Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2014
 
Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2014
18.11.2014

Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 20141

Biroul Naţional de Statistică relatează că, în luna octombrie 2014 preţurile producătorului în industrie au înregistrat descreştere cu 0,3%2 faţă de septembrie curent, totodată înregistrînd creşteri cu 3,6% faţă de decembrie 2013 şi cu 4,3% − faţă de octombrie 2013.

Evoluţia indicilor lunari ai preţurilor producţiei industriale (%)

În industria extractivă în luna octombrie 2014 preţurile s-au majorat cu 0,7% faţă de septembrie 2014, iar faţă de decembrie 2013 şi faţă de octombrie 2013 preţurile s-au majorat respectiv, cu 5,2% şi cu 4,5%.

În industria prelucrătoare în luna octombrie 2014 faţă de luna septembrie 2014 preţurile s-au micşorat cu 0,4%, iar faţă de decembrie 2013 preţurile s-au majorat cu 4,0% şi cu 4,9% faţă de octombrie 2013.

În sectorul energetic în luna octombrie preţurile au rămas la acelaşi nivel faţă de septembrie 2014 şi faţă de luna octombrie 2013, iar faţă de luna decembrie 2013 s-au majorat cu 0,1%.

Evoluţia indicilor preţurilor producţiei industriale la nivel de secţiuni CAEM, Rev.2 se prezintă astfel:

 

Octombrie 2014 în % faţă de:

Informativ: octombrie 2013 în % faţă de octombrie 2012

septembrie 2014

octombrie 2013

decembrie 2013

Total industrie

99,7

104,3

103,6

104,1

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,6

104,6

104,0

101,8

externă

99,8

103,6

102,5

110,1

Industria extractivă

100,7

104,5

105,2

100,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,8

104,4

105,3

99,3

externă

98,7

105,0

103,7

121,2

Industria prelucrătoare

99,6

104,9

104,0

105,0

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,5

105,5

104,7

102,7

externă

99,9

103,5

102,5

110,0

Energie electrică şi termică

100,0

100,0

100,1

97,6

În luna octombrie 2014 preţurile la Principalele Grupe Industriale (conform clasificării UE)3 au evoluat în felul următor: comparativ cu luna septembrie 2014 preţurile s-au majorat în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) cu 0,4%, în industria bunurilor de capital –cu 0,3%, în industria bunurilor de folosinţă îndelungată cu 0,3%. În acelaşi timp preţurile s-au diminuat: în industria bunurilor de uz curent cu 0,7%, iar la activităţile şi bunurile legate de energie preţurile au rămas la acelaşi nivel. Comparativ cu luna decembrie 2013 preţurile s-au majorat: în industria bunurilor de capital cu 7,6%; în industria bunurilor de folosinţă îndelungată − cu 5,6%, în industria bunurilor intermediare (exclusiv sectorul energetic) - cu 5,2%; în industria bunurilor de uz curent – cu 3,2% şi la activităţi şi bunuri legate de energie − cu 0,3%.

Indicii preţurilor producţiei industriale pe Principalele Grupe Industriale se prezintă în tabelul următor:

octombrie 2014 în % faţă de:

septembrie 2014

decembrie 2013

Total industrie

99,7

103,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,6

104,0

externă

99,8

102,5

Industria bunurilor intermediare (excepţie energie)

100,4

105,2

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,4

106,5

externă

100,4

98,5

Industria bunurilor de capital

100,3

107,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,0

107,8

externă

100,9

107,2

Industria bunurilor de folosinţă îndelungată

100,3

105,6

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

100,4

103,4

externă

99,8

113,6

Industria bunurilor de uz curent

99,3

103,2

inclusiv livrat pe piaţa:   internă

99,0

103,6

externă

99,7

102,6

Activităţi şi bunuri legate de energie

100,0

100,3

Note:

1 Datele sunt prezentate fără întreprinderile din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Sfera de cuprindere a indicelui preţurilor producţiei industriale este reprezentată de ansamblul produselor fabricate şi comercializate (pe piaţa internă şi/sau la export) de către agenţii economici, a căror activitate principală se înscrie în cadrul diviziunilor Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM, Rev.2) – 08-35 (nu se includ, în special, serviciile de distribuţie a gazelor şi apei)
La nivel mai detaliat indicii preţurilor producţiei industriale sunt accesibili pe pagina web a Biroului Naţional de Statistică la adresa: /pageview.php?l=ro&idc=335&id=2343
2 Indicele poate fi rectificat în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi
3 Clasificarea Principalelor Grupe Industriale este accesibilă pe pagina WEB a BNS la adresa   /pageview.php?l=ro&idc=385&

Persoana de contact:
Svetlana Bulgac
şef al direcţiei statistica industriei, energeticii şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 55

Prima / Evoluţia preţurilor producţiei industriale în Republica Moldova în luna octombrie 2014
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire