RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.06.2019
Prima / Metadate
Ocrotirea sănătăţii
Versiune tipar
 

 Demografie

Mortalitatea infantilă   reprezintă număr de decese a copiilor în vîrstă sub 1 an exprimat la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Mortalitatea copiilor în vârstă sub 5 ani  reprezintă număr de decese a copiilor în vîrstă sub 5 ani exprimat la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Mortalitatea maternă  reprezintă numărul de decese materne, exprimat ca raport la 1000 născuţi-vii, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata mortalităţii populaţiei  generale după principalele cauze de deces reprezintă numărul total de decedaţi după principalele cauze de deces conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, la 100 mii locuitori.

Naşteri asistate de către personal medical calificat  reprezintă naşterile asistate de către personal medical calificat (medic, sora medicală, etc.).

Morbilitatea, invaliditatea şi spitalizarea

Incidenţa prin o anumită maladie  reprezintă frecvenţa cazurilor noi, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Prevalenţa prin o anumită maladie  reprezintă frecvenţa cazurilor noi, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară şi a cazurilor vechi (înregistrate anterior), într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata incidenţei generale  reprezintă frecvenţa cazurilor noi de maladii, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Rata prevalenţei generale  reprezintă frecvenţa cazurilor noi de maladii, înregistrate pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară şi a cazurilor vechi (înregistrate anterior), într-o populaţie, la 100 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Structura incidenţei generale  reprezintă numărul de maladii caz nou după principalele nozologii conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, exprimat la 100 maladii total caz nou, %.

Structura prevalenţei generale reprezintă numărul de maladii caz nou şi caz vechi, după principalele nozologii conform Clasificaţiei Internaţionale a Maladiilor revizia a X, exprimat la 100 maladii total cazuri, %.

Invaliditate primară  reprezintă frecvenţa de îmbolnăviri care întrerup definitiv capacitatea de muncă, total sau parţial, caz nou, înregistrat pentru prima dată de către o instituţie medico-sanitară, într-o populaţie, la 10 mii locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr mediu de vizite la 1 locuitor în an  reprezintă numărul de vizite la medici, ce au fost făcute de locuitori, exprimat la număr mediu anual al populaţiei stabile.

Invaliditatea copiilor în vârstă de până la 18 ani  reprezintă frecvenţa copiilor cu vârsta 0 -17 ani 11 luni 29 zile cu dizabilităţi, caz nou, la 1000 copii cu vârsta 0 -17 ani 11 luni 29 zile, într-un spaţiu şi timp dat.

Nivel de spitalizare a bolnavilor  reprezintă frecvenţa internărilor în staţionar, la 100 locuitori, într-un spaţiu şi timp dat.

Letalitatea reprezintă frecvenţa persoanelor decedate în staţionar, la numărul bolnavilor externaţi plus decedaţi în instituţia medico-sanitară dată, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr intervenţii chirurgicale  reprezintă numărul de intervenţii chirurgicale efectuate bolnavilor externaţi şi plus decedaţi din secţiile chirurgicale, într-un spaţiu şi timp dat.

Număr bolnavi internaţi în staţionar  reprezintă frecvenţa internărilor în staţionar, într-un spaţiu şi timp dat.

Durata medie de spitalizare a bolnavului la un pat reprezintă numărul mediu de zile petrecute de 1 bolnav la 1 pat.

Număr întreruperi de sarcină total  reprezintă frecvenţa întreruperilor de sarcină la femei de vârstă fertilă la 1000 copii născuţi – vii.

Resursele sistemului de sănătate

Instituţii medico-sanitare spitaliceşti reprezintă instituţiile medico-sanitare cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care prestează servicii medicale specializate în condiţii de staţionar (proiectul Legii spitalelor).

Instituţii de asistenţă medicală de urgenţă  acordă asistenţa medicală urgentă prespitalicească şi transportarea medicală asistată la apelul pacientului, altor persoane sau la cererea lucrătorilor medicali în regim continuu, de la locul accidentului sau îmbolnăvirii şi în timpul transportării pînă la transmiterea pacientului instituţiei medico-sanitare, inclusiv în situaţii de crize, pe întreg teritoriul republicii.

Instituţii de asistenţă medicală primară  reprezintă instituţiile de asistenţă medicală primară ce furnizează servicii medicale primare către pacienţii înscrişi pe lista proprie, în baza cererii depuse conform principiului de liberă alegere, indiferent de statutul persoanei (asigurată sau neasigurată), inclusiv din alte instituţii în caz de urgenţe medico-chirurgicale, sau alte situaţii justificate din punct de vedere medical. (Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 695 din 13.10.2010).

Întreprinderi individuale de ambulatoriu reprezintă instituţiile, care prestează servicii medicale în condiţii de ambulatoriu – servicii de asistenţă medicală primară şi specializată de ambulatoriu. Centrele Medicilor de familie, Centrele de Sănătate, Oficiile Medicilor de Familie, Oficiile de Sănătate, Secţiile consultative.

Personal medical  reprezintă numărul de medici sau personal medical mediu, în perioada de referinţă.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran