Prima / Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
 
Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
23.03.2012

Câştigul salarial1 mediu în ianuarie 2012

Biroul Naţional de Statistică informează, că în luna ianuarie 2012, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 3139,0 lei, înregistrând o creştere cu 10,7% faţă de luna ianuarie 2011.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna ianuarie curent 2839,1 lei (+12,5% faţă de ianuarie 2011). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 3288,1 lei (+10,1% faţă de ianuarie 2011).

Indicele câştigului salarial real pentru luna ianuarie 2012 faţă de luna ianuarie 2011 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 103,5%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în ianuarie 2012 pe activităţi economice

Activităţi economice

ianuarie 2012, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2011

Total economie

3139,0

110,7

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

1775,6

115,1

Piscicultura

1534,4

107,1

Industrie:

3382,4

106,0

industria extractivă

2962,4

111,8

industria prelucrătoare

3086,7

107,0

Energia electrică şi termică, gaze şi apă

4748,4

102,9

Construcţii

3055,8

109,3

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

2956,9

118,9

Hoteluri şi restaurante

2402,1

109,5

Transporturi şi comunicaţii

3760,1

113,8

Activităţi financiare

5918,2

110,2

Tranzacţii imobiliare

3876,8

107,8

Administraţie publică

3459,8

108,6

Învăţământ

2704,0

112,9

Sănătate şi asistenţă socială

2936,5

108,6

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

2667,0

105,5

Note:

* Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender
1 Datele cuprind  unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şefa direcţiei statistica pieţei muncii şi demografiei
Tel. 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în ianuarie 2012
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire