Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2016
 
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2016
22.11.2016
Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2016

Biroul Naţional de Statistică anunţă că, în luna septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 3,5% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi de 1,8%, comparativ cu luna septembrie 2015.

Figura 1. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul

În ianuarie-septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 0,4% (în preţuri comparabile) faţă de perioada corespunzătoare din anul 2015.

În luna septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a fost în creştere cu 12,7% (în preţuri comparabile) faţă de luna precedentă şi cu 15,4% - comparativ cu luna septembrie 2015.

Figura 2. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţa prestate populaţiei

În ianuarie-septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut cu 0,4% (în preţuri comparabile) faţă de aceeaşi perioadă din anul 2015.

În luna septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi  motociclete a înregistrat o creștere de 26,6% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi de 29,1% - comparativ cu luna septembrie 2015.

Figura 3. Evoluţia lunară a  cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata și cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor

În ianuarie-septembrie 2016 volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi  motociclete s - a majorat  cu 19,3% (în preţuri curente) faţă de perioada similară din anul 2015.

În luna septembrie 2016 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a fost în creștere cu 3,0% (în preţuri curente) faţă de luna precedentă şi cu 0,6% - comparativ cu luna septembrie 2015.

Figura 4. Evoluţia lunară a cifrei de afaceri în comerţul cu ridicata

În ianuarie-septembrie 2016 cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) s-a majorat cu 0,5% (în preţuri curente), comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2015.

În luna septembrie 2016 cifra de afaceri din serviciile de piaţa prestate în principal întreprinderilor s-a micșorat cu 2,8% (în preţuri curente) față de  luna precedentă,  iar comparativ  cu  luna septembrie 2015 a fost în creștere cu 0,9%.

Figura 5. Evoluţia lunară a  cifrei de afaceri din serviciile de piaţaprestate în principal întreprinderilor

În ianuarie-septembrie 2016 cifra de afaceri din serviciile de piaţa prestate în principal întreprinderilor s-a majorat cu 1,4% (în preţuri curente) faţă de aceeași perioada din anul 2015.

 

*Notă:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor consultaţi Precizările  metodologice.

 

Persoană de contact:
Mariana Eni
şef al direcţiei statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă
tel. 0 22 40 30 66

Prima / Cifra de afaceri în comerţ şi servicii în ianuarie-septembrie 2016
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire