întreprinderile producătoare.

Obiectul tranzacţiilor comerciale efectuate de producătorii industriali către cumpărători sunt produsele vîndute la cel mai detaliat nivel (produse-sortiment). Lista acestora se stabileşte preventiv şi este constantă pentru o anumită perioadă de timp cu posibila actualizare la necesitate. Tranzacţiile comerciale pot fi efectuate atît pe piaţa internă cît şi la export.

Variabila observată este preţul asociat tranzacţiei care va fi determinat în funcţie de vînzător (agentul economic), de specificul produsului supus tranzacţionării, de tipul de cumpărător şi de alte caracteristici ale tranzacţiei.

Preturile pentru produsele vîndute de agenţii economici sunt înregistrate separat pentru livrările pe piaţa internă şi cele pentru export.

Indicele preţurilor în construcţii

Indicele preţurilor în construcţii - raportul preţurilor curente la lucrările de construcţii-montaj, înregistrate trimestrial în 100 organizaţii reprezentative, către preţurile de deviz ale anului 1991 şi preţurile anului precedent.

Indicii valorii unitare ai comerţului exterior

Indicii valorii unitare ai comerţului exterior caracterizează variaţia valorii exporturilor şi importurilor în baza schimbării preţurilor, în timp ce volumele fizice rămîn neschimbate. Calcularea indicilor valorii unitare se efectuează în baza datelor obţinute din declaraţiile vamale atît pe total exporturi şi importuri, cît şi separat, pentru fiecare marfă şi grup de mărfuri. În mărfurile alese pentru calcul (mărfuri reprezentative) se includ toate mărfurile omogene din Nomenclatorul mărfurilor, codificate la nivel de 9 simboluri, cu informaţii disponibile asupra cantităţii şi costului, prezente atît în perioada de raport, cît şi în perioada de bază. Drept bază pentru calcularea indicilor valorii unitare se ia anul precedent.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27446 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran