Prima / Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011
 
Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011
13.07.2012

Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 20111

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011.

Începînd cu anul 2000 poate fi observată o creştere continuă a speranţei de viaţă, excepţie făcînd doar 2005, an în care s-a înregistrat un nivel înalt al mortalităţii generale şi celei infantile. În anul 2011, acest indicator a înregistrat valoarea maximă a perioadei date – 70,9 ani, inclusiv la bărbaţi – 66,8 şi la femei – 74,9 ani. Creşterea semnificativă a speranţei de viaţă a fost influenţată de scăderea mortalităţii generale pînă la 11,0 decedaţi la 1000 locuitori, şi a celei infantile care a constituit 10,9 decedaţi în vîrstă sub un an la 1000 născuţi-vii.

Figura nr. 1. Speranţa de viaţă la naştere pentru anii 2000-2011 (ani)

Femeile trăiesc mai mult decât bărbaţii cu 8,1 ani. Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, în anul 2011, durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban a fost mai mare decât a celor din mediul rural, respectiv cu cîte 3,59 ani atît pentru bărbaţi cît şi pentru femei.

Tabelul nr. 1. Speranţa de viaţă la anumite vîrste

Vîrsta, ani

Total

Urban

Rural

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele sexe

Bărbaţi

Femei

2011

0

70,88

66,82

74,92

73,24

69,10

77,15

69,45

65,51

73,56

15

56,97

53,05

60,83

59,16

55,21

62,83

55,64

51,80

59,60

30

42,53

38,83

46,12

44,61

40,83

48,08

41,28

37,68

44,93

45

29,01

25,84

31,94

30,94

27,71

33,78

27,88

24,79

30,85

60

17,38

15,30

19,04

18,78

16,65

20,51

16,64

14,62

18,26

65

14,30

12,67

15,49

15,60

13,95

16,83

13,66

12,08

14,81

2010

0

69,1

65,0

73,4

72,0

67,8

76,3

67,4

63,4

71,7

15

55,3

51,2

59,4

58,1

53,9

62,1

53,6

49,7

57,8

30

40,9

37,1

44,8

43,6

39,7

47,4

39,3

35,6

43,2

45

27,7

24,6

30,7

30,0

26,7

33,1

26,3

23,4

29,3

60

16,6

14,8

18,2

18,3

16,3

20,1

15,8

14,0

17,3

65

13,6

12,1

14,8

15,2

13,7

16,4

12,8

11,4

14,0

2009

0

69,3

65,3

73,4

71,5

67,5

75,3

68,0

64,0

72,2

15

55,6

51,6

59,5

57,7

53,7

61,5

54,2

50,4

58,3

30

41,2

37,4

44,8

43,2

39,3

46,8

39,9

36,3

43,7

45

27,9

24,8

30,8

29,7

26,4

32,7

26,8

23,8

29,7

60

16,8

14,8

18,3

18,0

15,7

19,8

16,2

14,4

17,6

65

13,6

11,9

14,8

14,6

12,8

16,0

13,0

11,5

14,2

Note:

1 Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoana de contact:
Nina Cesnocova
şefa secţiei statistica demografică
Tel. 0 22 40 31 10

Prima / Durata medie a vieţii în Republica Moldova în anul 2011
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire