Prima / Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
 
Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
08.05.2013

Activitatea companiilor de leasing în anul 20121

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în anul 2012 au fost acordate în leasing mijloace fixe în valoare de 816 mil. lei, sau cu 21 mil. lei (cu 2,5%) mai puţin decît în anul 2011 şi cu 280 mil. lei (cu 52%) mai mult faţă de anul 2010. Partea preponderentă a mijloacelor fixe acordate în leasing constituie mijloacele de transport în valoare de 712 mil. lei (sau 87% din totalul mijloacelor fixe acordate în leasing), din care autoturismele deţin 91% (în valoare de 651,0 mil. lei).

Ponderea celor mai mari 5 companii după valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing a constituit 67% în anul 2012, comparativ cu 72% în anul 2011.

Structura mijloacelor fixe acordate în leasing în anii 2009-2012 este prezentată astfel:

2009

2010

2011

2012

Mijloace fixe acordate în leasing - total, mil.lei

412,5

535,4

837,1

816,1

mijloace de transport

370,8

449,1

661,5

712,3

maşini şi utilaje

30,7

46,3

94,3

64,9

clădiri şi construcţii speciale

9,5

39,5

57,7

20,6

alte mijloace fixe

1,5

0,5

23,7

18,3

Ponderea mijloacelor fixe acordate în leasing în anul 2012, %

În anul 2012 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare pînă la 3 ani au constituit 515,1 mil. lei sau 63% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing. Valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing cu termen de achitare de la 3 pînă la 5 ani a constituit 217,4 mil. lei, mai mult de 5 ani – 83,6 mil. lei (care constituie respectiv 27% şi 10% din valoarea totală a mijloacelor fixe acordate în leasing).

Dinamica mijloacelor fixe acordate în leasing după termenul de achitare se prezintă astfel:

2009

2010

2011

2012

Mijloace fixe acordate în leasing cu termen de achitare - total, mil. lei

412,5

535,4

837,1

816,1

pînă la 3 ani

278,4

468,9

700,2

515,1

de la 3 ani pînă la 5 ani

132,7

65,1

96,8

217,4

mai mult de 5 ani

1,4

1,4

40,2

83,6

În anul 2012 valoarea mijloacelor fixe acordate în leasing întreprinderilor şi organizaţiilor a constituit 467,1 mil. lei (sau 57%); persoanelor fizice –348,6 mil. lei (sau 43%).

Distribuirea mijloacelor fixe după tipul locatarilor pe anii 2009-2012 se prezintă astfel:

 

2009

2010

2011

2012

Mijloace fixe acordate în leasing - total

412,5

535,4

837,1

816,1

întreprinderilor şi organizaţiilor

220,0

287,9

406,4

467,1

instituţiilor financiare

0,7

0,0

3,5

0,0

persoanelor fizice

191,8

247,6

427,2

348,6

Notă:

1 Informaţia este elaborată pe baza rapoartelor statistice efectiv prezentate de companiile de leasing (20 companii în anul 2011 şi 25 companii în 2012).

Persoană de contact:
Iurie Mocanu
şef al direcţiei infrastructură statistică
Tel. 0 22 40 30 88

Prima / Activitatea companiilor de leasing în anul 2012
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire