RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 19.04.2019
Prima / Metadate
Finanţe
Versiune tipar
 
Bugetul public national reprezintă totalitatea veniturilorşi cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Bugetul consolidat reprezintă totalitatea veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat şi ale bugetelor locale, formate ca elemente independente în sistemul bugetar.

Veniturile bugetului consolidat sînt impozitele şi taxele, alte încasări ale statului, specificate de legislaţia în vigoare.

Cheltuielile bugetului consolidat sînt determinate de cheltuielile prevăzute de legea bugetară anuală în vederea satisfacerii necesităţilor societăţii, dintre care: acoperirea necesităţilor social-culturale şi de cercetări ştiinţifice, întreţinerea aparatului de stat, acoperirea necesităţilor militare, achitarea datoriei de stat, acordarea de subvenţii, dezvoltarea sectorului economic al statului etc.

Deficitul bugetar reprezintă depăşirea cheltuielilor asupra veniturilor.

Excedentul bugetar reprezintă depăşirea veniturilor asupra cheltuielilor.

Profitul (pierderile) pînă la impozitare reflectă rezultatul financiaral întreprinderii, obţinut din toate activităţile.

Profitul net - rezultatul financiar obţinut de întreprindere în cursul perioadei de gestiune, după impozitare.

Creanţele constituie o parte a activelor care trebuie achitate întreprinderii de către alte persoane fizice şi juridice la un termen anumit.

Datoriile reprezintă surse de finanţare din afară, puse la dispoziţia întreprinderii de către furnizori, terţi etc., care trebuie achitate la un termen anumit, stabilit conform contractului şi altor acte normative. În componenţa datoriilorse includ: datoriile financiare, comerciale, calculate.

Datorii financiare - datoriile aferente capitalului atras (credite bancare şi împrumuturi primite de întreprindere de la persoane fizice şi juridice).

Datorii comerciale - datoriile rezultate din operaţiunile comerciale (datorii faţă de furnizori şi antreprenori privind materia primă, mărfurile şi mijloacele fixe primite, precum şi pentru serviciile prestate).

Datorii calculate - datorii faţă de alte persoane fizice şi juridice (faţă de personalul întreprinderii, organele asigurărilor sociale, buget, diverşi creditori).

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
46672 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran