Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2016
 
Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2016
28.04.2016

Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2016

Biroul Naţional de Statistică informează că, în ianuarie-martie 2016, s-au eliberat 716 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, în scădere cu 12,1% faţă de ianuarie-martie 2015.

Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri se prezintă după cum urmează:

Ianuarie-martie 2016

Informativ: ianuarie-martie 2015 în % faţă de total

Total, număr

în % faţă de:

ianuarie-martie 2015

total

Total

716

87,9

100,0

100,0

din care pentru clădiri:

- rezidenţiale (inclusiv pentru colectivități)

397

79,2

55,4

61,5

din acestea pentru case de  locuit individuale

385

80,0

53,8

59,0

- nerezidenţiale

319

101,6

44,6

38,5

din total, în:

mediul urban

352

86,5

49,2

49,9

mediul rural

364

89,2

50,8

50,1

Din volumul total al autorizaţiilor de construire a clădirilor 397 le-au revenit clădirilor rezidenţiale (sau 55,4% din total), din care 385 au  fost eliberate  pentru case de locuit individuale, ceea ce constituie 97,0% din numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale.

Distribuţia după mediul de rezidenţă arată, că din numărul total al autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădiri, în mediul urban au fost eliberate 352 autorizaţii iar în mediul rural 364, sau în scădere faţă de nivelul înregistrat în perioada similară a anului precedent respectiv cu 55 unităţi şi 44 unităţi. 

Autorizaţii de construire eliberate pe regiuni de dezvoltare se caracterizează prin următoarele date:

Rezidenţiale, număr

Nerezidenţiale, număr

ianuarie-martie 2016

ianuarie-martie 2015

ianuarie-martie 2016

ianuarie-martie 2015

Total

397

501

319

314

din care:

Mun. Chişinău

125

178

64

 37

Nord

 55

 79

92

120

Centru

152

174

74

 76

Sud

 50

  49

62

 51

UTA Găgăuzia

 15

  21

27

 30

În ianuarie-martie 2016 comparativ cu perioada respectivă a anului precedent a scăzut numărul autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale cu 104 unităţi, fiind în descreştere cu 20,8%. Pentru clădirile nerezidenţiale s-a constatat majorarea cu 5 unităţi, sau cu 1,6% mai mult faţă de perioada respectivă a anului precedent.

Scăderi a numărului autorizaţiilor de construire eliberate pentru clădirile rezidenţiale s-au înregistrat în mun. Chişinău (cu 53 unităţi), regiunea de dezvoltare Nord (cu 24 unităţi), regiunea de dezvoltare Centru (cu 22 unităţi), în UTA Găgăuzia (cu 6 unităţi).

Pentru clădirile nerezidenţiale s-au înregistrat scăderi în regiunea de dezvoltare Nord (cu 28 unități), în regiunea de dezvoltare Centru (cu 2 unităţi), în UTA Găgăuzia (cu 3 unităţi).

Persoana de contact:
Elena Cemîrtan
şef al secţiei statistica investiţiilor şi construcţiilor
Tel. 0 22 40 30 57

Prima / Autorizaţiile de construire eliberate pentru clădiri în ianuarie-martie 2016
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire