Prima / Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova
 
Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova
12.05.2010

Publicaţia reflectă rezultatele cercetării activităţii agricole în anul 2018 a gospodăriilor personale auxiliare ale cetăţenilor şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care deţin terenuri de pămînt cu suprafaţa mai mică de 10 ha. Este prezentată informaţia vizînd atît suprafeţele însămînţate, structura lor, efectivul animalelor şi păsărilor şi volumul producţiei agricole, cît şi datele vizînd veniturile obţinute din activitatea agricolă, mărimea şi structura consumurilor şi cheltuielilor pentru producţia vegetală şi animală, utilizarea producţiei agricole etc. Publicaţia conţine descrierea principiilor metodologice de bază privind efectuarea cercetării, comentariul analitic al rezultatelor obţinute şi materialul tabelar pentru anii 2014-2018, în total pe ţară, pe categoriile de producători cercetaţi.

În limbile de română şi rusă
36 pagini

Versiuni electronice

Prima / Activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire