Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-octombrie 2008
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-octombrie 2008
21.11.2008

Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-octombrie 20081

În ianuarie-octombrie 2008 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat mărfuri în volum de 14388,7 mii tone, nivel superior celui realizat în perioada corespunzătoare din anul 2007 cu 3,6%. Majorarea a fost determinată de sporirea volumelor de mărfuri transportate cu mijloacele de transport auto (+4,8%), feroviar (+3,0%) şi fluvial (+9,0%), în timp ce în transportul aerian s-a înregistrat o reducere de 15,4%.

Tendinţe similare s-au marcat şi la parcursul mărfurilor, care a crescut cu 6,3% în raport cu ianuarie-octombrie 2007 pe seama sporirii acestuia în transportul auto (+14,6%), feroviar (+1,8%) şi fluvial(+10,2%).

Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor în ianuarie-octombrie 2008, se prezintă după cum urmează:

Mărfuri transportate

Parcursul mărfurilor

mii tone

în % faţă de
ianuarie-octombrie 2007

mil. tone-km

în % faţă de
ianuarie-octombrie 2007

Întreprinderi de transport - total

14388,7

103,6

4200,1

106,3

din care:

feroviar

10015,9

103,0

2609,5

101,8

auto2

4210,0

104,8

1589,0

114,6

fluvial

162,1

109,0

0,6

110,2

aerian

0,68

84,6

1,0

96,2

În ianuarie-octombrie 2008 întreprinderile de transport auto2 au transportat 4210,0 mii tone de mărfuri sau cu 192,8 mii tone (+4,8%) mai mult, comparativ cu perioada similară din anul 2007. Ponderea cea mai considerabilă în volumul total de mărfuri transportate revine întreprinderilor din municipiul Chişinău (60,8%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-octombrie 2008 au fost transportate mărfuri în volum de 10015,9 mii tone, cu 3,0% mai mult, faţă de aceeaşi perioadă din anul 2007. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară, ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: ciment şi alte materiale de construcţie (51,6%), metale feroase şi fier vechi (20,8%), cereale şi produse de panificaţie (8,5%).

În ianuarie-octombrie 2008, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2007 s-a majorat numărul de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze (+8,2%), cu transportul aerian (+15,4%), pe cînd în transportul fluvial numărul acestora s-a redus cu 10,7%.

Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor, pe moduri de transport public, în ianuarie-octombrie 2008, se prezintă astfel:

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de
ianuarie-octombrie 2007

mil. pasageri-km

în % faţă de
ianuarie-octombrie 2007

Transportul:

feroviar*

4275,4

102,4

362,5

104,0

cu autobuze şi microbuze

91800,1

108,2

2201,8

107,3

fluvial

92,2

89,3

0,18

89,3

aerian

412,0

115,4

556,3

117,8

* Datele pe ianuarie-septembrie

În ianuarie-octombrie 2008 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 91,8 mil. pasageri, cu 8,2% mai mult decît în aceeaşi perioadă din anul 2007. Din numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze 60,5% au fost transportaţi de agenţii economici din municipiul Chişinău.

În ianuarie-septembrie 2008 cu mijloacele de transport feroviar au fost transportaţi 4275,4 mii pasageri, cu 2,4% mai mult, faţă de perioada similară din anul 2007.

1 Informaţia se prezintă fără datele agenţilor economici din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
2 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă

Persoană de contact: Mura Maros – şeful secţiei statistica serviciilor, tel. 40 30 77
Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în ianuarie-octombrie 2008
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire