RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 18.04.2019
Prima / Concepte şi definiţii
Statistica salarizării
Versiune tipar
 

Salariat este considerată persoana care prestează o muncă conform unei anumite specialităţi, calificări sau într-o anumită funcţie, în schimbul unei remuneraţii sub formă de salariu în bani sau în natură, sub formă de comi­sion etc., în baza unui contract individual de muncă cu întreprinderea sau unitatea locală (filiala, reprezentanţa), indiferent de forma ei de proprietate, tipul lucrului îndeplinit, numărul de ore lucrate (timp complet sau parţial) şi de durata contractului (perioada determinată sau nedeterminată).

În tabelele despre numărul mediu anual al salariaţilor, câştigul salarial, costul forţei de muncă pînă în anul 2010 inclusiv, datele cuprind toate instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi şi toate unităţile economice din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane.

Începînd cu anul 2011 datele cuprind:

 • prin metoda exhaustivă (toate): instituţiile din sectorul bugetar, indiferent de numărul de salariaţi şi unităţile economice din sectorul real cu un număr de 20 şi mai multe persoane;
 • prin metoda selectivă: unităţile economice din sectorul real cu un număr de 1-19 persoane.

Efectivul salariaţilor la sfîrşitul anului reprezintă numărul de persoane, existente în unitate în ultima zi a anului, angajate cu contract individual de muncă/rapoarte de serviciu pe durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrători sezonieri, managerul/administratorul), care au lucrat sau care nu şi-au putut îndeplini obligaţiile de muncă aflînduse în concedii medicale, concedii de maternitate, pentru îngrijirea copilului, în concedii de odihna, în concedii fără plată, beneficiind de timp liber prevăzut de lege sau stabilit prin contractul colectiv de munca sau învoiţi, în grevă etc. Nu sunt cuprinşi salariaţii detaşaţi la lucru în străinătate şi cei care cumulează mai multe funcţii şi nu au funcţia de baza la unitatea raportoare.

Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică simplă, rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi (exclusiv cei al căror contract de muncă/raport de serviciu a fost suspendat) din anul de referinţă – inclusiv zilele de repaus săptămînal, sărbătorile legale şi alte zile nelucrătoare – împărţită la numărul total al zilelor calendaristice (365 zile).

Din efectivul zilnic de salariaţi luat în calcului numărului mediu se exclud: salariaţii aflaţi în concedii fără plată, în concedii medicale, grevă, detaşaţi la lucru în străinătate care sunt plătiţi numai în valută (sau în lei şi în valută), alte absenţe neplătite. Salariaţii aflaţi în şomaj tehnic, care beneficiază de o indemnizaţie din salariul de bază, se includ în numărul mediu proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul de muncă.

Salariaţii angajaţi cu program parţial sunt incluşi proporţional cu timpul efectiv lucrat sau prevăzut în contractul individual de munca.

Timpul efectiv lucrat cuprinde timpul lucrat în cadrul programului normal de lucru stabilit prin contractul colectiv de muncă şi timpul suplimentar, în zilele lucrătoare peste programul normal de lucru, şi în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi alte zile nelucrătoare. Se exprima în mii ore-om.

Se exclud zilele libere şi sărbătorile legale, pauzele de masă, concediile de odihnă, concediile de boală, întreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor etc.

Timpul plătit nelucrat cuprinde zilele lucrătoare aferente concediilor de odihnă, sărbătorilor legale, întreruperi ale lucrului neimputabile salariaţilor, concediului de studii plătit precum şi alt timp plătit nelucrat (zile libere pentru evenimente familiale deosebite: căsătorie, naştere deces; scoaterea de la locul de muncă pentru activităţi obşteşti; pauzelor de masă şi odihnă plătite sau în alte cazuri prevăzute prin contractul colectiv de muncă sau prin legislaţie), zile libere acordate cu ocazia ieşirii la pensie, desfacerii contractului de muncă din motive neimputabile salariaţilor, transferul în interes de serviciu în altă localitate, instalării la post, detaşării, şomaj tehnic etc. În timpul plătit nelucrat se includ orele plătite exclusiv de angajator. Orele nelucrate, plătite din bugetul asigurărilor sociale de stat se exclud.

Câştigul salarial mediu brut lunar reprezintă raportul dintre sumele brute calculate salariaţilor în perioada de referinţă către numărul mediu al salariaţilor şi numărul de luni din perioada de referinţă.

Sumele brute calculate salariaţilor includ plăţi brute în bani sau în natură, acordate salariaţilor, de regulă, peste intervale regulate de timp, pentru timpul lucrat sau lucrul efectuat. Se includ de asemenea plăţile pentru timpul nelucrat, primele anuale, sezoniere sau alte prime acordate neregulat. Sumele calculate din bugetul asigurărilor sociale nu se includ în sumele brute calculate şi în câştigul salarial mediu.

Câştigul salarial mediu net lunar reprezintă raportul dintre sumele brute calculate salariaţilor în perioada de referinţă exceptând impozitul pe venitul persoanelor fizice/salariaţilor şi contribuţiile individuale de asigurări sociale de stat obligatorii; primele individuale de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (conform cotelor în vigoare) către numărul mediu al salariaţilor şi numărul de luni din perioada de referinţă.

Cheltuieli cu forţa de muncă (costul forţei de muncă) reprezintă totalitatea cheltuielilor directe şi indirecte suportate de către angajator cu forţa de muncă salariată.

Cheltuielile directe cu forţa de muncă includ: sumele calculate pentru timpul lucrat, sumele calculate pentru timpul nelucrat şi drepturile în natură.

În sumele calculate pentru timpul lucrat se includ:

 • salariile de bază brute corespunzătoare timpului efectiv lucrat în program normal şi suplimentar (inclusiv indexări, indemnizaţii de conducere, salarii de merit şi alte drepturi care potrivit actelor normative fac parte din salariul de bază);
 • sporurile şi indemnizaţiile acordate sub formă de procent din salariul de bază brut sau sume fixe;
 • alte adaosuri la salarii potrivit legii sau stabilite prin contracte colective de muncă;
 • premiile în cursul anului şi cele anuale sub diferite forme din fondul de salarii, al 13-lea salariu, ajutor material cu ocazia plecării în concediul de odihnă etc.;
 • alte sume plătite din fondul de salarii, profitul net, alte fonduri potrivit legii sau conform contractelor colective de muncă (comisioanele din vînzări, valoarea acţiunilor distribuite salariaţilor sau înlesniri pentru procurarea acestora, plăţile făcute de către angajator salariaţilor în cadrul unor programe de economisire etc.).

În sumele calculate pentru timpul nelucrat se includ sumele calculate pentru: concediile de odihnă, de studii, pentru zile de sărbători, evenimente familiale deosebite (căsătorie, naşterea copilului, deces etc.), şomaj tehnic etc.

Drepturile în natură includ sumele acordate salariaţilor ca remunerare a muncii, potrivit unor acte normative sau prevederilor contractelor colective de muncă sub forma de produse, chirie, combustibil, energie, transport, hrană etc.

Cheltuielile indirecte cu forţa de muncă reprezintă cheltuielile suportate de angajator, altele decît remuneraţiile personalului precum: contribuţiile angajatorului pentru asigurările sociale obligatorii de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală plătite de angajator, costurile formării profesionale, cheltuieli cu angajarea de personal, examen medical, echipament individual de protecţie, alimentaţie specială/de protecţie, pentru materiale igienico-sanitare de protecţie etc.

Costul mediu lunar al forţei de muncă reprezintă totalitatea cheltuielilor (directe şi indirecte) efectuate de unitate cu forţa de muncă, în medie, pe un salariat; se obţine prin raportarea sumei anuale a cheltuielilor cu forţa de muncă la numărul mediu anual al salariaţilor şi numărul de luni în perioada de referinţă.

Sector bugetar - totalitatea unităţilor finanţate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi din mijloace speciale, indiferent de subordonarea ramurală.

Sector real - totalitatea unităţilor cu autonomie financiară, inclusiv a celor care beneficiază de dotaţii bugetare, indiferent de subordonarea ramurală, tipul de proprietate şi forma de organizare juridică.

 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
47157 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran