Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2010
 
Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2010
22.10.2010

Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2010 1)

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna septembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 984,3 mii tone de mărfuri, cu 24,9% mai mult faţă de luna precedentă şi cu 21,4% – comparativ cu luna septembrie 2009. Parcursul mărfurilor în luna septembrie 2010 a totalizat 315,7 mil. tone-km, cu 16,4% mai mult în raport cu luna august 2010 şi cu 11,9% – faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

În ianuarie-septembrie 2010 întreprinderile de transport feroviar, auto2, fluvial şi aerian au transportat 5674,1 mii tone de mărfuri, cu 1,8% mai mult faţă de perioada similară din anul 2009. Majorarea volumului de mărfuri transportate a fost condiţionată, în principal, de creşterea acestuia la întreprinderile de transport aerian (+44,4%) şi auto2 (+27,7%).

Parcursul mărfurilor a totalizat 2133,4 mil. tone-km, cu 11,1% mai mult decît în ianuarie-septembrie 2009.

Tabelul 1. Volumul de mărfuri transportate şi parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport, pe moduri de transport

Ianuarie-septembrie 2010

În % faţă de ianuarie-septembrie 2009

Septembrie 2010

în % faţă de august 2010

în % faţă de septembrie 2009

Mărfuri transportate – total, mii tone

5674,1

101,8

124,9

121,4

 din care pe moduri de transport:

feroviar

2580,2

83,7

113,5

92,7

auto2

2997,0

127,7

136,9

159,3

fluvial

96,1

68,4

66,2

51,1

aerian

0,84

144,4

80,4

143,7

Parcursul mărfurilor – total, mil. tone-km

2133,4

111,1

116,4

111,9

 din care pe moduri de transport:

feroviar

633,0

86,5

107,8

94,2

auto2

1499,0

126,2

120,6

121,6

fluvial

0,26

55,9

65,6

39,1

aerian

1,1

150,2

92,1

156,0

În ianuarie-septembrie 2010 întreprinderile de transport auto2 au transportat 2997 mii tone de mărfuri, cu 27,7% mai mult faţă de aceeaşi perioadă din anul 2009. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul auto revin întreprinderilor din municipiile Chişinău (50,7%) şi Bălţi (14,8%), raioanele: Străşeni (6,9%), Sîngerei (6,0%), Anenii Noi (5,0%), Ialoveni (2,6%) şi Cauşeni (2,6%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-septembrie 2010 au fost transportate 2580,2 mii tone de mărfuri, sau 83,7% din volumul înregistrat în perioada similară din anul 2009. În structura mărfurilor încărcate în vagoane la staţiile de cale ferată din ţară ponderi mai mari s-au înregistrat la următoarele grupe de mărfuri: cereale şi produse de panificaţie – 28,4% (în ianuarie-septembrie 2009 – 41,7%), metale feroase şi fier vechi – 24,8% (în ianuarie-septembrie 2009 – 17,4%), materiale de construcţie şi ciment – 15,1% (în ianuarie-septembrie 2009 – 11,9%).

Tabelul 2. Numărul de pasageri transportaţi şi parcursul pasagerilor în ianuarie-septembrie 2010, pe moduri de transport public

Pasageri transportaţi

Parcursul pasagerilor

mii pasageri

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

mil. pasageri-km

în % faţă de ianuarie-septembrie 2009

Transport public:

feroviar*

3334,6

94,2

270,5

93,6

autobuze şi microbuze

77732,1

98,1

1784,3

101,7

fluvial

91,3

100,7

0,18

100,7

aerian

438,5

122,1

535,4

113,8

* Datele pe ianuarie-august

În ianuarie-septembrie 2010 cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 77,7 mil. pasageri, cu 1,9% mai puţin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2009. Ponderi semnificative în numărul total de pasageri transportaţi cu autobuze şi microbuze deţin agenţii transportatori din municipiile Chişinău (62,3%) şi Bălţi (8,4%), raioanele: Cahul (4,5%), Orhei (3,3%), Ungheni (1,9%), Ialoveni (1,9%), Edineţ (1,5%) şi Străşeni (1,5%).

Cu mijloacele de transport feroviar în ianuarie-august 2010 au fost transportaţi 3334,6 mii pasageri, cu 5,8% mai puţin faţă de perioada similară din anul 2009.

    Note:

    1) Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi municipiul Bender
    2) Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri contra plată şi dispun de 10 şi mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

Persoana de contact:

Svetlana Bulgac
şef al secţiei statistica serviciilor de piaţă
Tel. 72 84 74

Prima / Transportul de mărfuri şi pasageri în Republica Moldova, în ianuarie-septembrie 2010
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire