Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2017
 
Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2017
26.02.2018

Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 20171

Biroul Național de Statistică informează că, câștigul salarial mediu lunar brut din economia națională în anul 2017 a constituit 5697,1 lei și s-a mărit față de anul 2016 în valoare nominală cu 12,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele prețurilor de consum2) – cu 5,2%.

În trimestrul IV 2017 câștigul salarial mediu lunar a fost de 6113,6 lei, înregistrând o creștere de 12,4% față de trimestrul IV 2016. În sectorul bugetar câștigul salarial mediu lunar a constituit 5165,7 lei (+18,0% față de trimestrul IV 2016), iar în sectorul economic (real) – 6491,8 lei (+10,3% față de trimestrul IV 2016).

Tabelul 1. Câștigul salarial mediu lunar nominal brut în trimestrul IV 2017, pe activități economice

Activități economice

Lei

În % față de:

trimestrul IV 2016

trimestrul III 2017

câștigul salarial mediu pe total economie

Total economie

6 113,6

112,4

105,2

X

Agricultură, silvicultură și pescuit

4 254,2

113,4

105,4

69,6

Industrie - total

6 367,7

110,6

104,2

104,2

Industria extractivă

5 357,5

116,3

99,1

87,6

Industria prelucrătoare

5 798,0

111,6

103,9

94,8

Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat

11 127,5

109,3

104,8

182,0

Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare

6 205,6

119,5

111,1

101,5

Construcții

6 225,1

113,1

105,8

101,8

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor

5 398,2

111,8

101,8

88,3

Transport și depozitare

5 881,1

118,7

104,1

96,2

Activități de cazare și alimentație publică

4 106,0

115,4

103,5

67,2

Informații și comunicații

12 875,5

115,9

100,8

210,6

Activități financiare și de asigurări

13 021,6

106,5

121,0

213,0

Tranzacții imobiliare

5 475,8

106,2

102,6

89,6

Activități profesionale, științifice și tehnice

7 814,9

108,7

105,4

127,8

Activități de servicii administrative și activități de servicii suport

5 012,5

113,4

99,9

82,0

Administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii

7 727,9

125,2

106,3

126,4

Învățământ

4 663,9

114,1

102,1

76,3

Sănătate și asistență socială

6 234,9

104,4

113,0

102,0

Artă, activități de recreere și de agrement

3 460,2

105,9

107,8

56,6

Alte activități de servicii

8 353,7

85,6

110,7

136,6

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul IV 2017 față de trimestrul IV 2016 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum3) a fost de 104,6%, sau în creștere cu 4,6% față de nivelul anului trecut.

 

Note:
     
     
1 Informația este prezentată fără datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.

Datele cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.
2 Indicele prețurilor de consum în anul 2017 față de anul 2016, a constituit 106,6%.
3
Indicele prețurilor de consum în trimestrul IV 2017 față de trimestrul IV 2016, a constituit 107,5%.

 

Persoană de contact:
 Elena Vâtcărău, 
şef al direcţiei statistica pieţei muncii 
tel. 0 22 40 30 99

Prima / Câștigul salarial mediu lunar în trimestrul IV 2017
Tel. E-mail moldstat@statistica.gov.md
Fax (+373 22) 40 30 00
E-mail moldstat@statistica.gov.md
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire