Prima / Câştigul salarial mediu în septembrie 2014
 
Câştigul salarial mediu în septembrie 2014
20.11.2014

Câştigul salarial mediu în septembrie 2014

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna septembrie 2014, câştigul salarial mediu nominal brut a fost de 4267,7 lei, înregistrând o creştere cu 13,5% faţă de luna septembrie 2013.

În sfera bugetară câştigul salarial mediu a constituit în luna septembrie curent 3595,8 lei (+12,0% faţă de septembrie 2013). În sectorul economic (real) câştigul salarial a înregistrat 4540,1 lei (+14,1% faţă de septembrie 2013).

Indicele câştigului salarial real pentru luna septembrie 2014 faţă de luna septembrie 2013 (calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal brut şi indicele preţurilor de consum) a fost de 108,3%.

Câştigul salarial mediu nominal brut în septembrie 2014 pe activităţi economice

Activităţi economice

Lei

Total economie

4267,7

Agricultură, silvicultură şi pescuit

3162,8

Industrie total

4643,1

Industria extractivă

4923,7

Industria prelucrătoare

4152,1

Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat

7976,7

Distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare

4319,2

Construcţii

4521,9

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

3689,2

Transport şi depozitare

4336,2

Activităţi de cazare şi alimentaţie publică

2830,8

Informaţii şi comunicaţii

10544,6

Activităţi financiare şi de asigurări

6945,8

Tranzacţii imobiliare

3905,6

Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

5354,8

Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport

3370,9

Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale obligatorii

4789,8

Învăţământ

3535,1

Sănătate şi asistenţă socială

3949,7

Artă, activităţi de recreere şi de agrement

2577,8

Alte activităţi de servicii

6340,8

Notă:  

Informaţia este prezentată fără datele din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender.
Datele cuprind unităţile economice (sectorul real) cu 4 şi mai mulţi salariaţi şi toate instituţiile bugetare, indiferent de numărul de salariaţi.

PRECIZĂRI METODOLOGICE

Începând cu luna ianuarie 2014 este implementată în practică versiunea noua a Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev.2), armonizat integral cu Nomenclatorul de Activităţi Economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev.2).

Clasificatorul nou diferă esenţial de versiunea precedenta (CAEM Rev.1). Din aceste considerente, la moment nu este posibilă prezentarea indicatorilor privind ritmurile de creştere pe activităţi separate.

Informaţii suplimentare referitoare la noua versiune CAEM  le puteți accesa pe site-ul statistica.gov.md – Formulare și clasificări/Clasificări și nomenclatoare.

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău,
şef al direcţiei statistica pieţei muncii
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câştigul salarial mediu în septembrie 2014
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire