Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
 
Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
05.08.2019

Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019

Biroul Naţional de Statistică informează, că indicele preţurilor producătorului (preţurile medii de vânzare de către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în ianuarie-iunie 2019 faţă de perioada respectivă a anului 2018 a constituit 94,7%.

Tabelul 1. Evoluţia indicilor preţurilor de vînzare a produselor agricole în ianuarie-iunie faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, %

 

2015

2016

2017

2018

2019

Total produse agricole

98,5

103,8

100,7

93,2

94,7

   din care:

 

 

 

 

 

produse vegetale

104,9

113,2

97,5

91,8

92,7

produse animaliere

89,3

92,2

106,4

96,3

99,4

La produsele vegetale preţurile producătorului s-au micşorat în medie cu 7,3%. Esenţial au scăzut preţurile la struguri – cu 46,1%, fructe sămînțoase – cu 41,9%, culturi leguminoase boabe - cu 21,1%, soia – cu 14,4%, porumb (excluzînd seminţe de soi) – cu 4,3%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la tutun – cu 58,9%, cartofi – cu 33,7%, legume - cu 27,7%, grîu (exclusiv seminţe de soi) - cu 19,7%, rapița – cu 7,7%.

La produsele animaliere a fost înregistrată micșorarea preţurilor producătorului în medie cu 0,6%. Аu scăzut preţurile la ouă alimentare - cu 13,7%, bovine (în masă vie) – cu 9,0%, porcine (în masă vie) – cu 1,8%. Totodată, au crescut preţurile de vînzare la ovine şi caprine (în masă vie) – cu 15,8%, păsări (în masă vie) - cu 5,9%, lapte – cu 1,9%.

 

Notă:

1 Datele sunt prezentate pe întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 50 ha şi peste (fără teritoriul din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) şi  reflectă evoluţia preţurilor medii reieşind din structura efectivă a vînzărilor produselor agricole realizate de către acestea.

 

Persoană de contact:
Elena Orlova
şef al direcţiei statistica agriculturii şi mediului
tel. 0 22 40 30 22

Prima / Evoluția preţurilor producătorului la produsele agricole în Republica Moldova în ianuarie-iunie 2019
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire