Prima / Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova a organizat seminarul “Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
 
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova a organizat seminarul “Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
07.10.2008

Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în colaborare cu Centrul Regional UNDP Bratislava (Slovacia), în cadrul Proiectului „Consolidarea Sistemului Statistic Naţional” implementat de PNUD Moldova, UNIFEM şi UNFPA, a organizat în data de 7 octombrie 2008 Seminarul “Incluziunea socială:  noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”.

Scopul major al acestei acţiuni a fost de a discuta problematica fenomenului de excluziune socială în contextul eficientizării politicilor sociale. La seminar au participat reprezentanţi ai ministerelor de resort din Republica Moldova, Aparatului Guvernului RM, mediului academic, organizaţiilor non-guvernamentale şi grupurilor analitice din ţară, precum şi reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică din România, specialişti şi experţi PNUD în materie din Croaţia, Slovacia şi Kosovo.

Evenimentul a avut drept obiectiv discutarea noţiunii de incluziune socială, instrumentelor de măsurare a excluziunii sociale, prezentarea experienţei avansate şi a bunelor practici ale României, Slovaciei, Poloniei şi Croaţiei în domeniul măsurării excluziunii sociale şi implementării politicilor de incluziune socială, elaborarea de recomandări concrete cu privire la fortificarea capacităţilor instituţiilor de resort din Republica Moldova în vederea estimării incluziunii/excluziunii sociale.

Informaţii mai detaliate despre aces seminar pot fi citite la rubrica Seminare şi conferinţe.

Prima / Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova a organizat seminarul “Incluziunea socială: noţiuni, indicatori, cerinţe şi metode de măsurare”
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire