Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
17.03.2010

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010*

Biroul Naţional de Statistică anunţă că în luna februarie 2010 preţurile în industrie în ansamblu s-au majorat faţă de ianuarie curent cu 1,6%. În comparaţie cu decembrie 2009 preţurile medii ale producţiei industriale au marcat o creştere de 4,7%, iar faţă de februarie 2009 s-au majorat cu 10,3%.

IPPI_feb_2010_oi.png

În industria extractivă în februarie 2010 s-a înregistrat majorarea preţurilor faţă de decembrie 2009 cu 2,2%, iar comparativ cu februarie 2009 şi ianuarie curent preţurile s-au diminuat cu, respectiv, 1,5% şi 1,2%.

În industria prelucrătoare în februarie 2010 preţurile s-au majorat cu 3,2% faţă de decembrie 2009, cu 9,1% faţă – de februarie 2009 şi cu 0,5% – faţă de ianuarie curent.

În sectorul energetic preţurile în februarie 2010 s-au majorat cu 14,0% faţă de decembrie 2009, cu 13,8% – faţă de februarie 2009 şi cu 8,0% – faţă de ianuarie curent.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM se prezintă astfel:

Tipuri de activităţi

Februarie 2010
în % faţă de:

Informativ:februarie 2009
în % faţă de
decembrie 2008

ianuarie 2010

decembrie 2009

februarie 2009

Total industrie

101,6

104,7

110,3

95,9

inclusiv livrat pe piaţa: internă

102,2

105,7

109,4

96,1

externă

100,6

103,2

111,3

95,7

Industria extractivă

98,8

102,2

98,5

96,3

inclusiv livrat pe piaţa: internă

98,7

101,5

95,6

96,3

externă

100,0

108,9

-

Industria prelucrătoare

100,5

103,2

109,1

95,7

inclusiv livrat pe piaţa: internă

100,4

103,1

107,5

95,7

externă

100,6

103,2

111,2

95,7

Energie electrică şi termică

108,0

114,0

113,8

100,0

* Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Notă: Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) – 14-22, 24-29, 31, 33, 36, 40 (nu se includ, în special, serviciile industriale).

La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa:
/pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343

Persoana de contact:

Valentina Comarniţchi
Şef al Direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel: 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna februarie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire