Prima / A apărut noua ediţie a publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007"
 
A apărut noua ediţie a publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007"
18.03.2009

Biroul Naţional de Statistică aduce la cunoştinţa publicului larg apariţia publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007".
Publicaţia include conturile naţionale nefinanciare pentru anul 2007 (însoţite de definiţii şi precizări metodologice), elaborate în conformitate cu metodologia Sistemului Conturilor Naţionale a Organizaţiei Naţiunilor Unite, versiunea 1993. Conturile sînt reprezentate prin:

      • Contul de bunuri şi servicii;
      • Contul de producţie;
      • Contul de exploatare;
      • Contul de distribuire primară a veniturilor;
      • Contul de distribuire secundară a veniturilor;
      • Contul de utilizare a venitului disponibil brut;
      • Contul de redistribuire a veniturilor în natură;
      • Contul de utilizare a venitului disponibil ajustat brut;
      • Contul de capital;
      • Conturile restului lumii.


Conturile sînt elaborate total pe economie, activităţi economice şi sectoare instituţionale. Echilibrarea produsului intern brut pe resurse (divizat pe activităţi economice), cheltuieli (spart pe cele şapte agregate) şi venituri (detalierea valorii adăugate brute pe elemente) este efectuată prin intermediul Tabelei Resurse-utilizări. Legătura dintre indicatorii conturilor din fiecare sector instituţional este reflectată  în Tabelul Conturilor Economice Integrate.
În publicaţie este prezentat produsul intern brut total pe economie divizat pe forme de proprietate. Plus la aceasta publicaţia conţine şi calculele produsului intern brut (pentru anii 2006-2007) produs în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

În limbile de stat şi rusă
Format A4, 101 pagini
Preţ: 50 lei

Prima / A apărut noua ediţie a publicaţiei "Conturi Naţionale, 2007"
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire