RO RU EN
Benzi RSS
Actualizat la: 20.06.2019
Prima / Concepte şi definiţii
Construcții
Versiune tipar
 

Lucrările de construcţii reprezintă ansamblul de activităţi desfăşurate în scopul producerii de bunuri imobiliare concretizate în clădiri şi construcţii civile noi, precum şi restaurarea, repararea şi întreţinerea celor existente.

Valoarea totală a lucrărilor de construcţii cuprinde valoarea lucrărilor de construcţii noi, a reparaţiilor capitale şi curente, precum şi a lucrărilor de întreţinere executate la clădiri şi construcţii existente, realizate de agenţii economici cu genul principal de activitate „Construcţii”. Acest indicator se referă la lucrările de construcţii terminate pe stadii fizice, acceptate la plată de beneficiar.

Valoarea lucrărilor de construcţii noi (inclusiv lucrările de reconstrucţie şi extindere) –  reprezintă valoarea lucrărilor de construcţii executate pentru prima dată, cuprinse în articolele de deviz.

Valoarea lucrărilor de reparaţii capitale reprezintă valoarea complexului de lucrări care se execută la construcţiile existente după expirarea întregului ciclu de funcţionare prevăzut în normativele tehnice şi care au ca scop asigurarea menţinerii caracteristicilor tehnico-economice ale construcţiilor pe întreaga durată de serviciu normată.

Valoarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente reprezintă valoarea ansamblului de operaţii (zugrăvire, vopsire, reparare a unor părţi neînsemnate etc.) ce se realizează la o construcţie existentă pentru a asigura continuitatea folosirii ei, împiedicarea unei uzuri rapide şi prelungirea duratei de funcţionare.

Lucrările de construcţii pot fi executate la clădiri rezidenţiale, clădiri nerezidenţiale, precum şi la construcţiile inginereşti.

Clădirea este construcţia permanentă care se ridică deasupra solului, formând un tot întreg din punct de vedere constructiv şi arhitectonic, izolată (distanţată) spaţial sau despărţită de altele prin pereţi exteriori, având acoperiş propriu şi intrare separată.

Clădirile rezidenţiale sunt destinate în exclusivitate sau în principal pentru locuinţe (peste 50% din spaţiul locuibil sau din volumul construit este utilizat pentru locuit). Se consideră clădiri rezidenţiale, clădirile pentru colectivităţi (case pentru copii, case de bătrâni, orfelinate, cămine).

Clădirile nerezidenţiale sunt destinate în exclusivitate sau în principal altor scopuri decât cele rezidenţiale, din această categorie făcând parte clădirile administrative şi alte clădiri. În categoria alte clădiri se cuprind: hoteluri, clădiri pentru comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, clădiri pentru transport şi comunicaţii, clădiri industriale şi agricole, clădiri pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, cultură fizică şi agrement, etc.

Construcţiile inginereşti sunt construcţii care nu îndeplinesc caracteristicile de clădiri şi care au ca scop crearea condiţiilor pentru realizarea activităţilor de producţie, servicii sau pentru desfăşurarea activităţilor social-culturale (drumuri, căi ferate, poduri, stadioane, etc.).

La lucrările de construcţie-montaj se referă:

 1. lucrările privind construcţia, reconstrucţia, extinderea, reutilarea tehnică a construcţiilor permanente şi provizorii şi lucrările de montare a construcţiilor din beton armat, metal, lemn etc.;
 2. lucrările privind construcţia reţelelor externe şi interne de alimentare cu apă, canalizare, aprovizionare cu căldură, gaze, energie electrică, construirea instalaţiilor vizând protecţia mediului ambiant de impurificare;
 3. lucrările de instalare a utilajului tehnic şi sanitar;
 4. lucrările privind construcţia conductelor de petrol şi gaze, liniilor aeriene şi de transport prin cablu a energiei electrice, liniilor de telecomunicaţii, lucrările privind construcţia podurilor şi debarcaderelor, lucrările de reparaţie a drumurilor tehnice, scafandriere şi alte lucrări speciale de construcţie;
 5. lucrări de construcţie a temeliei, fundaţiei şi construcţiilor-suport pentru utilaj, privind înzidirea şi căptuşirea cazanelor, cuptoarelor şi altor instalaţii;
 6. lucrări inginereşti de prevenire a eroziunii terenurilor, a alunecărilor de teren, avalanşelor etc.;
 7. lucrări  de  ameliorare,  de  pregătire  şi  planificare  a  teritoriului  construcţiei  şi  alte  lucrări  de construcţie neenumerate, dar care sunt prevăzute de regulamentul şi actele normative în vigoare.

La alte lucrări executate în antrepriză se referă:

 1. lucrări tehnico-culturale;
 2. lucrări privind recultivarea terenurilor şi ameliorarea primară a suprafeţelor agricole;
 3. lucrări de construcţie şi restaurare;
 4. lucrări de curăţare a sistemelor de irigare şi asanare;
 5. lucrări de asanare a suprafeţelor fondului forestier;
 6. lucrări de gazificare a apartamentelor executate din contul mijloacelor populaţiei;
 7. lucrări de înlocuire a zidăriei refractare ale agregatelor termice şi tehnice, lucrările de foraj al sondelor tehnice şi de diminuare a apei, efectuate pentru activitatea de bază a întreprinderii;
 8. lucrări de foraj-afânare pentru efectuarea cercetărilor în construcţie şi alte lucrări.

Nu se includ în valoarea lucrărilor de construcţii în antrepriză:

 1. valoarea lucrărilor de înlăturare a rebutului şi remedierea lucrărilor de construcţie-montaj efectuate necalitativ;
 2. valoarea utilajului montat şi remontat, de asemenea valoarea pieselor procurate sau confecţionate pe şantier pentru completarea utilajului;
 3. producţia şi serviciile producţiilor auxiliare şi ale gospodăriilor de deservire;
 4. valoarea pieselor procurate sau confecţionate pe şantier, blocurilor, construcţiilor şi materialelor de construcţie care încă nu sunt utilizate în lucru;
 5. transferarea avansurilor de la beneficiari;
 6. mijloacele transferate organizaţiilor în antrepriză de la beneficiari pentru dezvoltarea bazei de producţie şi pentru crearea infrastructurii sociale;
 7. taxa valorii adăugate;
 8. valoarea serviciilor privind acordarea organizaţiilor de construcţii-montaj a maşinilor, mecanismelor şi instrumentului mecanizat, atelierelor mobile şi altui utilaj în arendă (fără personalul de deservire);
 9. valoarea lucrărilor de încărcare-descărcare şi altor lucrări auxiliare executate în afara şantierului (de exemplu: pentru producţiile auxiliare şi gospodăriile de deservire a organizaţiilor în antrepriză la depozite, de întreprinderi, organizaţii, instituţii), de asemenea lucrul maşinilor şi mecanismelor de construcţie în cariere şi alte întreprinderi industriale, de transport şi de producţii auxiliare.

Lucrările de construcţii se grupează şi se prezintă:

- pe următoarele elemente de structură:
 1. lucrări de construcţii noi,
 2. lucrări de reparaţii capitale,
 3. lucrări de întreţinere şi reparaţii curente,
 4. alte lucrări.

- pe următoarele tipuri de construcţii:

 1. clădiri rezidenţiale;
 2. clădiri nerezidenţiale;
 3. construcţii inginereşti.
 
 
 
 
Prima Contact Harta
 
Comunicate de presă  / Banca de date statistice  / Statistici pe domenii  / Produse şi servicii  / Recensăminte  / Metadate  / Standardul SDDS al FMI  / Obiectivele de Dezvoltare Durabilă  /  e-Raportare  / Formulare și clasificări  / Despre BNS  / Transparenţa în procesul decizional  / Cooperare internaţională  / Noutăţi şi evenimente  / Referinţe utile  / Achiziţii publice  / Funcţii vacante
Sus
27930 vizitatori în decurs de 30 zile
 
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions / Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development / E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions / 2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
Creat de Trimaran