Prima / A fost elaborată metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază
 
A fost elaborată metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază
14.01.2010

A fost elaborată metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază

Recent, Biroul Naţional de Statistică (BNS) în comun cu Banca Naţională a Moldovei (BNM) au aprobat „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”.

Calculul acestui indicator permite o cunoaştere mai bună a proceselor inflaţioniste din economia naţională, asigurînd astfel o informare complexă a factorilor de decizie din ţară şi a societăţii civile privind tendinţele în acest domeniu, contribuind la perceperea şi urmărirea acţiunilor de politică monetară ale BNM de către publicul larg în contextul tranziţiei băncii centrale către un nou regim de politică monetară.

Scopul de bază al elaborării acestei metodologii este de a facilita, prin prezentarea de către BNS a informaţiei detaliate cu privire la inflaţie, realizarea obiectivului principal al BNM de asigurare şi menţinere a stabilităţii preţurilor.

Acest indicator va fi calculat prin metoda excluderii (ajustare prin excludere), ceea ce implică schimbarea componenţei de produse şi servicii din Indicele preţurilor de consum (IPC) prin eliminarea unor categorii de bunuri şi servicii din IPC, preţurile cărora sunt volatile.

Ca şi în cazul altor indici parţiali ai IPC, indicele inflaţiei de bază nu are drept scop înlocuirea IPC sau ai altor indici ai inflaţiei, ci va servi drept instrument analitic pentru o înţelegere mai completă a fenomenului inflaţiei.

Informaţie mai detaliată privind metodologia de calcul a indicelui inflaţiei de bază este accesibilă la rubrica:  Metodologie / Preţuri

Persoane de contact:

Ana Cucereavîi
Şef al secţiei statistica preţurilor,
Tel. 40 31 11

Ala Pâslariuc
Responsabil relaţii publice
Tel. 40 30 51

Prima / A fost elaborată metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire