Prima / Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
 
Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
25.04.2014

Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele producţiei globale agricole în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în ianuarie-martie 2014 faţă de ianuarie-martie 2013 a constituit 107,4%. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei în sectorul zootehnic cu 7,4%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.

Producţia animală pe principalele tipuri, conform estimărilor, se caracterizează prin următoarele date:

Ianuarie-martie 2014

total

în % faţă de ianuarie-martie 2013

ponderea (în % faţă de total)

Producţia (creşterea) vitelor şi păsărilor (în masă vie) – total, mii tone

32,7

111,7

100

din care:

întreprinderile agricole2

14,3

120,5

43,6

gospodăriile populaţiei

18,4

105,3

56,4

Lapte– total, mii tone

76,9

103,7

100

din care:

întreprinderile agricole2

4,7

145,7

6,1

gospodăriile populaţiei

72,2

101,8

93,9

Ouă - total, mil. buc.

104,3

92,6

100

din care:

întreprinderile agricole2

63,4

84,8

60,8

gospodăriile populaţiei

40,9

108,1

30,2

1 Reieşind din calculele producţiei agricole în preţurile comparabile
2 Inclusiv gospodăriile ţărăneşti (de fermier) care au la balanţă animale


În ianuarie-martie 2014 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent în gospodăriile de toate categoriile a fost înregistrată majorarea producţiei (creşterii) vitelor şi păsărilor cu 11,7%, care a fost influenţată de sporirea producţiei (creşterii) păsărilor – cu 16,7%, porcinelor – cu 10,4%, bovinelor – cu 3,3%, ovinelor şi caprinelor – cu 2,4%. Volumul creşterii vitelor şi păsărilor în întreprinderile agricole s-a majorat cu 20,5%, în gospodăriile populaţiei – cu 5,3%.

Producţia de lapte a crescut cu 3,7%, inclusiv în întreprinderile agricole - cu 45,7% (drept urmare creşterii efectivului mediu de vaci cu 11% şi productivităţii acestora cu 32%), în gospodăriile populaţiei - cu 1,8% (drept urmare creşterii productivităţii vacilor cu 5%).

Producţia de ouă în gospodăriile de toate categoriile s-a diminuat cu 7,4%, în rezultatul micşorării considerabile a şeptelului de găini ouătoare în întreprinderile agricole - cu 18%.

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Producţia globală agricolă în trimestrul I 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire