Prima / A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2013
 
A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2013
30.01.2014

Biroul Naţional de Statistică anunţă despre editarea publicaţiei "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2013 pe suport de hîrtie şi CD-ROM. Anuarul Statistic conţine cele mai importante date privind dezvoltarea social-economică şi demografică a ţării în perioada 2005-2012.

Anuarul este structurat în 24 de capitole şi include circa 500 de tabele şi grafice, care cuprind un volum sporit şi complex de informaţii din diverse domenii de activitate: geografia şi mediul înconjurător; populaţie; forţa de muncă; veniturile şi cheltuielile populaţiei; preţuri; locuinţe; învăţămînt şi ştiinţă; ocrotirea sănătăţii; protecţia socială a populaţiei; cultură şi sport; turism; justiţie; conturi naţionale; industrie; resurse energetice şi de combustibil; agricultură; investiţii în active materiale pe termen lung şi construcţii; transporturi, poştă şi telecomunicaţii, tehnologii informaţionale; comerţ exterior; comerţ cu amănuntul şi servicii; finanţe; balanţa de plăţi; statistica internaţională.

Indicatorii principali sînt prezentaţi în profil teritorial.

În limbile română, rusă şi engleză
Format A4, 556 pagini
Preţ carte: 120 lei
Preţ CD-ROM: 45 lei
Preţ carte + CD-ROM: 148 lei

Modalitatea de procurare a Anuarului Statistic

Mai multe detalii găsiţi la rubrica: Produse şi servicii / Publicaţii / Anuarul Statistic al Republicii Moldova

Prima / A fost publicat "Anuarul Statistic al Republicii Moldova", ediţia 2013
Tel. 022 40 30 00
Fax 022 40 30 00
str. Grenoble, 106, MD-2019 Chişinău, Republica Moldova
Email: moldstat@statistica.gov.md
Copyright © 2019 BIROUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ
Condiții de utilizare
Tipărire