Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012
 
Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012
19.10.2012

Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012

Biroul Naţional de Statistică comunică, că producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-septembrie 2012 a marcat 78,4% faţă de perioada respectivă a anului 2011. Micşorarea producţiei globale agricole a fost determinată de scăderea accentuată a producţiei vegetale - cu 33,1%, producţia animalieră marcînd o descreştere moderată - cu 0,3%.

O influenţă negativă semnificativă asupra ritmului volumului fizic al producţiei  agricole în  ianuarie-septembrie a.c. faţă  de perioada corespunzătoare a anului 2011 a avut descreşterea recoltei culturilor cerealiere. Conform datelor preliminare, recolta globală a grîului (în greutate după finisare) în gospodăriile de toate categoriile a constituit circa 460 mii tone, sau cu 42% mai puţin faţă de anul 2011, a orzului - circa 110 mii tone (mai puţin cu 44%). Mersul recoltării în întreprinderile agricole (inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari)¹ indică scăderea recoltei medii pe principalele culturi agricole (îndeosebi a porumbului).

Roada medie la hectar a culturilor agricole în întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) mari1, în perioada de recoltare pînă la 1 octombrie 2012, se prezintă prin următoarele date:

Chintale

2012 în % faţă de 2011

Cereale şi leguminoase boabe (cu excepţia porumbului) - total

16,4

65

           din care:

     grîu de toamnă şi primăvară

16,9

61

     orz de toamnă şi primăvară

14,5

73

Porumb pentru boabe

10,3

30

Floarea soarelui

10,9

66

Cartofi

120,4

68

Legume de cîmp

54,3

79

Fructe – total

42,7

88

           din care:

     sămînţoase

53,8

84

     sîmburoase

27,9

95

Struguri

40,1

97

Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-septembrie 2012

total

în % faţă de ianuarie-septembrie 20112

Ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

129,6

103,5

100

din care:

întreprinderile agricole3

34,0

109,0

26,3

gospodăriile populaţiei

95,6

101,7

73,7

Lapte– total, mii tone

395,7

96,2

100

din care:

întreprinderile agricole3

12,6

108,8

3,2

gospodăriile populaţiei

383,1

95,9

96,8

Ouă  - total, mil. buc.

459,3

88,8

100

din care:

întreprinderile agricole3

169,5

99,5

36,9

gospodăriile populaţiei

289,8

83,5

63,1

Descreşterea producţiei animaliere în ianuarie-septembrie 2012 faţă de perioada respectivă a anului 2011 a avut loc datorită micşorării producţiei de lapte în gospodăriile populaţiei cu 4,1% şi a producţiei de ouă - atît în gospodăriile populaţiei - cu 16,5%, cît şi în întreprinderile agricole - cu 0,5%.

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) în gospodăriile de toate categoriile a crescut cu 3,5%: din care creşterea porcinelor – cu 6,0%, ovinelor şi caprinelor – cu 3,8%, păsărilor – cu 0,4%, bovinelor – cu 0,2%.

Note:

1 Cu suprafaţa terenurilor agricole 50 ha şi peste;
2 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile ale anului 2005;
3 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în ianuarie-septembrie 2012
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire