Prima / Câştigul salarial mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013
 
Câştigul salarial mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013
18.02.2014

Câştigul salarial1 mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013

Biroul Naţional de Statistică informează că, câştigul salarial mediu din economia naţională în anul 2013 a constituit 3765,1 lei şi s-a mărit faţă de anul 2012 în valoare nominală cu 8,3%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 3,5%.

În luna decembrie 2013, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4278,7 lei, în creştere cu 10,0% faţă de luna decembrie 2012.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna decembrie 3496,8 lei (+7,0% faţă de decembrie 2012). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4603,2 lei (+10,0% faţă de decembrie 2012).

Indicele câştigului salarial real pentru luna decembrie 2013 faţă de luna decembrie 2012 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 104,6%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în decembrie 2013 pe activităţi economice

Activităţi economice

decembrie 2013, lei

În % faţă de luna respectivă a anului 2012

Total economie

4278,7

110,0

Agricultura, economia vânatului şi silvicultura

3346,8

118,8

Piscicultura

3734,7

117,8

Industrie:

4606,8

104,0

industria extractivă

4204,0

124,3

industria prelucrătoare

4147,5

101,5

energia electrică şi termică, gaze şi apă

6825,6

111,5

Construcţii

4323,3

102,6

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul

3485,3

107,6

Hoteluri şi restaurante

2631,6

92,6

Transporturi şi comunicaţii

4655,1

105,6

Activităţi financiare

9593,9

114,3

Tranzacţii imobiliare

5524,9

115,7

Administraţie publică

5388,7

112,5

Învăţământ

3076,8

107,9

Sănătate şi asistenţă socială

4417,3

110,4

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale

4365,2

136,7

1 Datele cuprind  unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.
  Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în anul 2013 şi luna decembrie 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire